GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/05/31

Odola eta ogia (Markos 14,12-16.22-26)
Corpus Christi jaia Urteko 10. igandea B (2021-06-06)

Jai hau 1246an hasi ziren ospatzen, Belgikan. Eta bi mende geroago lortu zuen jendaurreko bere hedapenik handiena, 1447an; hain juxtu, Nikolas V.a aita santuak Erromako kaleak zeharkatu zituenean Ostia Santua prozesioan eramanez. Bi helburu ditu: Eukaristiaren debozioa sustatu, eta ogian eta ardoan Jesu Kristoren presentzia jendaurrean aitortu. Irakurgaiek, alderdi bi hauei garrantzia kendu gabe, kristauak Jainkoarekin duen konpromisoari

2021/05/31

EUKARISTIA ETA KRISIALDIA (Mk 14,12-16.22-26)
CORPUS URTEKO 10. IGANDEA B 2021-06-06

Kristau guztiek dugu ezagutzen. Igandeko eukaristia aisa bihur daiteke «babes erlijioso», aste osoan bizi ohi dugun bizitza gatazkatsutik babesteko. Tentagarria da mezara joatea, esperientzia erlijioso bat partekatzera, alde guztietatik estutzen gaituzten problemak, tirandurak eta albiste txarrak ahazteko.

Batzuetan sentibera izan ohi gara ospakizunaren duintasunari dagokionez; baina gutxiago kezkatzen gaitu Jaunaren afaria ospatze horrek berekin dituen eskakizunez ahazteak. Ez dugu atsegin izaten

2021/05/31

JESUSEN OROITZAPENA EGIN (Markos 14,12-16.22-26)
CORPUS Urteko 10. igandea B 2021-06-06

Jesusek giro berezia sortu du agur-afarikoan, bere jarraitzaileekin partekatuan, bera erail bezperan. Badaki azkena duela. Jadanik ez da eseriko gehiago mahaian beraiekin, Aitaren ondoko azken jaia arte. Beraien oroitzapenean ondo grabaturik utzi nahi izan du zer izan duen beti bere bizitza: Aitarekiko grina eta irrika, eta guztien aldeko buru-eskaintza erabatekoa.

Arrats horretan hartarainoko bizitasunez bizi izan du guztia non, ogia eta

2021/05/28

Urteko 9. igandea B HIRUTASUNA
Abestiak (2021-05-30

SARRERA (Bened 423)

R/.- Bat denon Jauna, / bat sinesmena,
bataio bakar bat, / ta bat Jainko ta Aita.
● Bakearen lokarriz Espiritu bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu: R/.-
● Espiritu batean gorputz bat garen guztiok,
abestuz aitortzen dugu: R/.-
● Kristorengan itxaropen bakar bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu: R/.-

AINTZA

● (BATZARBURUAK) Aintza zuri, Jauna, / (e)ta eskerrak zuri.
R/.-Aintza zuri,

2021/05/28

HIRUTASUNA (Urteko 9. ig. B, 2021-05-30)

SARRERA

Senideok, Pazkoaldia bukaturik, Hirutasun Santuaren eguna ospatzen dugu gaur. Egia esateko, jai hori etengabe ospatzen dugu geure bizitzan: «Aitaren» egitean, «Aintza» esatean, «Aintza zeruetan Jainkoari» abestean etab. Bereziki, bataiokoan: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuak izan gara. Halaz guztiz, egun berezia eskaini nahi izan diogu Hirutasunari katolikoek. Guztientzat, poz-arrazoi izan behar du jai honek.
Jakina, ezin dugu ulertu Hirutasuna bere baitan zen den.

2021/05/26

Behar ditugun Gotzain eta Elizaren profilari buruz

Bizkaiko Elizari

Joseba Segura, Gotzain aukeratuari

Nuntzio Apostoliko Jaunari

Gure elizbarrutian gotzainik ez zegoenez, gure elizbarrutiaz kezkatuta eta gai honi modu sinodalean aurre egiteko ekimenik ez zegoenez, Bizkaiko abadeen foroak kontsulta ireki bat egin genien gure elizako pertsona eta talde guztiei.

Kontsulta honen web orrirako ehunka sarrerak, 250 pertsona, komunitate eta kontseiluren erantzunak (horietatik % 20 euskaraz izanik), gai honekiko interes bizia bermatzen dute. Apezpikua izendatua izan da,

2021/05/25

Adiskiderik hobena Mateo 28,16-20
Hirutasun Santua B 2021-05-30

Jainko hirukoitzari dagokion kristau-fedearen muinean bada funtsezko den baieztapen bat.
Jainkoa ez da izate ilun eta barnera ezina, bere baitan era egoistan hesitua. Jainkoa Maitasun da, eta soil-soilik Maitasun.
Kristauok sinesten dugu ezen errealitatearen azken misterioan, den guztiari zentzua eta izatasuna emanez, ez dagoela Maitasuna baizik.
Jesusek ez du idatzi inolako trataturik Jainkoaz. Behin ere ez da ageri Galileako jendeari Jainkoaz dotrina irakasten.

2021/05/24

KREDOAREN FUNTSA Mateo 28,16-20
Hirutasun Santu-santua 2021eko maiatzaren 30

Mendetan barna, ikerketa sakonak egin dituzte kristau-teologoek Hirutasun Santuaz. Halaz guztiz, gaur egungo hainbat kristauk ezin ikusi du zer duten ikustekorik irakaspen horiek beren bizitzarekin.
Ematen du, gaur egun Jainkoaz hitz egitean, hitz apalez eta xumez behar dugula hitz egin, gure bihotz pobre, nahasi eta erdi-etsipenezko hau ukituko duten hitzez, gure fede koloka hau indartuko dutenez. Agian, geure kredoaren funtsa berreskuratu beharra

2021/05/24

AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN
Hirutasun Santu-santua B 2021-05-30

Nola hitz egiten zuen Jesusek Jainkoarekin?, zer sentimendu sortzen zitzaizkion bihotzean?, nola esperimentatzen zuen Jainkoa egunez egun? Ebanjelioetako kontakizunek konklusio bikoitz batera garamatzate: Jesusek Jainkoa Aita sentitzen zuen, eta beraren Espirituaren eraginez bizi zuen hori.

Jesusek Jainkoaren «seme maite» sentitzen du bere burua. Berarekin hitz egiten duen guztietan «Aita» esaten dio. Buruak ez dio ematen beste izenik. Jesusentzat, Jainkoa ez da

2021/05/24

Hirutasun Santuaren Festaburua B Mateo 28,16-20
Urteko 9. igandea 2021-05-30

Urte liturgikoa Abendualdiarekin eta Eguberrialdiarekin hasten da; azken honetan, Aitak bere Semea mundura bidali izana ospatzen da. Segidako igandeetan Jesusen jarduera eta mezua gogoratzen ditugu. Zerura igotzean, bere Espiritua bidali digu, joan den igandean ospatu genuen gertaera. Eta hor ditugu Aita, Semea eta Espiritu Santua. Hirurak jai bat berean ospatzeko aukera dugu: Hirutasun Santuaren Festaburua. Jai hau aski berandu sortu zen

Page 2 of 201