GAIA

Lapurdi Irratia
2020/09/21

URTEKO HOGEI TA SEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak egunero bihozberritzera deitzen gaitu )

Ezekiel profetaren liburutik 18,25-28

Hunela mintzo da Jainko Jauna:
Ez dut nahi gaixtaginaren heriotzea.
25 Eta zuek erraiten duzue: “ Ez da zuzena Jaunaren bidea.”
Entzun, beraz, Izraeldarrek! Nere bidea ez dela zuzena?
Izaitekotz, ez ote da zuena makurra?
26 Zintzoa bere zuzentasunetik baztertzen bada,
gaizkia egiten badu, eta hola hiltzen,
egin duen gaizkiarengatik hiltzen da.
27 Gaixtoak,

2020/09/18

URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Nere gogoetak ez dira zuen gogoetak )

Izai profetaren liburutik 55, 6-9

6 Bila zazue Jauna, aurki ditakeno, dei egiozue, hurbil deno.
7 Utz beza gaixtoak bere bidea, eta gaixtaginak bere asmo tzarrak !
Itzul bedi Jaunarenganat eta urrikalduko zaio.
Itzul bedi gure Jainkoaganat, nasaiki barkatzen baitu.
8 Zeren ene gogoetak ez baitira zuen gogoetak,
eta ene bideak ez baitira zuen bideak, dio Jaunak.
9

2020/09/09

URTEKO HOGEI TA LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Bekatoreak nolaz ez dezake barka ? )

Ziraken liburutik 27,30 – 28,7

30 Herra eta hasarrea higuingarriak dira,
eta bekatorea horietan dago.
28,1 Mendekatzen denak Jaunaren mendekua jasan beharko du;
bekatuen kontu zorrotza hartuko dio.
2 Barka hurko lagunari egin dautzun hutsa;
eta zuk eskatzean, barkatuko zaizkitzu zure bekatuak.
3 Gizaki bat beste batekin hasarre bada,
nola eska diezoke Jaunari osasuna?
4 Bere idurikoarentzat

2020/08/31

URTEKO HOGEI TA HIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Profetak bere gain ditu bere haurrideak )

Ezekiel profetaren liburutik 33,7-9

Hunela mintzatu zitzaitan Jauna:
7 “ Gizaseme, Izrael etxearen begirale jarri zaitut.
Nere ahotik hitza entzuten duzunean,
ohartarazi behar dituzu nere izenean.
8 Nik gaixtoari erraiten badiot: “ Hil behar duzu”,
eta zuk ez baduzu ohartarazten,
ez badiozu erraiten bere bide makurretik bazter dadin,
bera , gaixtoa, bere hobenez hilen da,
bainan zuri

2020/08/17

URTEKO HOGEITA BATGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Emanen dauzkitzut Dabiden etxeko giltzak )

Izai profetaren liburutik 22,19-23

Hau dio Jaunak Xebna errege-jauregiko buruzagiari:
19 “ Kenduko zaitut zure kargutik, zauden lekutik botako.
20 Eta egun hartan nere zerbitzaria deituko dut
Eliakim, Hilkiazen semea.
21 Zure soinekoa eta zure gerrikoa jantziko diozkat,
eta zure nagusigoa emanen diot.
Aita izanen da Jerusalemeko bizilagunentzat,
eta Judako herriarentzat.
22 Lepoan ezarriko diot Dabiden etxeko giltza:
harek idekia

2020/08/10

URTEKO HOGEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak ongi hartzen ditu otoiztera heldu zaizkion arrotzak )

Izai profetaren liburutik 56,1.6-7

1 Hunela mintzo da Jauna:
Egizue zuzen dena, eta zuzenbidean ibil.
Berehala etorriko baita nere salbamendua,
laster agertuko nere zuzentasuna.
6 Jaunaren goresmen zerbitzuko, haren izena maitatzeko,
eta haren zerbitzari izaiteko,
Jaunari jarraiki zaizkion atzerritarrak,
larunbata profanatu gabe begiratzen dutenak,
eta nere batasunean leial irauten duten guziak,
7 nere mendi saindurat ekarriko ditut,

2020/08/10

ANDRE-DENA-MARIA EGUNEKO MEZA

Lehen irakurgaia

(Apokalipzako emaztea, Elizaren itxura, Maria bezala )

Jondoni Joaniren Apokalipza liburutik 11,19a ; 12, 1-6a. 10ab

19 Jainkoaren Tenplua ideki zen zeruan,
eta haren Elkargo-kutxa agertu zen Tenpluan.
12,1 Seinale handi bat agertu zen zeruan :
emazte bat, iguzkiz jantzia,
ilargia oinenpean, eta hamabi izarreko korona buruan.
2 Haur-beharretan zen, erdimin eta oinazez oihuka.
3 Beste seinale bat agertu zen zeruan:
herensuge gorri handi bat, zazpi buru eta

2020/08/03

URTEKO HEMERETZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jauna Eliri agertzen )

Erregeen lehen liburutik 19,9.11-13

9 Eli Horeberat, Jainkoaren mendi saindurat etorri zen,
eta hango harpe batean sartu.
11 Jaunak erran zion:
“ Atera zaite, eta zaude xutik mendian Jaunaren aitzinean,
Jauna iraganen baita.”
Jaunaren aitzinetik, haize zakar indartsuak jo zuen,
mendiak urratzen eta harrokak zartatzen zituela,
bainan Jauna ez zagon haizean;
haizearen ondotik, lur ikara izan zen,
bainan Jauna ez zagon lur

2020/07/19

URTEKO HAMAZAZPIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Zalomonek egiazko ontasuna Jainkoari eskatzen )

Erregeen lehen liburutik 3,5.7-12

5 Jauna gauaz agertu zitzaion ametsetan Zalomoni, Gabaonen,
eta erran zion:
“ Galda nahi duzuna, eta nik emanen dautzut.”
Zalomonek ihardetsi:
7 “ Jauna, nere Jainkoa, zuk egin nauzu errege
nere aita Dabiden ordez;
ni, ordea, gazte hutsa naiz, ez dakit nola goberna,
8 eta huna zuk hautatu herriaren erdian nagola;
herri handia da, hain handia non

2020/07/12

URTEKO HAMASEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

(Jaungoikoa luzakor…)

Zuhurtzia liburutik 12,13.16-19

13 Jauna, ez da zutaz beste Jainkorik, gauza guzien arta duenik,
horrela erakusteko, ez duzula zuzen kontra jujatzen.
16 Zure indarra da zure zuzentasunaren oinarria
eta gauza guzien nagusi izaiteak
egiten zaitu guziekin urrikalkor.
17 Gizonak bere indarra agertzen du,
indarrik ez duela erraiten bazaio,
eta jazartzen zaizkionak lehertzen ditu.
18 Bainan zuk, Jauna, indarraren jabe baitzira,
neurriz jujatzen duzu, eta errespetuz

Page 1 of 33