GAIA

Lapurdi Irratia
2020/07/05

URTEKO HAMABOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren Hitzak fruitu emanarazten lurrari )

Izai profetaren liburutik 55,10-11

Hau dio Jaunak:
10 Euria eta elurra zerutik jausten dira,
eta ez dira berriz harat itzultzen
lurra ureztatu eta ondu gabe, hazia hozitu gabe,
ereileari hazia eman diezon, eta jaleari ogia.
11 Hala izanen da ene ahotik ateratzen den Hitza:
ez da nereganat hutsik itzuliko
nik nahi dutana egin gabe, bere egitekoa bete gabe.

Iduzkialdean, lehen euriaren ondotik

2020/06/28

URTEKO HAMALAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Etortzekoa den Mesias errege umila da)

Zakari profetaren liburutik 9,9-10

Hau dio Jaunak:
9 Bozkaria zaite, Ziongo alaba, bozkaria!
Egizu alegrantziaz oihu, Jerusalemeko alaba!
Hor datorkizu zure Erregea, zuzen eta garaile,
umil eta asto baten gainean, astakume baten gainean.
10 Harek kenduko ditu Efraimeko gudu-karroak
eta Jerusalemeko zaldiak;
Harek hautsiko ditu gudu-arkuak,
eta bakea iragarriko diote jendaldeeri.
Haren nagusitasuna itsasotik itsasoraino,
Eufrates ibaitik lurraren azken mugetaraino.

Testo hau

2020/06/22

URTEKO HAMAHIRUGARREN IGANDEA A

Lehen
irakurgaia

( Jainkoak sariztatzen bere profeta etxean hartu duen emaztea )

Erregeen bigarren liburutik 4,8-11.14-16

8 Egun batez, Elizeo Zunamen barna zoalarik,
hango andere aberats batek bere etxerat ereman zuen bazkaltzera.
Geroztik, Elizeo, handik iragaitean,
harenganat joaiten ohi zen bazkaltzera.
9 Andereak erran zion senarrari:
“ Horra: badakit gureganat etortzen ohi den hori
Jainkoaren gizon saindu bat dela.
10 Egin diezogun etxe gainean gela ttiki bat,
eta han

2020/06/16

Meza A 12 ig Meza LAPURDI IRRATIA 2020-06-21
2020/06/14
URTEKO HAMABIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Hersturan,profeta Jainkoari fidatzen )

Jeremi profetaren liburutik 20,10-13

10 Nik, Jeremik, jendearen mehatxuak entzuten ditut:
“ Sala zazue, sala dezagun
alde guzietarik ikara ikusten duen gizona.”
Adiskideak berak hor daude noiz eroriko naizen, diotelarik:
“Ea enganatzen dugun!
Orduan nausituko gitzaio, eta mendekatuko gira.”
11 Bainan nerekin dut Jauna, gudari indartsu:
eroriko dira nere etsaiak, ez naute garaitzen ahalko.

2020/06/14

URTEKO HAMABIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Hersturan,profeta Jainkoari fidatzen )

Jeremi profetaren liburutik 20,10-13

10 Nik, Jeremik, jendearen mehatxuak entzuten ditut:
“ Sala zazue, sala dezagun
alde guzietarik ikara ikusten duen gizona.”
Adiskideak berak hor daude noiz eroriko naizen, diotelarik:
“Ea enganatzen dugun!
Orduan nausituko gitzaio, eta mendekatuko gira.”
11 Bainan nerekin dut Jauna, gudari indartsu:
eroriko dira nere etsaiak, ez naute garaitzen ahalko.
Heien asmoek huts eginen dute,
heien ahalgea sekulakoa izanen

2020/05/31

TRINITATE SAINDUAREN BESTA A

Lehen irakurgaia

( Bihozbera eta urrikalkorra den Jainkoak bere burua agertzen )

Jalgitza liburutik 34, 4-6 ; 8-9

4 Mois, goizean goiz jeikirik, Zinai mendirat igan zen,
Jaunak manatu zion bezala.
5 Jauna hedoian jautsi zen eta haren ondoan gelditu.
Moisek Jaunaren izenari dei egin zion.
6 Jaunak, haren aitzinetik iragaitean,oihu egin zuen:
“ Ni, Jahve, Jauna,
Jaungoiko urrikaltsu eta bihozbera,
hasarrerako nagia, urrikalmenduz aberatsa eta leiala.”
8 Mois berehala

2020/05/25

MENDEKOSTE EGUNA A

Lehen irakurgaia

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion bezala.

2020/05/18

JAUNAREN ZERURAT ALTXATZEA

SALBATORE / IGOKUNDEA A

Lehen irakurgaia

( Jesus zerurat igaiten )

Apostoluen Egintzetarik 1,1-11

1 Teofilo maitea, nere lehen liburuan,
hastetik zerurat altxatua izan zen egunera arte
Jesusek egin eta irakatsi zuen guzia izkiriatu dut.
2 Zerurat igan aitzin, Izpiritu Saindua baitan,
bere manuak eman ziozkaten berak hautatu Apostolueri.
3 Heieri agertu zitzaioten bizirik, Pasione ondoan:
horren froga ainitz eman zioten,
berrogoi egunez bere burua ikustera emanez,
eta Jainkoaren erreinuaz mintzatuz.
4

2020/05/11

BAZKOKO SEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Ebanjelioa Zamarian gaindi predikatua )

Apostoluen Egintzetarik 8,5-8.14-17

5 Filipe, Zazpietarik bat, Zamariako hiri baterat jautsi zen,
eta han Kristoren berri ona oihukatzen zuen.
6 Jendea, gogoz bat, dena beharri zagon Filipen erraneri,
denek entzuna baitzuten haren mirakuiluen berri,
bai eta berek ere ikusten.
7 Ezen debrudun askorenganik
Izpiritu gaixtoak ateratzen ziren deiadarka.
Parlesiatu eta maingu ainitz sendatuak izan ziren.
8 Eta bozkario handia izan zen hiri

2020/05/04

BAZKOKO BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Apostoluen lehen laguntzaileak )

Apostoluen Egintzetarik 6,1-7

1 Egun heietan, dizipuluak gero ta gehiago zirelarik,
greka-hizkuntzakoak erasiaka ari ziren
hebrear-hizkuntzakoen kontra,
baizik eta heien alarguntsak bazterrerat utziak zirela
eguneroko janari partiketan.
2 Hamabiek orduan dizipuluen biltzarra bildu zuten,eta erran zioten:
“ Ez da egoki, guk Jainkoaren Hitza bazterrerat utz dezagun,
mahainetan zerbitzatzeko.
3 Beraz, haurrideak, hautazkitzue zuen artean
omen oneko zazpi gizon, Izpiritu Sainduaz eta zuhurtziaz beteak,

Page 1 of 32