GAIA

egunean eguneko liturgia
2015/09/25

URTEKO 26. IGANDEA B (2015-09-27)

SARRERA

Senideok, Urteko 26garren igandea ospatzen dugu gaur. Markos ebanjelariak esaten digunez, Jesusen ikasleek berentzat nahi dute monopolioa: mirariena, egiarena, ongiarena, fedearena, salbazioarena, baita Jainkoarena bera ere. Izan ere, beren taldekoa ez den bat ikusi dute Jesusen izenean hitz egiten. Eta ikasleek ezin hori onartu. Dena berek antolatu eta erabaki nahi. Horren azpian, nagusi izatea eta pribilegioen jabetza daude. Eta ez gizakiaren zerbitzari izatea eta haren salbazioa.

2015/09/25

Urteko 26. Igandea B ABESTIAK 2015-09-27

SARRERA GORA ZAITZALA LUR GUZTIAK (Bened 407)

R/. Gora zaitzala lur guztiak, Jauna;
kanta, aupa dezala
zure izena, Jauna.

1.Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari /
egin eresi haren izen ederrari,
eman gorespen eder berari. R/.

2.-Zatozte eta entzun /
Jainko beldur zaretenak
esango dizkizuet nire alde hark eginak. R/.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

2015/09/22

Adiskidez eta arerioez
Urteko 26. igandea B 2015-09-27

Jesus, irakasteko, esaldi laburrez baliatu ohi zen sarri. Buruz erraz ikasteko modukoez. Adibidez: «Gizonaren Semea ez da etorri jende zuzenari dei egitera, baizik bekatariei». Gerora, ebanjelariek elkartu egin zituzten esaldi haiek. Edukiaren arabera nahiz errepikatzen zuten hitz giltzarri baten inguruan. Gaurko ebanjelioan honako esaldi hauek bereiz ditzakegu:

1.- «Gure aurka ari ez dena gure alde ari da»

Joan oso harro azaldu da Jesusen aurrera, Jesusen

2015/09/22

ADISKIDEAK DIRA, ETA EZ ETSAIAK
Urteko 26. igandea B 2015-09-27

Bera bezala, Jainkoaren erreinuaren zerbitzuan, jendearen bizitza gizatarrago, duinago eta zoriontsuago eginez, bizi daitezen, asko saiatu da Jesus; halere, ikasleak ez dira iritsi Jesusi zein Espirituk eragiten dion ikustera; ez dira iritsi konturatzera premiarik handiena dutenentzat Jesusek duen maitasunaz eta haren bizitza gidatzen duen norabide sakonaz.

Markosen kontakizuna oso argitzailea da. Oso gogaikarri gertatu zaien gertakizun baten berri eman diote ikasleek Jesusi.

2015/09/18

Urteko 25. igandea B 2015-09-20
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jakinduria liburutik hartua den lehen irakurgaiko hitz hauekin hasi nahi nuke: «Ikus dezagun ea beraren hitzak egiazkoak diren». Antzeko hitzak esan zizkion sugeak Evari: «Ez zarete inolaz ere hilko. Ongi daki Jainkoak, arbolatik jango duzuenean, begiak zabalduko zaizkizuela, eta bera bezalako, Jainkoa bezalako izango zaretela» (Has 3,5). Eta gauza bera esan zioten Jesusi gurutzean: «Besteak salbatu ditu, eta bere burua ezin» (Mt 27,42).

Bai, gizakiak beti

2015/09/18

URTEKO 25. IGANDEA B (2015-09-20)

SARRERA

Senideok, urteko 25garren igandea ospatzen dugu. Gaurko ebanjelioak esaten digu, gizon-emakume handienak gainerakoen zerbitzari egiten direnak direla.
Alabaina, bi zerbitzari-mota bereizi behar dira. Batetik, ezinbestean direnak zerbitzari; boteretsuen mendeko zerbitzari direnak; zerbitzari mota hori ez da inbidiagarria, gizatasun hondatzailea izan ohi da. Bestetik, borondatez besteren zerbitzari bizi direnak daude; premian direnen zerbitzari.
Milioika gizon-emakume dira munduan, azken mota honetakoak. Guraso, irakasle, misiolari; edozein izan daiteke azken

2015/09/17

Urteko 25. igandea B ABESTIAK 2015-09-20

SARRERA Argiaren lehen xirrinta (Gora Jainkoa-2 53) (Bened 465)

R/. Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.-R/.

Lurpetik da Kristo jaikia,
altxaturik hilarria.
Hura lagun, gaiten abia
moldatzean lur berria.-R/.

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena

2015/09/15

Handiei uko eta txikiei onarpen
Urteko 25. igandea B (2015-09-20)

Markos, bere ebanjelioaren bigarren zatia egituratzeko, (geroago Mateok eta Lukasek egingo duten bezala), Jesusek bere heriotzaz eta piztueraz egin dituen hiru iragarpenetatik abiatu da; hiru iragarpenen ondoren hiru kontakizun eman ditu, ikasleen ulerpen-eza nabarmenduz. Joan den igandean irakurri genituen lehen iragarpena eta Pedroren erreakzioa, sufrimenari eta heriotzari uko eginez. Gaur bigarren iragarpena irakurriko du, segidan guztien ulerpen-eza emanik.

Nekaldia eta piztuera bigarrenez

2015/09/15

BI JARRERA OSO JESUSENAK
Urteko 25. igandea B (2015-09-20)

Jesusen taldea Galilean barna doa, Jerusalemera bidean. Modu isilean doaz, inor konturatu gabe. Bere ikasleak eskolatzeari ekin nahi dio Jesusek bete-betean. Joan-etorri handikoa da haien bihotzean grabatu nahi duena: bere bidea ez da aintzaren, arrakastaren eta boterearen bidea. Kontrakoa da: gurutzera darama eta ukatua izatera, nahiz piztueran amaituko den.

Ikasleei ez zaie buruan sartzen Jesus esaten ari zaiena. Beldurra ematen die hari galdetzeak

2015/09/12

Urteko 24. igandea B (2015-09-13)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioan Jesusez aitorpen handi bat dator; Pedroren aitorpena. Jesusek galdetu die ikasleei: «Nor naizela dio jendeak?» Eta erantzun diote: «Batzuek diote Joan Bataiatzailea zarela; beste batzuek Elias edo profetaren bat». Eta Jesusek galdetzen die: «Eta zuek, nor naizela diozue?» Ezaguna da Pedroren erantzuna: «Zu Mesias zara».
Jesusen nortasunaz emandako erantzun bat da. Jesusen lurreko bizitzaldian emana. Jesus gurutzean hilko dutenean, beste erantzun bat

Page 129 of 159