GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/09/23

Urteko 26. Igandea B 2021-09-26
HOMILIA

Anai-arrebok!

Esanahi handikoak dira igande honetako ebanjelioaz idaztean, autore desberdinek beren idazkiari eman dizkioten tituluak.

Markos ebanjelariaren esapide nagusiari eman dioten erantzuna da, Jesusen beraren erantzunari jarraituz. «Joanek esan zion Jesusi: “Maisu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deabruak botatzen, eta eragotzi egin nahi izan diogu, ez baita gure taldekoa.” Baina Jesusek erantzun zion: “Ez eragotzi; ez baita inor nire izenean mirari bat egin eta gero

2021/09/23

URTEKO 26. IGANDEA B (2021-09-26)

SARRERA

Senideok, Urteko 26garren igandea ospatzen dugu gaur. Markos ebanjelariak esaten digunez, Jesusen ikasleek berentzat nahi dute monopolioa: mirariena, egiarena, ongiarena, fedearena, salbazioarena, baita Jainkoarena bera ere. Izan ere, beren taldekoa ez den bat ikusi dute Jesusen izenean hitz egiten. Eta ikasleek ezin hori onartu. Dena berek antolatu eta erabaki nahi. Horren azpian, nagusi izatea eta pribilegioen jabetza daude. Eta ez gizakiaren zerbitzari izatea eta haren salbazioa.

2021/09/23

Urteko 26. Igandea B ABESTIAK 2021-09-26

SARRERA GORA ZAITZALA LUR GUZTIAK (Bened 407)

R/. Gora zaitzala lur guztiak, Jauna;
kanta, aupa dezala / zure izena, Jauna.

1.Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari /
egin eresi haren izen ederrari, / eman gorespen eder berari. R/.

2.-Zatozte eta entzun / Jainko beldur zaretenak
esango dizkizuet nire alde hark eginak. R/.

AINTZA

Aintza zeruan, / aintza zeruan, / aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, / eta bakea, /

2021/09/20

ARAZO BERAGATIK ARI GARA BORROKAN
Marcos 9,38-43.45.47-48
Urteko 26. Igandea B 2021-09-26

Sarritan, kristauok ez dugu gainditzen geure hau erlijio pribilegiatua delako ustea; eta horrek ez digu aintzat hartzen uzten gure fedetik urrun bizi den jendearen artean ere sustatzen den ongia. Oharkabean, kasik, uste izateko joera dugu gu soilik garela egiaren eroale bakarrak, eta Jainkoaren Espirituak gu bitartekoa garela bakarrik jarduten duela.

Jesusen mezua oker hartu izanak Jainkoaren erreinua eta Eliza gauza

2021/09/19

Adiskidez eta arerioz ((Markos 9,38-43.45.47-48)
Urteko 26. igandea B 2021-09-26

Jesusek sarritan esaldi laburrez irakasten zuen, erraz oroitzeko modukoez; adibidez, «Gizonaren Semea ez da etorri zuzenei dei egitera, baizik bekatariei». Ebanjelariek elkartu egin zituzten geroago esaldi horiek, edukiaren arabera edota errepikatu ohi zen hitz giltzarri batera harira sailkatuz. Gaurko lehen irakaspena («gure aurka ez dagoena gure alde dago») ulertzeko, komeni da hastea Itun Zaharreko testuak dioena gogoratuz.

Josueren jelosia eta Moisesen ikusmira

2021/09/19

INORK EZ DU JESUSEN ESKLUSIBARIK
(Markos 9,38-43.45.47-48)

Urteko 26. Igandea B 2021-09-26

Harrigarria da pasadizoa. Problema batekin hurbildu zaizkio ikasleak Jesusi. Oraingoan, ez da Pedro taldearen bozemailea, baizik Joan, lehen postuen bila dabiltzan bi anaietarik bat. Oraingo honetan, Jesusen esklusiba eta haren egintza askatzailearen monopolioa ikasleen taldeak izan ditzan nahi du.

Kezka hau dute. Exorzista bat, taldekoa ez dena, deabruak botatzen ari da Jesusen izenean. Ikasleak ez dira pozten jendea sendaturik eta

2021/09/17

Urteko 25. Igandea B 2021-09-19
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jesusek bere bizitzan agertu digun jarrerari eta asmoari jarraituz, Vatikano II.a kontzilioak, besteak beste, gogoeta bikain hau eskaini digu: «Pentsa dezakegu, arrazoiz, gizadiaren geroko zoria honelako jendearen esku dagoela: datozen belaunaldiei bizitzeko egiazko arrazoiak eta esperantza izateko arrazoiak eskualdatzeko gai den jendearen esku» (Gaudium et spes, 31,3).

Senideok bizitzeko arrazoiak eta esperantza eman. Neure buruari askotan galdetu ohi diot: zein ditut nik neuk bizitzeko arrazoiak

2021/09/17

URTEKO 25. IGANDEA B (2021-09-19)

SARRERA

Senideok, urteko 25garren igandea ospatzen dugu. Gaurko ebanjelioaren arabera: gizon-emakumeetan handiena, gainerakoen zerbitzari egiten dena da.
Alabaina, bi zerbitzari-mota bereizi behar dira. Batetik, ezinbestean direnak zerbitzari; boteretsuen mendeko zerbitzari direnak; zerbitzari mota hori ez da inbidiagarria, gizatasun hondatzailea izan ohi da. Bestetik, borondatez besteren zerbitzari bizi direnak daude; premian direnen zerbitzari.
Milioika gizon-emakume dira munduan, azken mota honetakoak. Guraso, irakasle, misiolari; edozein izan daiteke azken mota

2021/09/17

Urteko 25. igandea B ABESTIAK 2021-09-19

SARRERA Argiaren lehen xirrinta (Gora Jainkoa-2 53) (Bened 465)

R/. Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.-R/.

AINTZA

“Aintza ta aintza / zuri Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo

2021/09/15

Ikasle trakets, beldurti eta handinahiak (Markos 9,30-37)
Urteko 25. igandea B 2021-09-19

Pedroren aitorpenak («Zu Mesias zara»), joan den igandean irakurri genuenak, Markosen ebanjelioaren lehen zatiaren bukaera markatzen du. Bigarren zatia, Jesusek hiru aldiz iragarritako bere heriotzaren eta piztueraren inguruan egituratu du Markosek; hiru iragarpen horiei hiru kontaerek jarraitzen diete, ikasleen ezin ulertua agerian ipini dutenek. Joan den igandean lehen iragarpena eta Pedroren erreakzioa irakurri genituen: Pedrok ezin jasan du Jesusek

Page 1 of 212