Hirutasun txit Santua ABESTIAK 2017-06-11

SARRERA

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Bakearen lokarriz
Espiritu bat
bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Espiritu batean
gorputz bat
garen guztiok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Kristorengan
itxaropen
bakar bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

AINTZA

(Apaizak) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, bedeinkatua zu,
gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zu

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita, guztiahalduna.
Jauna, Seme bakar,
Jesu Kristo, Jainko Jauna,
Jainkoaren Bildots, Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua; erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua; entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude zu; erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik santua,
zu bakarrik Jauna.
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. AMEN.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

SALMOA

Bedeinkatua zu, Jauna,
gure arbasoen Jainkoa.
R/.-Aintza eta gorespen zuri
gizaldietan.

Bedeinkatua,
zure izen santu eta aintzagarria. R/.

Bedeinkatua zu,
jauretxe santu eta aintzagarrian.-R/

Bedeinkatua zu,
zeure erreinuko aulkian.-R/.

Bedeinkatua zu,
kerubim gainean eseriz ,
leizeak ikusten dituzuna. R/.-

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Aintza Aitari eta Semeari
eta Espiritu Santuari,
baden eta bazen
eta badatorren Jaungoikoari.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan (bis).

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (bis).

Bedeinkatua
Jaunaren izenean
datorrena.

“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (bis).

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA Aintza Aitari (Gora Jainkoa-7, 205 or.)

● Goresten eta bedeinkatzen zaitugu, Jainko Aita,
zure Seme Jesu Kristoren bitartez,
Espiritu Santuaren batasunean.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zugandik hartu ditugun gauza on guztiengatik
eta gizakiari Espiritua dohain eman diozulako.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Lurra emankor egiten duten eguzki eta urarengatik,
eta gizakiaren lanak sortu dituen tresna eta aurrerapen guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Lurpean sartu eta ernetzen den haziarengatik
eta gizon-emakumeen lanaren emaitza guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Gure familietako maitasunarengatik
eta giza bizitzako lagunarte
eta solidaritate-ezaugarri guztiengatik

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zure Seme Jesu Kristoren irudiaren arabera,
gu zure antzeko nahi gaituzulako:
santu, on-on eta errukitsu,
eta hori lortzeko ematen dizkiguzun grazia guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zure Seme Jesu Kristo gurutziltzatu eta berpiztuarengan, gure atsekabe eta pozaldiek,
gure ezbehar eta garaipenek,
argi berria hartzen dute.
Salbamen-misterio horren ondorio pozgarri guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zure Seme Jesu Kristoren salbamenari esker,
izadi osoa erdiminetan dago zeru berriak eta lur berria itxaroten.
Zure dohain dugun biziaren itxaropenak
guregan eta munduan eragiten dituen
giza aurrerabide eta maitasun-egintza guztiengatik

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

AZKENA

Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun, bada,
Mariren ontasuna. Andre Maria.

Santuen Erregina,
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun,
zerura jo dezagun. Andre Maria.

Hirutasun berdina,
batasun iraunkorra,
Mariren on eginak,
salba gaitzala denak. Andre Maria.