GAIA

egunean eguneko liturgia
2018/11/25

2018/11/24

Urteko 34. ig. B Kristo Erregea 2018-11-25
HOMILIA

Anai-arrebok!

Urte liturgikoaren azken igandea da gaurko hau. Dakizuen bezala, igandeko ospakizunari dagokionez, liturgia hiru arotan banatzen dugu: A urtea (Mateoren ebanjelioa irakurtzen dugu nagusiki), B urtea (Markosen ebanjelioa irakurtzen dugu nagusiki) eta C urtea (Lukasen ebanjelioa irakurtzen dugu nagusiki). Ba, urte liturgikoaren azken igandean, hiru aro horietan Kristo Errege eguna ospatzen dugu.

Baina, zer gauza bitxia: hiru aro horietan, zein Jesus, nolako Jesus

2018/11/23

2018/11/23

URTEKO 34. igandea KRISTO ERREGEA (2018-11-25)

SARRERA

Senideok, Kristo Erregearen eguna ospatzen dugu gaur. Eta Liturgi Urteko azken igandea; datorren igandean Abendualdia hasiko dugu: Kristoren etorrera prestatzeko.
Kristo Erregearen jai hau Pio XIgarrena aita santuak sortu zuen, mila bederatziehun eta hogeita bostean. Sortze honen testuinguru historiko eta soziala oso berezia izan zen: Europako mugimendu errepublikazale eta antiklerikalaren kontra ari zen eliz hierarkia. Eliz hierarkia, gehienbat, monarkikoa zen, erregezalea. Ideia liberal eta errepublikazaleak,

2018/11/22

Urteko 34. igandea B Kristo Errege ABESTIAK 2018-11-25

SARRERA

Kristo gure Errege / adora dezagun,
zeru-lurren jabe / aitortu dezagun.

Fede bizi baten denok ernai, / zureak gara gu, o Jesus, bai,
zureak gara gu, o Jesus, bai; / ez beste jaberik ez dugu nahi.

AINTZA

Aintza zeruetan / Jaungoikoari.

Aintza, zuri, Jauna, / eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean / haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako / gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez,

2018/11/20

2018/11/19

GAUZA ERABAKIGARRIA (Joan 18,32-37)
Urteko 34. Igandea B KRISTO ERREGE

Jesusen kontrako auzia, Jerusalemera etortzean, Pilato bizi ohi zen jauregian burutu zen segur aski. Han daude 30. urteko apirilaren goiz batean akusatu babesgabe bat, Jesus izenekoa, eta Erromako inperio-sistema boteretsuaren ordezkari bat.

Joanen ebanjelioak bien arteko hizketa dakar. Izatez, galdaketa bat baino gehiago, Jesusen hitzaldi bat dela ematen du, ebanjelariarentzat axola handiko diren gai batzuk argitzeko. Halako une batean, aldarrikapen ospetsu hau

2018/11/18

Kristo Erregearen Jaia (Joan 18,33b-37)
Urteko 34. Igandea B 2018-11-25

Elizak bere bidea egiten du beti. Besteak beste, igande honekin bukatzen du bere urte liturgikoa, urte zibilekoa baino hilabete bat eta gehiago lehenago. Abendu hileko igandeetan ¬abendualdian¬ Eguberrietara prestatuko gara eta jai hura ospatu. Gaur, beraz, urte liturgikoa bukatzea dagokigu, eta Kristo Erregearen Jaia ospatuz egiten du Elizak

Jai honen zergatia eta zentzua

Jai, hau ez da oso antzinakoa. Pio XI.a aita santuak

2018/11/17

Urteko 33. Igande B 2018-11-18
HOMILIA

Anai-arrebok!

Igandeetako mezularietako batek, Biblian oso aditua den batek, aste honetako komentarioan, hau esan digu: igande honetako bi irakurgaiek, lehenak eta ebanjelioak, fikziozko zientzia-itxura dutela. Halere, berehala gehitu du: hiru ebanjelio sinoptikoek ¬Mateok, Markosek eta Lukasek¬ dakartela gaurko ebanjelioko pasadizo hau, eta horrek esan nahi duela, lehen kristauentzat oso inportantea izan zela.

Pentsatu behar dugu, lehen kristauek ez zirela jende zozoa eta zoroa. Benetan ulertu zuten pasadizoak

2018/11/16

URTEKO 33. IGANDEA B (2018-11-18)

SARRERA

Senideok, urteko 33garren igandea ospatzen dugu gaur. Datorren igandean Kristo Errege Eguna ospatuko dugu; gaur hamabost, berriz, Abendualdia hasiko.
Gaurko irakurgaiak harrigarri samar gertatuko zaizkigu, segur aski. Interpretazio sakona eskatzen dute. Zenbat aldiz ez dute esan jakintsu usteko batzuek munduaren azkena halako egun batean gertatuko dela? Baina egun hori etorri, eta munduak bizirik jarraitu du. Behin eta berriz gauza bera.
Kontuan izan dezagun, ebanjelariak ez direla

Page 3 of 129