GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/02/05

URTEKO 5. IGANDEA C 2016-02-07

SARRERA

Anai-arrebok, ongi etorri Eukaristia ospatzera. Jainkoaren misterioa agertuko zaigu; Jainkoak gutaz duen asmo zoragarria. Lehenengo irakurgaian, batetik, Jainko hori handi eta santu ageri da; aldi berean, txiki eta xume: Isaias bezalako gizon kaxkar eta bekatari bati agertzeraino. Eta zertako agertu? Esateko: gizon kaxkar eta bekatari horren beharra duela Jainkoak munduan bere asmoa gauzatzeko. Horixe da Jainkoaren handitasunik handiena: bera ahul dela agertzea eta

2016/02/03

Urteko 5. igandea C ABESTIAK 2016-02-07

SARRERA

Goazen elkarturik
piztuta fedea
argitan zabalik
maitasun bidea.

Entzun dezagun apaltasunez
entzun dezagun Jaunaren hitza.
Bere hitzetan, gure egia,
gure indarra, gure bizitza.-R/.

Gurekin dugu, maisu ta lagun,
gurekin dugu, gurekin Jauna,
egin dezagun, zuzentasunez,
ta maitasunez bere esana.-R/.

Zuzentasunez egin dezagun,
maitasun bide zabal argia,
gure anaiei lagundu beti,
emanez eskua ta ogia.- R/.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari

2016/02/03

Isaias eta Pedro: Bi bokazio oso desberdin
Urteko 5. igandea C (2016-02-07) (Lukas 5,1-11)

Nazareteko porrotaren ondoren (joan den igandean irakurria), Kafarnaumen predikatzen eta mirariak egiten aurkeztu digu Lukasek Jesus; Kafarnaum baino hego alderako ere bai, Judeako sinagogetan. Baina igandeko liturgian ez dugu irakurriko horretatik ezer (Lk 4,34-44), baizik eta lehen ikasleen bokaziora igaroko gara. Izenburu hori ematen diote pasadizo honi Bibliarik gehienek, nahiz eta, arrazoi handiagoz, «Pedroren bokazioa»

2016/02/03

BEKATUA AITORTU (Lukas 5.1-11)
Urteko 5. igandea C

Galileako aintzirako mirarizko arrantza oso herrikoia izan zen lehen kristauen artean. Ebanjelari batek baino gehiagok dakar pasadizo hori, baina Lukasek bakarrik erantsi dio eszena hunkigarria, zeinetan Simon Pedro, aldi berean fededun eta bekatari zen ikasle hura, baita protagonista.

Fede-gizona da Pedro, Jesusek liluratua. Bere esperientziak berak baino indar handiagoa dute harentzat Jesusek hitzek. Ondotxo daki Pedrok inork ez diola ekiten aintziran arrantza

2016/01/29

Urteko 4. igandea C 2016-01-31
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioa oso pasarte gogorra da. Lukasek kontatzen diguna da. Joan den igandeko pasartearen segida. Joan den igandean bere egitaraua zein izango zuen agertu zigun Jesusek Nazareteko sinagogatik: batez ere pobreez, itsuez, presoez, zapalduez arduratuko zela esan zuen eta Jainkoaren onginahiaren urtea predikatuko zuela, Isaias profetaren pasarte bat (61,1,2) bere buruari aplikatuz. Baina tranpatxo egin zion Isaiasi; ez zuen aipatu Isaiasen testua osorik: «Jainkoaren onginahiaren

2016/01/28

URTEKO 4. IGANDEA C 2016-01-31

SARRERA

Senideok, kristau-bizitzan ezinbestekoa da gertaera hau kontuan hartzea: alegia, Jainkoak harremanetan jarraitzen duela beti gizon-emakumeekin, modu batean ala bestean. Esan nahi da, gizakia eta Jainkoa ez direla aparte bizi diren bi izaki.
Ez genuke ahaztu behar Jainkoak gurekin harremanak izateko erabiltzen duen era hau: profetak bidaltzen ditu gure artera; ez bakarrik Itun Zaharreko aldian; gaur ere bai. Profeta handia Jesus izan da, gaurko ebanjelioan ere ageri

2016/01/27

Jesusen porrota Nazareten
Urteko 4. igandea C (2016-01-31)

Telesail batean bezala, igande honetako ebanjelioa beraren aurreko pasartean kontatua gogora ekarriz hasi da. Jesusek Nazareteko sinagogan Isaiasen testu bat irakurri du; testu honek albiste on bat hots egiten du behartsu, itsu, preso, zapalduentzat. Bukatzean, baieztapen hau egin du Jesusek: «Gaur bete da entzun berria duzun Liburu Santuko hitz hau». Nola erreakzionatuko dute entzuleek hitz hauen aurrean? Horixe dakar gaurko ebanjelioak. Honetan hiru

2016/01/27

EZ OTE DUGU PROFETA BEHARRIK?
Urteko 4. igandea C (2016-01-31)

«Profeta handi bat sortu da gure artean». Hori aldarrikatzen zuten Galileako herrixketan, Jesusen hitzek eta keinuek harriturik. Halere, besterik da gertatu Nazareten auzotarren artean gantzutu bezala, pobreen Profeta bezala agertu denean.

Jesusek haiek harritu izanari erreparatu dio lehenengo, eta uko egin izanari gero. Ez da gehiegi harritu. Esaera sonatua gogorarazi die: «Hona nik esan: ez da profetarik bereen artean ondo

2016/01/27

Urteko 4. igandea C ABESTIAK (2016-01-31)

SARRERA

Jainko gizon eginari
agur, ospe, onespena;
“Jesu Kristo erregeri
esker, otoitz, maitasuna” (2).
Mundu guztiak bete dezala
Jesu Kristoren legea,
mundu guztira heldu dadila,
harek dakarren argia.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Nire ahoak iragarriko du,
Jauna, zure salbamena.
Zugana biltzen naiz, Jauna,
ez nadin lotsa sekula.
Zuzena

2016/01/23

Urteko 3. igandea C 2016-01-24
HOMILIA

Anai-arrebok!

Joan den aste honetan, Oxfam GKE edo ONGk emanik, albiste ikaragarri bat irakurri ahal izan dugu:
−munduko 62 lagunek munduko beste 3.600 milioi lagunek adinako aberastasuna dute eskura;
−2015en hazi edo handitu egin da, batzuen eta besteen arteko aberastasunen aldea;
−GKE edo ONG berak dioenez, paradisu fiskaletan, 7,6 bilioiko kapital ezkutua dago (bilioi batek milioi bat milioi esan nahi du);
−mende honen hasieratik

Page 137 of 178