GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/04/07

JESUS GABE EZIN (Jn 21,1-19)
Pazkoaldiko 3. igandea C (2016-04-10)

Jesus berpiztuak Galileako aintzira ondoan ikasleekin topo egin izana katekesi-asmoarekin deskribatu du ebanjelariak, argi eta garbi. Kontakizunak, hondoan, itsasoan egindako arrantzaren sinbolismoa du erdigune. Haren mezua ezin gaurkoagoa da kristauentzat: soilik, Jesus berpiztuaren presentziak bihur dezake eraginkor haren ikasleen lan ebanjelizatzailea.

Kontakizunak, lehenik eta behin, ikasleak gau ilunean burutzen ari diren lana deskribatzen digu. Dena Simon Pedroren ekimenaz hasi da:

2016/04/06

Pazkoaldiko 3. igandea C ABESTIAK 2016-04-10

SARRERA (Bened 383. or.)

Piztu da Kristo, aleluia;
guregan dago,
aleluia.

Jainkoak baitu
gaur Kristo piztu,
aleluia;
bere indarrez
piztuko gaitu,
aleluia, aleluia.- R/.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu
ura pozik
osasunaren
iturritik.

Jauna da nire
Jaungoiko eta salbatzaile,
lasai nago ni,
beldur gabe.- R/.-

Jainkoa baita
nire indarra (e)ta kemena;
bera, salbatu
ninduena.-R/.

Zuek duzue
hartu ta+edango ura pozik,
osasunaren iturritik.-R/.

Eskerrak eta
gorazarre+eman Jainkoari,
dei egin haren

2016/04/02

Pazkoaldiko 2. igandea C 2016-04-03
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioa aski ezaguna da. Aski, diot. Zeren askotan Tomas santuaren pasadizoa erdizka ezagutzera mugatzen baita guztia. Ikasle-lagunek esan diote Tomasi: «Jauna ikusi diagu». Eta Tomasek: «Haren eskuetan iltze-zuloak ikusten ez baditut, nire hatza iltze-zuloan sartzen ez badut, ez dut sinetsiko». Eta handik zortzi egunera, Jesusek Tomasi: sartu zure hatza iltze-zuloan; sartu eskua nire saihetsean. Eta Tomasen aitorpen miresgarria: «Ene Jaun eta ene Jainko».

Kolonbiar gotzain

2016/04/01

PAZKOALDIKO 2. IGANDEA (C) 2016-04-03

SARRERA

Senideok, Pazkoaldiko bigarren igandea ospatzen dugu. Jesusen lehen jarraitzaile haiek egiten zuten bezala, gu ere astearen lehen egun batean elkartu gara; gure Jesus maitearen garaipena eta piztuera ospatzeko. Poz-eguna da, alaitasun-eguna. Jesus piztu da eta, bataioaren bidez, haren baitan, haren larruan sartu gara gu geu ere. Hori bai: gu, soilik, hasiera bezala hil eta piztu gara oraindik. Jesusen lehen jarraitzaile haiek bezala, guk ere

2016/03/29

Pazkoaldiko 2. ig ABESTIAK 2016-04-03

SARRERA

Abestu dezagun denok
misterio handiena:
garaiturik heriotza,
piztu da Jesus Jainkoa.
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
Lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak

2016/03/29

Agerpen bat oso berezia
Pazkoaldiko 2. ig C (2016-04-03)

Jesus berpiztuaren agerpen guztiak dira bereziak. Agerpena kontatzean ere, era desberdinean kontatzen dute ebanjelariek: Markosengan hiru dira hilobira doazen emakumeak (Maria Magdalena, Maria Kleofasena eta Salome); Lukasengan ere hiru dira, baina beste pertsona batzuk (Maria Magdalena, Joana eta Maria Santiagorena); Mateogan bi dira (bi Mariak), eta Joanengan bat (Maria Magdalena, gero pluralean hitz egingo badu ere: «ez dakigu» non ezarri duten).

2016/03/29

EZ IZAN SINESGOGOR, BAIZIK SINESTEDUN
Pazkoaldiko 2. igandea C 2016-06-03

Tomasen irudia, sinesteari gogor egin dion ikasle bezala, oso herrikoia izan da kristauen artean. Halaz guztiz, ebanjelioko kontakizunak hori baino askoz gehiago dakar ikasle eszeptiko honetaz. Aski dei estu diren hitzez mintzatu zaio Jesus berpiztua, baina aldi berean gonbit maitekor direnez: «Ez zaitez izan sinesgabe, sinestedun baizik». Tomasek, sinesteari gogor eginez astebete daraman horrek, ebanjelioetan irakur dezakegun fede-aitorpenik handienaz

2016/03/26

Pazko Gau-beila (2016-03-26)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko elizkizuna laburtu beharrez, irakurgai gutxi entzun ditugu. Alde batera utzi ditugun horien artean, bada bat gogoan izan beharko genukeena: Hasiera liburukoa, mundua Jainkoak kreatua dela esaten duena. Hain zuzen, mundua Jainkoak kreatua den bezala, mundua Kristo berpiztuak birkreatua da: Jesu Kristok, berpiztean, mundu osoari beste izaera bat eman dio; ez fisikoki, bai izatearen hondo-hondoan. Eta ez gizakia bakarrik, baizik mundu osoa birkreatu du: astroak,

2016/03/25

Ostiral Santua (2016-03-25)
HOMILIA

Gaur, El Diario Vasco-n, titulu hau irakurri dut: «La Semana Santa ya no es lo que era». Ez dut astirik izan testua irakurtzeko, baina segidan datorren gai hau ekarri dit gogora: «Zein Jesus hil dugu?»

Kalean jendeari galdetuko bagenio: «Zer ospatzen da Aste Santuan?», zein izango litzateke erantzuna? Batzuek, segur aski, erantzungo lukete: «Jesus gurutzean hil izana». Baina aurreraxeago joz, galdetuko bagenu, «zergatik hil zuten gurutzean?», jende gutxiagok

2016/03/24

PAZKO IGANDEA C 2016-03-27

SARRERA

Senideok, Pazko-igandea ospatzen dugu gaur. Jesus piztu den eguna. On eginez bizi izan Jesus. On eginez, mutur-muturreraino agertu zuen maitasuna. Berarekin konforme ez zeudenek hil egin zuten. Baina Jesusek agertu zuen egundoko ontasun hura ezin gelditu zen hutsean, ezin gelditu zen ezerezean. Eta zeruko Aitak piztu egin zuen. Jesusen piztuera gure piztueraren bermea da, gure piztueraren garantia.
Izan dezagula guztiok Pazko-jai zoriontsua.

Page 132 of 178