GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/01/04

KONTAKIZUN TXUNDIGARRIA
Jaunaren Epifania C (Mateo 2,1-12) (2016-01-06)

Jesusen aurrean jarrera oso desberdinak har daitezke. Hiru lagun-taldek izan duten erreakzioaz mintzo zaigu magoen kontakizuna. Batetik, pagano batzuk Jesusen bila dabiltza, izar baten argi txiki batek gidaturik. Bestetik, Tenpluko erlijioaren ordezkariak ageri dira, haurraren arazoa bost axola zaiela. Hirugarren, Herodes errege boteretsua, soilik arriskua ikusten du Jesusengan.

Magoak ez dira Israel herri aukeratuko kide. Ez dute ezagutzen Israelgo Jainko bizia. Ez

2016/01/04

Errege magoak ez dira gurasoak, gu geu gara
Epifania jaia (2016-01-06)

Lehenengo ebanjelioaren idazleak (Markosenak), segur aski Siriako Antiokian bizi denak, urteak daramatza esperientzia oso berezi bat bizitzen: Jesus judua den arren, judu gehienek ez dute onartu Mesiastzat; bitartean, gero era handiagoa da kristau-elkarteko egiten diren paganoen kopurua. Zenbait jendek, era gizatar huts bezala har lezake gertaera arraro hau: konbertitzen diren paganoak pertsona otoizlari dira, juduen sinagogari oso atxikiak,

2015/12/30

EPIFANIA (C) 2016-01-06

SARRERA

Senideok, Epifania ospatzen dugu gaur, Jesus mundu osoarentzat agertu izana. Kontuan hartzeko detailea da hau: Lukasek lehentasuna Jesus haurra artzainei agertu izanari ematen dio; Mateok, berriz, hau nabarmentzen du: pagano batzuk, Ekialdeko mago batzuk (ez dira erregeak) izan direla lehenak Jesusi harrera egiten.
Berez, Ekialdeko Elizan Eguberriari ematen zioten Epifania izena. Mendebaldeko Elizan, erromatarrean alegia, Epifania jaia 5garren mendean hasi ziren ospatzen. Azken batean, Eguberri jaiaren ezaugarrietako

2015/12/30

Eguberri ondoko 2. igandea c (2016-01-03)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Eguberri-misterioa hausnartzen eta bizitzen jarraitzen dugu. Misterio horren beste alderdi bat proposatzen digu gaurko ebanjelioak. Jainkoa, sortu zuenetik gizadiari hitz egin dion Jainkoa da, eta egiten dion Jainkoa. 147. salmoak ere hala esaten digu: «Jaunak bere hitza lurrera bidali, eta arin lehiatzen da bere helburura… Bere hitza iragartzen dio Jakoben herriari…».

Bai. Jainkoak etapaka hitz egin dio gizadiari. Hitz horrek historia luzea du munduan.

2015/12/29

EGUBERRI ONDOKO 2. IGANDEA (C) 2016-01-03

SARRERA

Senideok: gizon egin den Jainkoaren Semearen misterioa ospatzen dugu gaur ere: Jesus «Emmanuel da, Jainkoa gurekin» da, gure artean jarri du bizilekua. Jainkoa ez da jadanik urruneko norbait. Gure artekoa da: garai batean gure artean fisikoki bizi izan zen; gaur gure artean berpiztu bezala bizi da. Gizadi osoarentzat bizia, argia eta berotasuna izatera etorri da Jesus. Geure bizitzan, bidea erakutsi eta laguntzera etorri zaigu.
Lehenengo

2015/12/29

Eguberri ondoko 2. igandea (2016-01-03)
Historia bat bost etapatan

Joanen ebanjelioaren Hitzaurrea ulertzeko aurrekaria

Alexandro Handiaren konkistek, K.a. IV. mendean, greziar kulturaren zabalkunde handia eragin zuten. Judean, beste alde guztietan bezala, grekoek egundoko eragina zuten: gero eta gehiago hitz egiten zen haien hizkuntza, gero eta gehiago imitatzen haien ohiturak, egiten eraikinak haien estiloari jarraituz, irekitzen gimnasioak, irakasten haien filosofoen doktrina. Juduak, klase altuak gutxienez, liluraturik bizi ziren Greziako jakinduriarekin. Alabaina, idazle

2015/12/29

JESUS BERRESKURATU
Eguberri ondoko 2. igandea C
(Joan 1,1-18) (2016-01-03)

Fededunok irudi asko eta askotarikoak izan ohi ditugu Jainkoaz. Haurtzarotik hartaz ikusmoldea eginez joan gara; horretan, batez ere, katekistei eta predikariei entzun izan dugunak baldintzatu gaitu, eta etxean eta ikastetxean irakatsi digutenak, edota ospakizun eta egintza erlijiosoetan bizi izan dugunak.

Jainkoaz sortu izan ditugun irudi hauek guztiak ez-beteak dira eta eskasak; behin eta berriz, bizitzan, irudi horiek garbi egiten saiatu beharra izan

2015/12/29

Eguberri ondoko 2. igandea C
ABESTIAK (2016-01-03)

SARRERA

Oi Betleem!
Etorri da zure garaia.

Oi Betleem!
Ongi baitu distiratzen,
zugandik heldu den argiak
Betetzen-itu bazter guztiak.

Oi Betleem, oi Betleem.

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari.
Eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2)

SALMOA

Hitza haragi egin zaigu,
gurean haren bizileku.

Jerusalem, ospa ezazu Jauna;
Sion, goretsazu zure Jainkoa,
Zure ateen sarrailak
indartu baititu
zure seme-alabak zure barnean bedeinkatu baititu.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Aintza zuri, Kristo,
hots egina izan baitzara atzerritarrei;

2015/12/29

Urte Berri. Andre Maria Jainkoaren Ama C
HOMILIA (2016-01-01)

Anai-arrebok!

Gaurko jai honetan, gai asko ditugu hausnartzeko: Andre Maria, Jainkoaren Ama dela aitortzen dugu; Urte Berria hasi dugu; Bakearen Eguna ospatzen dugu; haur jaio berriari Jesus izena ezarri izena gogoratzen dugu.

Gaurko ebanjelioa ere oso aberatsa dugu. Aipatu lau gai horietatik hiru eskaintzen dizkigu hausnartzeko.

Lehenik, artzainen jokabidea agertzen digu. Aingeruaren albistea entzun orduko, Jesus haurra ikustera doaz artzainak. Gauza harrigarria da. Artzainak jende

2015/12/28

MARIA JAINKOAREN AMA (C) 2016-01-01

SARRERA

Senideok, gizon egin den Jainkoaren misterioa ospatzera bildu gara beste behin. Misterioa esatean, kontuan har dezagun zer esan nahi den: mundua salbatzeko, Jainkoak betidanik izan duen asmoa esan nahi du misterio hitzak. Eta misterio hori Jesusengan gauzatu dela ospatzen dugu. Ordu arte erdi-ezkutuan zegoen asmo hori bizi-bizi agertu da Jainkoaren Semea gizon egitean. Horixe da Eguberritan ospatzen dugun misterioa edo gertakizuna.
Baina gaur inportantzia berezia

Page 138 of 176