GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/03/21

HOMILIA (Ostegun Santua, 2016-03-24)

Sarrera.-

Guri asko kostatzen zaigu sinestea, batetik, nolatan gertatu eta gauzatu zen Jesusen Azken Afarian, handi pixka batera gurutzean jasango zuen heriotza eta biziko zuen garaipena; bestetik, kostatu egiten zaigu sinestea, nolatan gertatzen eta gauzatzen den gure Ostegun Santu honetan eta gure Eukaristietako bakoitzean Jesusen Azken Afarian eta gurutzean gertatu zen hura bera; hirugarren, kostatu egiten zaigu sinestea, nolatan sufri dezakeen gaur egun Jesusen sufritzen ari

2016/03/21

Meza Ostegun Santua C ohar eusk-erd 2016-03-24

SARRERA

Anai-arrebak! Pazko-hirurren santua hastera goaz. Jesusen nekaldi, heriotza eta piztuerarekin batean, geure nekaldia, heriotza eta piztuera ospatuko eta biziko ditugu.
Gaurko honetan, hiru misterio hauek biziko ditugu modu berezian: Jesusek ikasleei oinak garbitu izana, guk berarekin bat egiteko Jesusek bere gorputz-odolak utzi izana, Jesusek bere heriotzan eta piztueran murgildu gaituen kristau guztiok apaiz egin izana.
Lehenik, Joanen gaurko ebanjelioan datorrenez, Jesusek ikasleei oinak garbitu:

2016/03/21

Ostegun Santu B ABESTIAK eleb 2016-03-24
SARRERA

Zein gozo (e)ta eder den / anaiok elkartu / eta denok batera / Jainkoa goratu.

Gora bihotzak eta / guztiok egin kantu / Jainkoak bere eskuz / salbatuko gaitu.

AINTZA

GLORIA, GLORIA, ALELUIA (3) / EN NOMBRE DEL SEÑOR.

Cuando sientas que tu hermano / necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas / ni el calor del corazón;
busca pronto en tu recuerdo

2016/03/21

NON IBILI BIZI DENAREN BILA? (Joan 20,1-9)
Pazko Igandea C (2016-03-27)

Aitak piztu zuen Jesusekiko fedea ez zen jaio ikasleen bihotzean berez eta bere kasa. Bizi zen harekin topo egin aurretik, ebanjelariek diotenez, ikasleak noraezean ibili ziren haren bila, hilobi inguruan, galde eta duda asko zutela.

Magdalako Maria da prototiporik hobena, guztiei ere zer gertatu zaien jakiteko. Joanen kontakizunean datorrenez, goizean goiz dabil Maria gurutziltzatuaren bila: «artean ilun zela». Jakina, «hilobira» joan

2016/03/20

AZKENERAINO
MAITE GINTUEN

Ars-eko Apaizaren Homiliaren zati bat, Ostegun Santu batean.
Iturria: http://elcuravianney.com/homilia-del-jueves-santo/

1.-Aurki ote genezake geure erlijioan une ederragorik, inguruabar zoriontsuagorik, Jesu Kristok aldareetako sakramentu adoragarria eratu zuen hura baino?

2.-Jakinik, oso ondo, hurbil zuela Aitagana itzultzeko unea; ezin eutsi izan zion gu lurrean bakarrik uzteari eta gu galtzeko lehiatsu dabilen hainbat arerioaren artean bakarrik uzteari.
Bai. Jesu Kristok, maitasun-sakramentu hau eratu aurretik, oso ondo zekien zenbat mespretxu eta profanazio jasan beharko

2016/03/16

ERRAMU IGANDEA C 2016-03-20

I.- Erramuen bedeinkazioa

1.- ABESTIA (bedeinkazioaren aurretik): Bihotz batez elkarturik…

2.- SARRERA (bedeinkazioaren aurretik)

Senideok, Aste Santua hastera goaz. Jesusek bere buruaren eskaintza egin du gure alde; eskaintza horren une garrantzitsuenak gogoratu eta biziberrituko ditugu egun hauetan: Azken Afaria, Nekaldia, Heriotza, Piztuera. Horretarako, irakurgaiez, Azken Afariko keinuez, beste hainbat sinboloz baliatuko gara. Gaur, Erramuak bedeinkatuz eta prozesio xume bat eginez hasiko gara; Jesusek Jerusalemera sartzean egin zuena biziberrituko dugu; Jesus

2016/03/16

ERRAMU IGANDEA C ABESTIAK
(2016-03-20)

Erramuen bedeinkazioaren aurretik

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

Bedeinkazioaren ondoren, prozesiokoan

Jainko gizon eginari
Agur, ospe, onespena;
“Jesukristo erregeri
Esker, otoitz, maitasuna” (2)

Mundu guztiak bete dezala
Jesukristoren legea,
Mundu guztira heldu dadila
Harek dakarren argia.

Jainko gizon eginari
Agur, ospe, onespena;
“Jesukristo erregeri
Esker, otoitz, maitasuna” (2)

Ager dadila denetan Jesus
etxetan eta herrian,
egiteetan

2016/03/15

Elkarteko Penitentzia eta Oliadura
HOMILIA (2016-03-17)

Senideok!

Ez naiz luzatuko. Nahiago izan dut, AZTERKETA sakondu. Ideia batzuk bildu ditut. Alde batetik, penitentziaz; bestetik, gaixoen oliaduraz.

Penitentzia esaten dugunean, ERRUKIA izan behar dugu gogoan, beste ezer baino gehiago: Errukia: Jainkoak gurekiko duena eta guk besteekiko duguna.

Errukia: «besoak zabalik egotea esan nahi duen Jainkoaren jarrera da». Kristautasuna, Jainkoa Aita errukitsutzat hartzea da. Jesusengan, neurri eta muga guztiak baino harago maite gaituen Aita da.

2016/03/15

ELKARTEKO PENITZENTZIA
Azterketa (2016-03-17)
Erramu igandearen aurreko osteguna

1.1.-Ene herria, zer egin dizut nik zuri, zer irain edo gaitz egin dizut?

• Sentitu al dut sekula neure bihotzean,
Jainkoak niri eta mundu osoari egindako kexu-galdera hori?
• Jarri al naiz sekula pentsatzen, Jainkoak gu hain maite izanik, zer sentituko duen gure erantzun kaxkarra nabaritzean?
• Jarri al naiz sekula pentsatzen, Jainkoak hau eta bestea eskatzen digunean, ez dela ari

2016/03/15

ZER ARI DA JAINKOA HOR GURUTZEAN? (Lukas 22,14−23,56)
Erramu igandea C 2016-03-20

Ebanjelioko pasartearen arabera, Golgota mendixkan gurutzean zen Jesusen aurretik pasatzean, jendeak burla egiten zion eta, haren ezinaz barre eginez, ziotsoten: «Jainkoaren Semea bahaiz, jaits hadi gurutzetik». Eta Jesusek erantzunik ez haien probokazioari. Soilik, misterioak harturiko isiltasuna da Jesusen erantzuna. Hain juxtu, Jainkoaren Semea delako jarraituko du gurutzean, hil arte.

Ezin saihestuak dira galderak: Nolatan sinets daiteke gizakiak gurutzetu

Page 131 of 176