GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/10/03

Urteko 27. igandea C ABESTIAK 2016-10-02

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (bis)

Emaguzu zure argi,
grazi ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZA

Aintza eta aintza, / zuri, Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan.

Goresten zaitugu Zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti Zuri, / Aita Zerukoa.- R/.

SALMOA

Entzungo ahal duzue gaur / Jaunaren mintzoa:
Ez gogortu / zeuen bihotza.

Zatozte, pozez oihu / degiogun Jaunari,
txalo degiogun / salbamen dugun harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera /

2019/10/01

Fede falta eta harrokeria sobera

Urteko 27. igandea C 2019-10-06

Aberatsaren eta Lazaroren parabolaren ondoren, Jesusek apostoluei emandako lau irakaspen dakartza Lukasek: eskandaluaz, barkazioaz, fedeaz eta apaltasunaz. Esaldi oso laburrak dira, agerian beren artean erlaziorik gabe, Jesusek une desberdinetan jaulkiak. Lau irakaspen horietarik, bi bakarrik aukeratu ditu igande honetako ebanjelioak, bi azkenak: fedeaz eta apaltasunaz (Lukas 17,5-10).

Ateo batek baino fede txikiagoa

Lukasek dio, apostoluek behin batean Jesusi eskari hau egin ziotela: «Handitu iezaguzu

2019/10/01

FEDEDUN AL GARA? Lukas 17,5-10

Urteko 27. igandea C 2019-10-06

Hainbat aldiz errepikatu izan zien Jesusek kexu hau: «Bai koxkorra dela zuen fedea!» Ikasleek ez dute protestarik egiten. Badakite arrazoia duela. Aski denbora daramate haren ondoan. Jainkoaren Egitasmoari erabat emanik dakusate; ez du buruan nola on egingo besterik; soilik, guztien bizitza duinago eta gizatarrago nola egingo bizi da. Jarraitu ahalko ote diote azkeneraino?

Lukasen arabera, une jakin batean, ikasleek diotsote Jesusi: «Handitu

2019/09/28

Mikel Mikel Mikel gurea

(Vicente Aramburu ” doinua 159. zenb.)

MIKEL, MIKEL,

MIKEL GUREA,

GORDE, GORDE

EUSKAL HERRIA

Goazen, euskalduna,

Aralarrera

Mikel Aingerua

bisitatzera

Aralartik zatoz,

herririk herri,

sinesmenez zahar

arimaz berri.

Urtero zatoz zu

gure artera

Kristoren fedean

gu sendotzera.

Euskaldun lurrean

ginen gu jaio,

gure sinesmena

bizirik dago.

Ongi etorria

gaur denok zuri

zu zaitugulako

gure zaindari.

Euskaldun guztien

zaindari zara

horregatik gatoz

zu agurtzera.

Gurekin zaude hemen,

Aingeru Deuna

bizkortu guregan

itxaropena

Denok pozik gaude,

zaindari umil,

aitona-amonak

ta neska mutil

Gure ama lurra

bedeinkatzera

zatozkigu lagun

gure+elizara

Biziaren zainak

sendo itzazu,

fede argiz inor

ez dadin antzu.

Gogoz elkarturik

hainbeste jende

ez gaitezen eror

etsaien mende

Bizia dakarzu

jaunak emana,

horregatik gatoz

gu zuregana.

“Jainko haina nor da?

eginez

2019/09/28

Urteko 26. igandea C 2019-09-29

HOMILIA

Anai-arrebok!

Lerro hauek idazten hasi aurretik
irakurri dut: amerikar batek idatzi du, Jainkoa ideia huts bat dela; pertsona
bakoitzak bere kaskoan eratu duen ideia huts bat. Idazle horren arabera,
Jainkoa ez da inor, ez da ezer, ez du errealitaterik.

Hala al da? Zuetako bakoitza, nik
bakoitzaz kaskoan dudan ideia huts al da; zuetako bakoitzak ez al du
errealitate bat nire ideiaz aparte?

Jesusek agertu digu Jainkoa ideia
huts bat

2019/09/27

URTEKO 26. IGANDEA C (2019-09-29)

SARRERA

         Jainkoa maitasun dela aitortzera
etortzen gara Mezara. Jainkoa munduaren kreatzailea dela. Jainkoa bakarra dela
aitortzera.

         Jainkoa aitortu. Jainkoa goratu.
Jainkoari eskerrak eman. Jainkoari barkazioa eskatu…

         Eta Jainkoa aitortuz, gizakia, Jainkoak
sortua delako, aintzat hartzera, lagun hurkoa beste «ni» bat bezala hartzera. Jainkoa
lagun hurkoaren, naturaren eta mundu osoaren kreatzailea dela aitortzera; gizakiak
ezin duela haren lekua hartu aitortzera.

Hori adierazi nahi digu gaurko ebanjelioak: Atarian

2019/09/27

Urteko 26. igandea C ABESTIAK 2019-09-29

SARRERA

Jesus, munduko argia,

Jesus, zinezko Egia,

Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!

Zuri, gure bizia;

hartu, gure Jaun ona,

gu geraden guztia.-R/.

AINTZA

Aintza zeruan,

aintza zeruan,

aintza zeruan Jaunari,

eta bakea, eta bakea,

lurrean gizonari

eta bakea, eta bakea,

lurrean gizonari.

SALMOA

Pozaren pozez / gainezka daukat / nik gogoa,

Salbatzaile dut / Jaungoikoa.

Atxilotuak Jaunak askatzen ditu,

itsuen begiak Jaunak argitzen ditu.

Konkor daudenak Jaunak ditu zutiarazten,

zintzoak Jaunak ditu maitatzen..-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesu Kristo, aberats izanik,

behartsu egin zen,

haren behartsu

2019/09/23

Susanaren zapatak (Amos 6,1a.4-7; Lukas 16,19-31)

Urteko 26. igandea C.- 2019-09-29

−Judas, zapatak puskatu zaizkit. Dirua eman beharko didazu berriak erosteko.
−Zenbat behar duzu? –galdetu dio Judasek hotz samar.
−Batzuk oso soilak ikusi ditut. Bakarrik, seiehun eta hogeita bost euroan daude…
Jauzi bat egin du Judasek.
−Seiehun eta hogeita bost euro! Burutik al zaude, Susana? Jantzirik daramatzadan hauek hogeita hamar ordaindu nituen!
−Ba, zapatekin bat datorren poltsa, mila eta laurehun eta berrogeita

2019/09/23

AXOLARIK EZA BAZTERTU (Lukas 16,11-31)

Urteko 26. igandea C 2019-09-29

Lukasen arabera, Jesusek «ezin izan zarete Jainkoaren eta diruaren zerbitzari» oihu egin zuenean, entzuten ari zitzaizkion eta diruaren adiskide ziren fariseu batzuek «barre zegioten». Alabaina, Jesusek ez du atzera egin. Handik gutxira, parabola bihotz-urratzaile bat esango du, aberastasunen esklabo direnek begiak ireki ditzaten.

Odola darion egoera bat deskribatu du Jesusek hitz gutxitan. Gizon aberats bat eta eskale behartsu bat elkarrengandik hurbil bizi dira;

2019/09/21

Urteko 25. igandea C 2019-09-22

HOMILIA

Anai-arrebok!

Lehen irakurgaian, Amos profeta gogor mintzo da dirudunen diru-zalekeriaz. Gaurko pasarte honetan, nolabait esateko, dendariez ari da. Hainbeste jai izatearen kontra ari dira dendari hauek. Jai horietan ezin baitute negoziorik egin.

Ebanjelioak parabola bat dakar. Gaur egun bezala, Jesusen garaian ere bazen jende ustelik; bere karguaz baliatzen zenik dirua egiteko. Parabolaren arabera, horixe ari zen egiten administratzaile bat. Baina azkenean zepoan erori zen. Nagusiak jakin zuen bere

Page 3 of 158