GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/08/01

URTEKO 18. IGANDEA C (2019-08-04) ABESTIAK

SARRERA BAT DENON JAUNA (Bened 423)

R/. Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

1.-Bakearen lokarriz Espiritu bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu: R/.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA Sal 094 Entzungo ahal duzue gaur haren mintzoa (Bened 788)

R/. Entzungo ahal duzue gaur /

2019/07/29

Bi jakintsu aberastasunei dagokienez
Urteko 18. igandea C 2019-08-04

Joan den igandean, Lukasentzat garrantzi handia duen gai bati erreparatu zion ebanjelioak: otoitza. Igande honetan bere ebanjelioko gai nagusi batez ari zaigu ebanjelaria: jarrera aberastasunei dagokienez.

Hautapen bitxi bat: Lehen irakurgaia (Kohelet 1,2; 2,21-23)

Itun Zaharrean, aberastasunak, batzuetan, Jainkoaren bedeinkazioaren seinaletzat hartu izan dira (Abrahamen eta Salomonen kasuak); beste batzuetan, arriskutzat, Jainkoaz ahaztera eta harrokeriara eramaten dutelako; profetek, sarritan, zapalkuntzaren eta ustiaketaren fruitutzat hartzen

2019/07/29

ZORAKERIAREN AURKA (Lukas 12,13-21)
Urteko 18. igandea C 2019-08-04

Egunetik egunera ezagunagoa dugu hogeita hamar urteetan Jesusek bizi izan zuen Galileako egoera sozial eta ekonomikoa. Seforis eta Tiberiades hirietan aberastasuna handituz zihoan bitartean, herrixketan haziz zihoan gosea eta miseria. Landa-jendea lurrik gabe geldituz zihoan eta lurjabe handiek silo eta mandio handiagoak eraikitzen zituzten.

Kontakizun koxkor batean, Lukasek gorde digun honetan, Jesusek egoera hartaz zer pentsatzen duen agertu digu: Jainkoak nahi izandako egitasmoaren

2019/07/27

Loiolako Ignazio santua 2019-07-31
HOMILIA

Anai-arrebok:

Poz handiz ospatzen dugu gaur Loiolako Ignazio santuaren jaia. Geure artekoa dugu. Hurbil-hurbilekoa.
Batez ere, Ignaziorengan ikusten ditugun gauza bitxi eta zoragarriek eragiten digute poza eta harridura.
Adibidez eta hasteko, zer iruditzen zaizue Ignazioren ateraldi hau? Iruñean, Gaztelako erregearen gudarostean, nafarren kontra ari da borrokan. Utzi dezagun alde batera kontraesan handi hori alde batera: gipuzkoar bat nafarren kontra! Baina ikus dezagun beste gertaera hau. Nafarrek gogor

2019/07/27

LOIOLAKO SAN IGNAZIO (2019-07-31)

SARRERA

Senideok, Loiolako Ignazio santuaren eguna ospatzen dugu gaur. Iruñeko zauritik sendatu, Loiolatik irten eta munduan ibiltari ibili ondoren, Parisen egonkortu zen neurri batean. Han lagun batzuk egin zituen. Tartean Xabierko Frantzisko. Iñigo izena utzirik, Ignazio izena hartu zuen.
Egonkortu esan dugu. Baina urrats bat gehiago egin behar izan zuen Erroman erabat egonkortu arte. Han gauzatu zuen bere bizitzako egintzarik handiena. Jesusen Lagundia sortu zuen.
Mila bostehun eta

2019/07/27

LOIOLAKO IGNAZIO SANTUA (2019-07-31)
Bere kixotetasunez bizi ispilu

Ignazio ameslari handia izan zen. Haren bihotzaren zeruertza itsasoen eta ozeanoen zeruertza baino harago iristen zen. Garai hartan ezagunak zituzten zoko guztietara eraman nahi zuen ebanjelioa.

Ignazio ameslaria zen, konbertitu aurretik jada. Lehenik eta behin, Loiolako bizipenak, artean gaztetxo, urruneko lurraldeak besarkatzeko irudimena eragin zion. Bazituen, bere arbasoen artean, lurraldeak konkistatzera jo zutenak.

Bigarren, Arevalon (Gaztelan), bizitzera hamasei urteko hara joan zelarik, erregearekin jarduten zuen

2019/07/27

Loiolako Ignazio Santua ABESTIAK 2019-07-31

SARRERA

Argiaren seme eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu / bihotzean.

AINTZA

Aintza zeruan (2),
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea (2),
urrean gizonari
eta bakea (2),
lurrean gizonari.

SALMOA

R/.- Bai dohatsu, / gau ta+egun Jaunaren legea
hausnartzen duena.

● Bai dohatsu, / gaiztoen asmoari / jarraitzen ez zaiona, /
hobendunen bidean / ez

2019/07/27

Urteko 17. igandea C 2019-07-28
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko bi irakurgaien, lehenengoaren eta ebanjelioaren, gaia otoitza da. Lehen begiratuan, esango litzateke, eskari-otoitz soila dutela mintzagai. Baina sakonkixeago erreparatzen badiegu, askoz ere sakonago mintzo dira. Adibidez, ebanjelioak Jainkoari ABBA / AITA esaten irakatsi digu. Ondo, bihotz-hondoan, benetan hausnartzeko hitza dugu: AITA.
Eta Jainkoari eskatu beharko geniokeen gauzarik inportanteena, horixe da: eman diezagula Espiritu Santua, Jainkoa AITA bezala zer den ikusteko, bizitzeko eta ahogozatzeko argia

2019/07/26

URTEKO 17. IGANDEA C (2019-07-28)

SARRERA

Senideok, bi irakurgaiak ─lehena eta ebanjelioa─ eskari-otoitzaz mintzo zaizkigu. Autore bat hau esateraino iritsi da: Biblian eskari-otoitza bakarrik ageri dela. Dudarik gabe, gehiegi esatea da hori; izan ere, adorazio- eta gurtza-otoitza ere ageri da, baita esker onaren otoitza ere. Halere, egia da, Biblian garrantzi handia ematen zaio eskari-otoitzari. Horren lekuko dira gaurko bi irakurgai hauek.
Eta gure artean eskari-otoitza egiten dugu gehiena. Baina arazoa ez da

2019/07/24

URTEKO 17. IGANDEA C Abestiak (2019-07-28)

SARRERA Bihotz batez elkarturik

Bihotz batez elkarturik / Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi, /Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

AINTZA zeruetan Jaungoikoari

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari.
Eta bakea,
eta bakea
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Zu zaitut, Jauna, / ondasuna.

Jauna, bihotz-bihotzez / dizkizut eskerrak emango,
nire hitzak entzun dituzulako.
Eresi dizut egingo / Aingeruen aurrean,
ahuspeztuko naiz / zure jauretxe santuan.- R/.

ALELUIA

Page 3 of 152