GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/09/14

GARRANTZIZKOAK Marcos 9,30-37
Urteko 25. Igandea B 2021-09-19

Dudarik gabe, gure irizpideak ez dira bat etortzen Jesusenekin. Gutako zeinek uste du gaur egun gizon-emakume garrantzizkoenak gainerakoen zerbitzura bizi direnak direla?

Guretzat, garrantzizkoa izen handiko pertsona da, bere buruaz seguru ageri dena, bizitzako alorren batean arrakasta lortu duena, gainerakoen gaineko ageri den eta jendeak txalotu ohi duena. Telebistan etengabe ikus ditzakegun horiek: lider politiko, «Nobel saridun», modako kantari, besterik ez bezalako kirolari… Zein

2021/09/12

ZERGATIK GARA AHAZTEN JESUSEZ? (Markos 9.30-37)
Urteko 25. igandea B 2021-09-19

Jerusalemerako bidean, ikasleei irakaspena ematen jarraitu du Jesusek, espero dion zoriaz. Beste behin esan die gizon-emakumeen esku utziko dutela eta hauek hilko, baina Jainkoak piztuko. Markosek dio «ezin ziotela ulertu baina beldurra ematen ziela galdetzeak». Ez da gauza zaila, hitz hauetan garai guztietako kristauen pobretasuna sumatzea. Ezin ulertu dugu Jesus, eta beldurra ematen digu haren mezuan sakontzeak.

Kafarnaumera iristean, Jesusek galdetu

2021/09/10

2021/09/10

2021/09/10

Urteko 24. Igandea B 2021-09-12
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko ebanjelioan, zein da gairik nagusiena? Hauxe: Zein da edo zer da Jesus? Eta pertsona desberdinen erantzunak dakarzkigu ebanjelioak: jendearenak, ikasleena eta Jesusena berarena.

Horrek guztiak, gure, nire, erantzuna zein den galdetzera garamatza, narama. Zein da Jesus niretzat? Zer da Jesus niretzat? Jakina, inporta duena ez da txikitan edo gerora besteengandik ikasi dugun erantzuna. Inporta duena, neure bihotzak adierazten didan erantzuna da,

Jesusek galdetu die ikasleei:

2021/09/10

URTEKO 24. IGANDEA B (2021-09-12)

SARRERA

Senideok, urteko 24garren igandea ospatzen dugu gaur. Pertsona guztien bizitzan agertu ohi dira galdera funtsezkoak, erabakitzaileak. Horietako bat, behin batean Jesusek ikasleei egin ziena da. Haien bitartez, gaur mundu osoari egin dio, eta, jakina, guri ere bai. Hau da Jesusen galdera: «Zein eta zer naizela ni uste duzue?» Nor da Jesus niretzat? Zer da Jesus niretzat.
Markosen ebanjelioan gaurko pasartea arte (8,27-35), jendearen galdera izan da:

2021/09/10

Urteko 24. igandea B ABESTIAK (2021-09-12)

SARRERA BAT DENON JAUNA BAT SINESMENA Bened 423

R/. Bat denon Jauna, / bat sinesmena,
bataio bakar bat, / ta bat Jainko ta Aita.

1.-Bakearen lokarriz Espiritu bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu: R/.
2.-Espiritu batean gorputz bat garen guztiok,
abestuz aitortzen dugu: R/.
3.-Kristorengan itxaropen bakar bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu: R/.

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

2021/09/06

ZENBAIT JENDEK GAUR EGUN
ESATEN DUENA (Marcos 8,27-35)

Urteko 24. Igandea B 2021-09-12

Milurteko berrian ere belarrian jotzen jarraitzen du Jesusen galderak: «Eta zuek, zein eta nor naizela diozue?» Ez da iritzi-inkesta bat. Nor bere mailarik sakonenean jartzera eragiten digun galdera da: zein eta nor da Kristo gaur egun niretzat? Zer zentzu du zinez nire bizitzan? Oso askotarikoak izan daitezke erantzunak.

«Ez zait axola. Horixe, soil-soilik. Ez dit ezer esaten: ez dut

2021/09/05

JESUS AINTZAKOTZAT HARTU.- Markos 8,27-35
Urteko 24. igandea B 2021-09-12

Filiporen Zesareako pasadizoa erdigunekoa da Markosen ebanjelioan. Alditxo bat elkarrekin bizi ondoren, galdera erabakitzailea egin die Jesusek ikasleei: «Zein naizela uste duzue?». Guztien izenean, Pedrok erantzun dio inolako dudarik gabe: «Mesias zara zu». Noizbait ere, badirudi dena argi dagoela. Jainkoak bidali duen Mesias da Jesus, eta ikasleak jarraitzaile ditu berarekin lan egiteko.

Baina Jesusek badaki gauzak ez direla horrela. Garrantzizko zerbait ikastea

2021/09/04

Inkesta, azterketa teorikoa, eta ariketa praktikoa (Mk 8,27-35)
Urteko 24. igandea B 2021-09-12

Filiporen Zesarea, Jordan ibaiaren sorburu ingurua, Israelgo lekurik ederrenetakoa da. Gaur egungo erromesak, eskuarki Nazarenetik abiatzen denak, ordubete eta ezer gutxi gehiago behar izaten du autobus eroso batean aire girotuzkoan. Jesusek eta ikasleek oinez egin behar izan zuten bide hori, 800 m inguruko desnibela gaindituz: itsaso-mailaz beheko 200etik (Galileako Aintzira) 500-600 goikora (Hermon mendiaren oina). Ez da edozelako

Page 2 of 212