GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/09/21

GAUZAK EZ DIRA BETI EMATEN DUTEN BEZALAKO
(Mateo 21,28-32)

Urteko 26. igandea A 2020-09-27

Argienetakoa da parabola eta soilenetakoa. Aita bat bere bi semeei hurbildu zaie, mahastira lanera joan daitezen eskatzera. Lehenak biribilki erantzun dio ezetz: «Ez dut nahi». Gero, ordea, pentsatzen jarri eta lanera joan da. Bigarrenak menekotasun nabari-nabariz erreakzionatu du: «Jakina, joango naiz, jauna». Baina dena hitz huts geratu da, ez da joan mahastira.

Parabolaren mezua ere agerikoa da, eta

2020/09/21

Urteko 26. igandea A (2020-09-27)

Aste Santua irailean (Mateo 21,28-32)

Pandemiak, aurten, haur askori eragin dio Lehen Jaunartzea ospatzera, ez maiatzean, baizik eta irailean. Izan ere, Eliza Katolikoak ez du inolako birusen beharrik gertakizunen hurrenkera aldatzeko. Urte liturgikoa hemendik bi hilabetera bukatuko dugu (azaroaren 22an); horregatik, gaurko igande honetan hasita Jesusen azken irakaspenak entzuteari ekingo diogu, Astelehen Santu deitu ohi dugunean barna.

Hiltzerainoko borroka tenpluan

Bezperan, garaipentsu sartu da Jesus Jerusalemen, tenplua garbitu du,

2020/09/21

GURE AURRETIK (Mateo 21,28-32)

Urteko 26. igandea A (2020-09-27)

Behin batean, hitz latz hauek bota zizkien Jesusek bere herriko gidari erlijiosoei: «Ziur esan nahi dizuet, zerga-biltzaileek eta emakume prostituituek aurrea dizuetela Jainkoaren erreinurako bidean». Duela urte batzuk egiaztatu nuen Jesusen hitz hauek ez direla ahoberokeria bat.

Lurralde desberdinetako emakume prostituituren talde batek, Ahizpa Oblata batzuk lagun zituztela, gogoeta egin zuten Jesusez; «Jesus. Hurbiltze historikoa» izeneko nire liburua zuten laguntzaile. Oraino hunkiturik nauka, arima

2020/09/19

Urteko 25. igandea A 2020-09-20

HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioa ulertzeko argibide hau dakarkigu gaurko lehen irakurgaiak: «Zuen asmoak ez dira nire asmo; zuen bideak ez dira nire bide». Hori bera zehazten du Jesusek gaurko ebanjelioko parabolarekin: ordu bat bakarrik lan egin dutenei, egunsentitik ilunabarrera lan egin dutenei bezala ordaindu die: denario bana. Eskandalagarria orduko eta gaurko gizon-emakumeontzat. Baina horrelakoa da Jainkoa: ez da merkatari bat, ez da salerosketa dabilen pertsona bat, ez da

2020/09/18

Urteko 25. ig A ABESTIAK 2020-09-20

SARRERA

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Erruki hutsa dugu Jauna, / errukia ta maitasuna.

Egun oro zaitut bedeinkatuko,
zure izena menderen mende dut goretsiko.
Handi da Jauna guztiz goresgarri,
haren handitasuna ez daiteke igarri.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Ireki iezaguzu,

2020/09/18

Urteko 25. igandea A (2020-09-20)

Lurjabe aluaren parabola (Mt 20.1-16)

Gaztelaniazkoaren OHARRA: Gaztelania aberasten duten irain-termino askotatik, «cabrón» terminoa da Bibliatik (Ezekiel) hartua den bakarra. Ondorioz, ez bedi eskandalizatu inor nik hemen erabiltzeaz; halere, ez da beharrezko gehitzea: «Jainkoaren Hitza». ”.

Ikasleen formazio-aldian, Mateoren ebanjelioak dakarrenez, ematen du, Jesus gustura sentitzen dela bere ideiekin ikasleak nahasirik ikustean: ezkontzaz, haurren garrantziaz, aberastasunez mintzo delarik. Baina nahasmenduaren gailur-punta, ordea, parabola honekin jo du, egindako

2020/09/18

EZ DESITXURATU JAINKOAREN ONTASUNA

Urteko 25. igandea A 2020-09-20

Bere ibilbide profetikoan barna, behin eta berriz azpimarratu du Jesusek nola komunikatu behar dugun berak Jainkoaz duen esperientzia: «atzeman ezineko ontasun-misterio» bezala, alegia; gure kalkulu guztiak hausten dituena bezala. Haren mezua hain iraultzailea da, non, hogei menderen ondoren ere, kristau batzuk ez baitira gai hura seriotzat hartzeko.

Jainko On horretaz izan duen esperientzia hori gizon-emakume guztiei kutsatzeko, mahasti-jabe baten jokabide harrigarri batekin konparatu du

2020/09/18

JAINKOA ONBERA DA GUZTIEKIN (Mateo 20,1-16)

Urteko 25. igandea A 2020-09-20

Dudarik gabe, Jesusen parabolarik harrigarrienetakoa da eta zirikagarrienetakoa. «Mahastiko langileen parabola» deitu ohi zitzaion. Baina mahastiaren jabea da protagonista. Ikertzaile batzuek, gaur egun, «guztientzat lana eta ogia nahi zituen ugazabaren parabola» deitzen diote.

Gizon hau, bera irten da plazara askotariko langile-taldeekin hitzartzera. Lehenengoekin goizeko seietan hitzartu da, beste batzuekin bederatzietan, beranduago eguerdian eta arratsaldeko hiruretan. Azkenik bostetan, lanaldia bukatzeko ordubete bakarrik falta

2020/09/18

URTEKO 25. IGANDEA A 2020-09-20

SARRERA

Anai-arrebok, gaurko ebanjelioa mahastiko langileez mintzo zaigu. Ordu desberdinetan joan dira lanera; halere, soldata bera jaso dute denek.
Zer esan nahi du horrek? Esanahi sakon-sakona du: Jainkoa ez da merkataria, ez tratularia; Jainkoa maitasun hutsa da; ez dago gizakiak zer egingo zain; doan eskaintzen digu bere maitasuna, bere onginahia, bere salbazioa.
Ebanjelioa askotan modu probokatzailean mintzatu ohi zaigu; beti zirika: giza ikuspegitik ikusita zentzurik ez

2020/09/12

Urteko 24. igandea A 2020-09-13
HOMILIA

Anai-arrebok!

Lehen irakurgaiak eta ebanjelioak batak besteari barkatzera eragiten digute.

Lehen irakurgaia, Kristo aurrekoa da, Itun Zaharrekoa. Halere, barkazioaren beharra ikustera iritsia da. Hona esaldi mamitsu hau: «Barkatu zuk lagun hurkoak egindako iraina, eta barkatuko dizkizu Jainkoak zeureak, eskatzen diozunean». Eta galdera hau dakar: «Nola gorde dezakezu gorrotorik, eta Jaunari osasuna eskatzera jo?»

Ebanjelioan, Jesusek urrats bat gehiago egin du salbatzeko jarreraren fintasunean. Batetik, Pedroren galderari erantzunez, Jesusen

Page 1 of 188