GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/11/11

Urtearen azkena eta munduaren azkena (Lukas 21,5-19)

Urteko 33. igandea C (2019-11-17)

Elizarentzat, urte liturgikoa ez da bukatzen abenduaren 31n, baizik azaroaren azken aldera. Horrela, lau igande har ditzake, abenduaren 25aren aurretik, abendualdia ospatzeko; aldi hau beste urte baten hasiera izango da. Urteko azken igandean, hiru urteetan (A, B, C), Kristo Erregearen Jaia ospatzen da. Eta urteko azken aurreko igandean munduaren eta historiaren azkena gogoratu ohi dugu. Gure burubide eta kulturarentzat aski

2019/11/11

KRISIALDIAK Lukas 21,5-19

Urteko 33. igandea C 2019-11-17

Ebanjelioetan badira izaera apokaliptikoa duten testu batzuk; halakoetan ez da izaten gauza erraza jakitea zein den Jesusen beraren mezua eta zein lehen kristau-elkarteen kezkak eragindakoa; hain zuzen ere, egoera tragikoetan nahastuak diren eta, ordu berean, aldien azkena pertsekuzioen artean larri bizi dutenen kezkak eragindakoa.

Lukasen kontakizunaren arabera, aldi zailek ez dute izan behar, ez lantu-aldi eta ez adorea galtzeko une. Ez dute izan behar etsipenerako

2019/11/10

Munduaren azkena?

«Jesusek ez zuen esan: “Jar zaitezte dardaraka, iristear bainago”, baizik eta “saia zaitezte ni itzuli bitartean”».

Emakume adin handiko hark ─adin handikoek eta haurrek egin ohi duten xalotasun handiaz─ kontatzen zuen, sermoi bat entzun zuela behin batean, apaiz batek egina hizketa izugarriz, munduaren azkenaz, suntsituko den eguzkiaz, eroriko diren izarrez, eta, handik irtetean, «hura guztia hain goibela eta tristea izan zelako, gozotegi batera joan nintzen eta pastel bat jan nuen».

Nik

2019/11/09

Anai-arrebok, Jesusen garaiko saduzearrek askotan irakurtzen zituzten Itun Zaharreko lehen bost liburuak. Pentateuko deitzen dugun saila. Baina liburu haiek zer esaten duten konturatu gabe. Tentatzeko egin dioten galderari erantzunez, Jesusek esan die, betiko biziaren baieztapen hori liburu horietan argi eta garbi datorrela.

Guk geuk zenbat aldiz entzun dugu, bai Jesus bera piztu dela, bai gu geu ere piztuko garela? Baina baieztapen horrek ba al du eraginik gure bizitzan?

Garai batean oso arin

2019/11/09

Urteko 32. igandea C 2019-11-10
HOMLIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioan bi protagonista ditugu: saduzearrek eta Jesus.

Saduzearrak ziren talderik kontserbadoreena Jesusen garaiko judaismoan. Jainkoak agertutakotzat zeuzkaten Biblia liburu batzuek; Moises hartzen zuten liburu haien idazletzat. Bibliako liburu batzuk bakarrik onartzen zituzten, beraz.

Bidenabar esan dezadan, Akademia espanolak aldatu egin du Bibliaren definizioa: Itun Zaharra juduen eta kristauen liburua; Itun Berria kristauen liburua. Ez dakit oso zuzena den. Musulmanek ere neurritxo batean aintzat hartzen dute

2019/11/08

URTEKO 32. IGANDEA C 2019-11-10

SARRERA

Senideok, urte liturgikoa bukatzen ari gara. Gaur hamabost izango dugu azken igandea. Gaurko irakurgaiak, bai lehenengo irakurgaia, bai ebanjelioa, geure piztueraz, geure biziaz mintzo zaizkigu. Bizia bizitzera gonbidatzen gaitu Jesusek. «Bizitzea, alegia: elkartasunean kreazioarekin, adiskidetasunean anai-arrebekin, irekirik Jainkoaren egintzei eta gizakiaren egintzei, etengabeko esperientzian bizitzako dohainekin» (Hirutasun Santuaren Maria Ebanjelista ahizpa, O. Carm.). Horretan datza Jainkoaren bizia; horretan datza gure espiritualitatea.
Zer garen kontuan izan nahi

2019/11/08

Urteko 32. igandea C ABESTIAK 2019-11-10

SARRERA

Zein gozo ta eder den / anaiok elkartu
eta denok batera / Jainkoa goratu.

Gora bihotzak eta guztiok / egin kantu,
Jainkoak bere eskuz / salbatuko gaitu.-R/.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.-R/.

SALMOA

Jauna dut argi / eta salbamen.

Entzun, Jauna, / nire auzi bidezkoa,
adi ezazu /

2019/11/04

Piztuera: mito ala errealitate? (Lukas 20,27-39)
Urteko 32. igandea C. (2019-11-10)

Duela aste bat hildako guztien jaia ospatu dugu. Milaka lagun joango ziren hilerrietara edota, gutxienez, oroimena egin eta eukaristian parte hartuko zuten. Baina jarrerak heriotzaren aurrean oso desberdinak izango ziren: piztuera sendo sinestetik hura dudan jarri edota ukatzeraino.
Igande honetako irakurgaiek bi jarrera oso desberdin eskaintzen dizkigute beste bizitzan esperantza izateaz: gaiari oso serios heltzen diotenena (Makabearren liburuko zazpi anaiena)

2019/11/04

FEDEA NORBERAREN ERABAKIA

Urteko 32. igandea C 2019-11-10

Jesus ez zen saiatu betiko biziaz asko hitz egiten. Ez zuen inor engainatu nahi, heriotzaz harako biziaz irudipenezko deskripzioak eginez. Alabaina, haren bizitza guztiak eragiten digu esperantza ukaitera, izatera. Sufrimena arinduz bizi da Jesus eta jendea beldurretik liberatuz. Jainkoaz guztizko konfiantza kutsatzen du. Bere irrika, bizitza guztientzat gizakoiago eta zoriontsuago egitea du, guztien Aitak nahi duen bezala.

Soilik, piztuerari buruzko fedea barregarri jarri nahian, saduzearren

2019/11/02

Urteko 31. igandea C 2019-11-03
HOMILIA

Anai-arrebok!

Zakeo zerga-biltzailea zen. Aberatsa. Herriaren begietan, lapurra eta Erromatar inperioaren kolaboratzailea.

Gizon horrengan ageri eta ikusten dena gauza bat da. Jendeak gauza bat ikusten du beragan. Baina bihotzean badu inork ikusten ez duen zerbait. Berak ere ez daki seguru zer den. Baina bihotzean har bat du.

Nazareteko Jesus inguruan dela jakin duenean, hura ikusi nahi du. Ez da jakin-min hutsa. Bihotzean duen harrak eragin dio. Aberastasunek ez

Page 3 of 163