GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/11/23

“Laudato si” entziklikaren bosgarren urteburukari, Egoitza Sainduak (Saint-Siège) 2020eko maiatzaren 24an bidean jarri du urte ekologikoa..

Frantzisko aita sainduak entziklika argitaratu eta bost urte geroago, xedea da egintza bidez bihotzberritze ekologiko bat sustatzea. Huna 2021eko maiatzaren 24an burutuko den “Laudato si” urtearen estrenatzeko emana izan den otoitza :

Jainko maitasunez betea,

zuk kreatu dituzu lurra eta gure ingurumen guzia.

Idek gure izpirituak eta hunki gure bihotzak,

ikus dezagun kreazione horren parte bat girela,

zure dohainaren parte

2020/11/23

Erregua, miresmena, adi bizitzea (Markos 13,33-37)

Abendualdiko 1. igandea B (2020-11-29)

Lau aste Jesusen jaiotzaren oroitzapenerako prestatzeko? Ez. Hori baino zerbait gehiago da Abendualdia. Arazoa ez da iraganeko gertaera bat era erromantikoan gogoratzea; gertatua sakon ulertzea da arazoa, eta Jaunarekin behin betiko topo egitera prestatzea.

Erregua (Lehen irakurgaia: Isaias 63,16b-17.19b; 64,2b-7)

Jesus etorri aurreko bosgarren mende ingurura garamatza lehen irakurgaiak. Garai hartan Israel herriaren egoera guztia beharrekoa zen, alde guztietatik: ikuspegi politikoaren, erlijiosoaren, sozialaren

2020/11/23

ELIZA ESNA BIZI (Markos 3,33-37)

Abendualdiko 1. ig B (2020-11-29)

Jesus Jerusalemen dago, Oliamendin eseria, Tenplura begira eta lau adiskiderekin bakarrik, solasean: Pedro, Santiago, Joan eta Andres. Kezkaturik nabari ditu, aldien azkena noiz izango den. Berari, berriz, besterik zaio axola: nola biziko diren bere jarraitzaileak bera beren artean ez dutenean izango.

Horregatik, beste behin agertu die bere kezka: «Kontu egizue, bizi esna». Ondoren, ikusle apokaliptikoen hizkuntza ikaratzailea alde batera utzirik, parabola labur bat

2020/11/23

BETI IZATEN DA AUKERARIK ERREAKZIONATZEKO

Markos 13,33-37

Abendualdiko 1. igandea B 2020-11-29

Ez da beti etsipena izaten gure esperantza eta egunez egun bizi-bizi jarraitzeko gogoa desegiten dituena. Aitzitik, esan liteke, esperantza hori ia beti isil-isilik joaten dela desegiten eta era doi-doi susmagarrian.

Agian, norbera ohartu gabe, dirdaia eta bizitasuna galduz joan ohi da gure bizitza. Apurka-apurka ematen du, den-dena hasten zaigula astun eta aspergarri bilakatzen. Gutxi-asko, egin beharrekoa egitera mugatzen gara soil-soilik; orduan

2020/11/21

Urteko 34. ig. A Kristo Erregea 2020-11-22

HOMILIA

Anai-arrebok!

Urte liturgikoaren azken igandea da gaurko hau. Dakizuen bezala, igandeko ospakizunari dagokionez, liturgia hiru arotan banatzen dugu: A urtea (Mateoren ebanjelioa irakurtzen dugu nagusiki), B urtea (Markosen ebanjelioa irakurtzen dugu nagusiki) eta C urtea (Lukasen ebanjelioa irakurtzen dugu nagusiki). Ba, urte liturgikoaren azken igandean, hiru aroetan Kristo Errege eguna ospatzen dugu.

Baina, zer gauza bitxia: hiru aro horietan, zein Jesus, nolako Jesus agertzen digute

2020/11/21

2020/11/21

2020/11/21

2020/11/20

Urteko 34. ig A ABESTIAK Kristo Errege 2020-11-22

SARRERA

Jainko gizon eginari agur, / ospe, onespena;
Jesu Kristo Erregeri, / esker otoitz, maitasuna.

Mundu guztiak bete dezala / Jesu Kristoren legea,
mundu guztira heldu dadila, / harek dakarren Argia.-R/

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan, / aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea, / lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea, / lurrean gizonari.

SALMOA

Jauna dut artzain, / ez naiz ezeren / beharrean.

Zoriona eta onginahia

2020/11/20

URTEKO 34. IGANDEA A (KRISTO ERREGEA) 2020-11-22

SARRERA

Senideok, urte liturgikoan, azken igandera iritsi gara. Kristo Errege eguna ospatzen dugu gaur. Datorren igandean Abendualdia hasiko dugu; Mariagandik jaio den Jesusen etorrerako prestaketa.
Gaur liturgiaren lerro-buruak dio: «Jesu Kristo, Unibertsoaren Erregea»; alabaina, lehenengo irakurgaia artzain onaz mintzo da; ebanjelioa, berriz, mundu honetan behartsu direnei laguntzera eragiten digun Jainkoaz. Esan nahi da, Kristoren Erregetza ez dela mundu honetako erregeena bezalakoa. Zorionez!
Horrenbestez, Kristori errege

Page 1 of 194