GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/01/24

URTEKO 3. IGANDEA A 2020-01-26

SARRERA

Senideok, pozik gatoz beste behin Jaunaren hitza entzun eta ospatzera. Hitz hori geure argi izango dugu, eguneroko geure eta munduko gorabeherak egoki ulertu ahal izateko. Izan ere, Jainkoa gorabehera horietan agertuko zaigu. Eta gorabehera horietan zuzen jokatu nahi badugu, hau da egin beharreko galdera: Hau eta hori eta beste hura, gizakiaren onerako al dira? Izan ere, Jainkoaren aintzat gizakia onik ikustea da.
Horretan guztian, Jesus

2020/01/24

Urteko 3. igandea A ABESTIAK 2020-01-26

SARRERA

R/.- Jesus, munduko argia, / Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona! / Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jaun ona, / gu geraden guztia. -R/.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia. . -R/.

AINTZA

“Aintza zeruan” (3), / Jaunari,
“eta bakea, eta bakea, / lurrean gizonari” (2).

SALMOA

R/.-Jauna dut argi, / eta salbamen.

Jauna dut argi eta salbamen, / nork ni beldurtu?
Jauna

2020/01/21

ZERTAN DUGU ALDATU BEHARRA? (Mateo 4,17-23)

Urteko 3. urtea A 2020-01-26

Ez da gauza zaila Jesusen mezua laburtzea: Jainkoa ez da izaki ez-axola eta urruneko, bere munduan bizi den bat, ardura guztia bere ohorea eta eskubideak zaintzea duen bat. Aitzitik, guztientzat zoririk ona du gogoko. Beraren indar salbatzailea jardunean ari da bizi denaren hondorik hondoenean. Bere sorkarien lankidetza bakarrik nahi du, mundua bere betera gidatzeko: «Hurbil da Jainkoaren erreinua. Bihotz-berri zaitezte».

Baina zertan

2020/01/21

Jesusen jardueraren hasiera
Urteko 3. igandea A (2020-01-26)

Aurreko bi igandeetan Jordan ibaian izan gara, Jesusen bataioa eta Joan Bataiatzaileak eskaini zuen testigantza gogoratuz. Liturgiak, gaur, jauzi handi bat egin du. Jesusen tentazioak (Garizumako lehen igandean irakurriko ditugunak) alde batera utzirik, geroagoko une batean jarri gaitu, Herodesek, Joan Bataiatzailearen predikuaz asperturik, hura kartzelan sartzea erabaki duen unean. Segidan gertatu dena hiru pasarte laburretan kontatu du Mateoren ebanjelioak: Jesusen hasierako jarduera, lehen

2020/01/21

ZERBAIT BERRI ETA ON Pagola-1 (Mateo 4,12-23)
Urteko 3. igandea A (2020-01-26)

Jesusen jarduera eta mezua bildu zituen lehen idazleak hitz hauekin laburbildu zituen: «Jainkoaren Berri Ona» hots egiten zuela Jesusek. Geroago, gainerako ebanjelariek grekozko termino bera (euaggelion) erabili zuten, konbentzimendu bera adieraziz: Jesusek hots egindako Jainkoagan, zerbait «berri» eta «on» sumatzen zuen jendeak.

Ba ote da Ebanjelio horretan, gaur oraino, gure gizarte axolagabe eta fedegabe honetan, gure egun hauetako gizon-emakumeentzat

2020/01/17

Urteko 2. igandea A (2020-01-19)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko irakurgaiek dei handi bat egin digute: parte hartzeko Jainkoaren erreinua eraikitzen: Jainkoak nahi duen bakearen, adiskidetasunaren, maitasunaren erreinua.

Lehenengo irakurgaian, Babiloniako erbestealdian bere fedeari irmo eutsi dion taldetxoa du buruan idazleak: taldetxo hura izango da argia, ez bakarrik Israel herriarentzat, baita herri guztientzat ere.

Bigarren irakurgaian, Paulok, Korintoko kristau-taldeari idaztean, mundu osoa du gogoan.

Ebanjelioan, Joan Bataiatzailearen arabera, mundu guztia salbatzeko, bere burua eskaini duen bildotsa da

2020/01/17

URTEKO 2. IGANDEA A 2020-01-19
SARRERA

Anai-arrebok, Eguberri-jaiak bukatu dira. Gaurtik aurrera, Garizuma ” hasi arte, Urtekoa deitzen den aldia ospatuko dugu. Ez da jai berezirik ospatzen. Eguneroko kristau-bizimodua nola bizi agertuko digute, bai mezako irakurgaiek, bai mezako otoitzek.
Irakurgaietan Jainkoaren zerbitzaria zer den entzungo dugu. Hitz batean esateko, jendea argitzen duen zerbitzaria da. Horretarako, Espiritua hartu du. Zerbitzari izan da Jesus, zerbitzari izan dira apostoluak, zerbitzari da gutako bakoitza.

2020/01/14

Urteko 2. igandea A ABESTIAK 2020-01-19

SARRERA

Bihotz batez elkarturik, / “Zugana, gatoz Jauna!” (2)
Emaguzu zure argi, / grazi (e)ta maitasuna. / Entzun arren Jauna!

AINTZA

Apaizak./ Aintza zeruetan Jaungoikoari

R/.- Aintza, Zuri, Jauna, / eta eskerrak Zuri.

Eta bakea lurrean / Haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako / gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen Zuri, ahuspez, agur, / eskerrak Zuri.- R/.

Jainko Jauna, zeruko Errege, / Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesukristo, /

2020/01/13

LEHEN ZEREGINA (Joan 1,29-34)
Urteko 2. igandea A 2020-01-19

Lehen mendeko ingurumenean kristau batzuek ardura handiaz jokatu zuten Bataiatzailearen jarraitzaileekin nahas ez zitzaten. Aldea, beraien ustez, egundokoa zen. «Bataiatzailearenak» pertsona eraldatzen ez zuen azaleko erritu baten arabera bizi ziren: ur-bataioaren arabera. «Kristauek», aitzitik, Jesusen Espirituari barnez eralda zitzan uzten zioten.

Hau ahaztea hilkorra izango litzateke Elizarentzat. Jesusen mugimenduak ez ditu bere sostengu, ez doktrinak, ez arauak eta ez azaleko errituak. Jesus bera

2020/01/12

Joan Bataiatzailearen testigantza (Joan 1,29-34)

Urteko 2. igandea A 2020-01-19

Joan den igandean Jesusen Bataioa gogoratu genuen. Markosen eta Lukasen ebanjelioetan, Joan Bataiatzaileak ez du hitz egiten. Mateorenean, solasaldi labur bat egin du Jesusekin; ez baitu ulertu zertan datorkion hau bataioa eskatuz. Laugarren ebanjelioak beste bide bat hartu du, oso bestelakoa: Jesus Jordanera doa, baina ez du bataiorik aipatzen; aitzitik, Joan Bataiatzailearen hitzaldi labur bat dakar. Igande honetan irakurriko dugun testua da

Page 1 of 164