GAIA

liturgia oro har
2020/09/10

2020/05/18

Igandea 2020-05-17 Arratiako eliza. Jose Mari Kortazar
Laudato Si’ 5 urte, 5 ale: otoitz bat

5 urte bete dira Laudato Si’ Gora Zu Jauna entziklika kaleratu zela. Hori dela eta, Aita Santuaren deiari jarraituz, asteon, 5 ale argitaratuko doguz gai honen gainean: otoitz bat, liburu bat, bideo bat, aldizkari bat eta entziklika bera. Holakoak erderaz asko dagoz eta onak. Guk euskeraz egingo dogu gure ekarpen txikia.

Jaungoiko Aita, biziaren adiskidea,
mundu osoan

2020/05/12

2020/04/13

ERRUKI-EGINTZAK
(ikus Mateo 25,31-46)

Tradiziozko erruki-egintzak:
Jaten eman gose denari
Edaten eman egarri denari
Jantzi biluzik dena
Gaixoak bisitatu
Presoak askatu
Erromesari ostatu eman
Hildakoei lur eman.

Zazpi hauei, Elizaren tradizioak beste zazpi errukizko egintza espiritual gehitu dizkie:
Irakatsi ez dakienari
Aholku ona eman behar duenari
zuzendu erratu duena
barkatu irainak
kontsolatu triste dagoena
jasan pazientziaz hurkoaren akatsak
erregutu Jainkoari bizidunen eta hildakoen alde.

Gaur egun, beste batzuk gehitu genitzake:
Aterpetuek harrera

2020/04/01

San Mateok dakarren Nekaldiari iruzkina (Erramu igandea 2020-04-05)

Segidan zer eskaintzen dudan;

Ez da iruzkin deboziozko bat, Joan Sebastian Bach-en San Mateoren araberako Nekaldiaren tankerakoa; hartan, korua eta bakarlariak tartekatuz doaz ebanjelio-testuan beren afektuak eta sentimenduak. Ebanjelioak ez dira idatzi jarrera horrekin, baizik eta egundoko soiltasunez. Nahiz eta gehiegi esatea den Nekaldiaren kontakizunak Jesusen arerio batek idatzia dela ematen duela, ez zaie nabari inoiz ere ebanjelariei sentimentalismoa sustatu edo faboratzeko

2020/03/30

Abiaduraren arriskua bizitzeko modua

Christus vivit agiriaren 277. zenbakian, Frantzisko aita santuak ohartarazi digu, batez ere gazteei, abiadurak eragiten digun zorabio-moduko batez:

«Gaur egun bonbardatzen gaituzten hainbat estimuluren antsiak eta abiadurak barne-isiltasunerako lekurik gabe uzten gaituzte: Jesusen begiratua eta beraren deia entzuteko lekua den hori gabe.
Bitartean, proposapen makilatuak, apainduak, iritsiko zaizkizu, eder eta sakon itxurakoak, baina denborarekin hutsik, akiturik eta bakarrik utziko zaituztenak. Ez dakizula horrelakorik gerta; izan ere, mundu

2020/03/24

KEINUAK
(Badira beste zeinu batzuk ere)

Hau poza, ene Jainko, zu aurkitu izateaz!
Baina zeuk ninduzun aurkitu lehenago.
Urrunetik ninduzun ikusi, niri begira gelditu
eta begi-keinua egin zenidan.

Ikusi nuen zure keinua arbolan, arrosan, txorian,
errekaren xuxurlan.
Baina ez nekien zureak zirela keinuak.
Bigarrenez, hirugarrenez keinu egin zenidan
eta zure adiskideek eman zidaten arte misterioaren berri:
«Beraren zeinu dira, Jesusek erakutsi zigun horiei antzematen».

Ikusi nuen zer zuten arbolek barnean,
zer arrosak,

2020/03/24

ERREGUA
Martxoaren 24: San Oskar Romeroren eguna,
San Salvadorreko artzapezpikua eta martiria.
(Romeroren hitzez eta esaldiez ehundua)

Artzaina, egia zeure herriarekin zenuen aurkitu.
eta martirien podiumetik zara ari oihuka.
Elizaren baitara genuen begiratzen
eta ez genuen eraberritzen.
Ireki genituen leihoak, irten ginen kalera,
besarkatu genuen jende pobretua
eta amore eman zuten Elizaren murruek.
Behartsuek zizkiguten belarriak ireki.
Eta piztu zuten txinparta gure begietan,
ikusteko zer zegoen han aurrean:
miseria kolektiboa, zuzengabekeria

2020/03/17

martes, 17 de marzo de 2020
Otoitz sarea josi daigun

Eguerdiko 12etan parrokiko kanpaiak joko dabe. Ordu horretan, etxean ala lanean egon, bakarrik ala familian, danok egin otoitz bat. Parrokia itxita egonda be, danok bat egin otoitzean. Orma bako eleizea osatzen dogu.

Atzo ” hasi genduan Otoitz sarea josi daigun eta hainbat partehartzaile izan ditu. Hiru sugerentzia jaso doguz:
1.- Zergaitk ez egin danok ordu berean.
2.- Edadeko jende askok ez daiela

2020/03/16

Page 1 of 10