GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/02/17

Garizumako 2. igandea C ABESTIAK 2016-02-21

SARRERA GORA ZAITZALA LUR GUZTIAK (Bened 407)

R/. Gora zaitzala lur guztiak, Jauna;
kanta, aupa dezala
zure izena, Jauna.

1.Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari /
egin eresi haren izen ederrari,
eman gorespen eder berari. R/.

2.-Zatozte eta entzun /
Jainko beldur zaretenak
esango dizkizuet nire alde Hark eginak. R/.

SALMOA

Jauna dut argi,
eta salbamen.

Jauna dut argi eta salbamen,
nork ni beldurtu?
Jauna biziaren babes,
nork ni izutu? R/.

EBANJELIO AURREKOA

Jauna

2016/02/16

Jesusen eta gure garaipenaren aurreratzea
Garizumako 2. igandea C (2016-02-21)

Garizumako lehen igandeak Jesusen tentazioak ekarri ohi dizkigu gogora. Bigarren igandeak, berriz, Jesusen antzaldatzea. Arrazoia aise uler daiteke: Garizuma Pazkorako prestaketa-aldia da; ez Aste Santurako bakarrik, Jesusen heriotzaren oroitzapentzat harturik; baizik eta piztuerarako prestaketa ere bai. Pasadizo honek, azken garaipena aurreratzen duelarik, aste hauek egoki fokatzen lagunduko digu.

Testuingurua: promesa

Jesusek iragarri du, asko sufritu beharko duela, ukatu eta hilko dutela,

2016/02/16

JESUSI BAKARRIK ENTZUN
Garizumako 2. igandea C (2016-02-21)

Pasadizo honi, tradizioz, «Jesusen antzaldaketa» deitu ohi zaio. Ezinezkoa da kontakizun harrigarri honen iturburu izan den esperientzia seguru berregitea. Hau dakigu soilik: ebanjelariek garrantzi handia eman diotela, zeren, kontakizunaren arabera, Jesusen zinezko nortasunaz zerbait barruntatzeko bidea ematen duen esperientzia baita.

Lehenik eta behin, Jesusen aurpegiaren aldaketa nabarmendu du kontakizunak, eta, Moises eta Elias haren solaskide ageri diren arren, agian hurrenez hurren legearen

2016/02/13

Hausterre / Ceniza (2016-02-10)

Hautsa hartzearen erritu honek honetara garamatza: «aitortzera, ahulak garela eta hilkorrak; aitortzera, Jainkoaren errukiak salba nazan beharra dudala». Bai; horixe: ahulak eta hilkorrak gara; baina Jainkoaren errukia geure alde dugu.

Beti bezala, arriskua dugu, hautsaren ospakizun hau erritu huts bezala hartzekoa.

Aitzitik, fede-egintza bat egitea da kontua: Jainkoaren errukian konfiantza ipintzea. Eta aldi berean anai-arreba artekotasunaren egintza izan beharko luke: eliztar garela aitortzea. Hautsaren ospakizun hau 384an, behintzat, egiten

2016/02/13

Garizumako 1. igandea C 2016-02-14
HOMILIA

Anai-arrebok!

Garizumako lehen igandean, ebanjelioa urtero Jesusen tentazioez ari ohi zaigu. Ematen duena baino sakonagoa da tentazio hauen esanahia.

Jesusek bere bizitzan zein bide hartuko duen adierazten digute. Munduko joera guztien kontra, Jainkoaren asmoari lotuko zaio Jesus erabat.

Markos ebanjelariak oso labur kontatzen digu tentazioen pasadizoa: Espirituak eraginda, basamortura joan da; 40 egin ditu han; Satanasek frogatu egin nahi izan du. Satanasi gaizki atera zaio

2016/02/12

GARIZUMAKO 1. IGANDEA C 2016-02-14

SARRERA

Senideok, joan den asteazkenean Garizuma hasi genuen. Garizuman gure ideia nagusia ez da izango penitentzia edo sakrifizioak egitea. Ideia nagusia Pazkoak izan behar du, Piztuerak. Hura da gure jomuga. Garizuma, harako bide egitea da, erromes izatea.
Gaur Garizumako lehen igandea ospatzen dugu. Gogoan izan dezagun Garizuma prestaketa dela, Pazkorako prestaketa. Hau da, Jesusen eta gure Piztuerarako prestaketa. Garizumaren helburua, beraz, Pazkoa da. Piztuera

2016/02/10

Garizumako 1. igandea C ABESTIAK 2016-02-14

SARRERA JAUNGOIKOAREN HEGALEN PEAN (Bened 267. or.)

Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakean, zer bakean!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.
Jaunari diot:
“Nire babesa zure baitan;
bihotz guztiaz nago
Jaunaren eskuetan”.

1.- Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakean, zer bakean!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.- R/.

2.- Jaunari diot: / Nire geriza / zure baitan,
bihotz guztiaz / nago Jaunaren / eskuetan.- R/.

3.- Ez daiteke sar / atsekaberik / zure

2016/02/09

Jesusen tentazioak
Garizumako 1. igandea C (2016-02-14)

Garizumako lehen igandeak Jesusen tentazioen pasadizoa ekarri ohi digu beti. Ebanjelio sinoptikoek ere pasadizo famatu horrekin hasten dute Jesusen jendaurreko bizitza. Egitarau-kontakizuna da, ebanjelioaren irakurleak hasieratik jakin ditzan, bai nola norabidetzen duen Jesusek bere jarduera, bai zein arrisku biziko dituen hartan. Horretarako, Satanasen aurrez aurre agertzen digute Jesus ebanjelariek; Jainkoaren egitasmoari kontrajartzen zaizkion indarrak haragitzen ditu Satanasek, Jesus bere biderik aterarazten saiatuko

2016/02/09

TENTAZIOAK IDENTIFIKATU
Garizumako 1. igandea C 2016-02-14

Ebanjelioen arabera, Jesusek bizi izan dituen tentazioak ez dira izan alde moralekoak. Bere egitekoa edo misioa oker ulertu eta bizitzeko proposatu zaizkion planteamendu dira. Horregatik, haren erreakzioa eredu izan beharko genuke geure portaera moralerako; batez ere, Jesusek gomendatu digun misiotik ez desbideratzeko azti egon beharra agertzen digu.

Guztien gainetik, gaurko Elizak eta hura eratzen dugunek senti ditzakegunak argiago eta erantzukizun handiagoz identifikatzeko laguntza

2016/02/06

Urteko 5. igandea C 2016-02-07
HOMILIA

Anai-arrebok!

Lukasen gaurko ebanjelioan tratu berezia eskaini dio Jesusek Pedrori. Modu berezian begiratu dio Pedrori. Hiru begiratu edo hiru etapa ikus genitzake Jesusen eta Pedroren harremanetan.

Lehenik eta behin, Joanen ebanjelioan ageri dira Jesus eta Pedro (Jn 1,40-42). Andresek Jesusengana darama Pedro. Eta Jesusek: «Simon zara zu, baina aurrerantzean Kefas izango zara», hau da, Pedro, hau da, Harkaitza. Geroago, Zesareako Filipon agertuko du Jesusek zer esan

Page 136 of 178