GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/11/14

Kristo Erregearen Jaia (Joan18,33b-37)
Urteko 34. Igandea B 2021-11-21

Elizak bere bidea egiten du beti. Besteak beste, igande honekin bukatzen du bere urte liturgikoa, urte zibilekoa baino hilabete bat eta gehiago lehenago. Abendu hileko igandeetan ¬abendualdian¬ Eguberrietara prestatuko gara eta jai hura ospatu. Gaur, beraz, urte liturgikoa bukatzea dagokigu, eta Kristo Erregearen Jaia ospatuz egiten du Elizak

Jai honen zergatia eta zentzua

Jai, hau ez da oso antzinakoa. Pio XI.a aita santuak eratu

2021/11/14

GAUZA ERABAKIGARRIA (Joan 18,32-37)
Urteko 34. Igandea B KRISTO ERREGE 2021-11-21

Jesusen kontrako auzia, Jerusalemera etortzean, Pilato bizi ohi zen jauregian burutu zen segur aski. Han daude 30. urteko apirilaren goiz batean akusatu babesgabe bat, Jesus izenekoa, eta Erromako inperio-sistema boteretsuaren ordezkari bat.

Joanen ebanjelioak bien arteko hizketa dakar. Izatez, galdaketa bat baino gehiago, Jesusen hitzaldi bat dela ematen du, ebanjelariarentzat axola handiko diren gai batzuk argitzeko. Halako une batean, aldarrikapen ospetsu

2021/11/13

FRANTZISKO AITA SANTUAREN MEZUA
POBREN ALDEKO V EKITALDIA
Urteko XXXIII. Igandea
2021eko azaroaren 14

(Bertso batzuk: Arratiako elizatik

Pobreen V. Eguna
2021. azaroaren 14an
Behartsu eta pobreak beti izango zuen artean (Mk 14,7)

Aita Santuak mezua dakar,
aurten bosgarren urtean,
Jesusen berbak barriro ere
guregana ekartean:
ez ahaztu modan ez egon arren
pobrezia gizartean,
“behartsu eta pobreak beti
izango zuen artean”.

Zabal begiak eta bihotza,
luza esku, sakel, zango,
senide dogu pobrea, bardin

2021/11/13

Urteko 33. Igande B 2021-11-14
HOMILIA

Anai-arrebok!

Igandeetako mezularietako batek, Biblian oso aditua den batek, aste honetako komentarioan, hau esan digu: igande honetako bi irakurgaiek, lehenak eta ebanjelioak, fikziozko zientzia-itxura dutela. Halere, berehala gehitu du: hiru ebanjelio sinoptikoek ¬Mateok, Markosek eta Lukasek¬ dakartela gaurko ebanjelioko pasadizo hau, eta horrek esan nahi duela, lehen kristauentzat oso inportantea izan zela.

Pentsatu behar dugu, lehen kristauek ez zirela jende zozoa eta zoroa. Benetan ulertu zuten pasadizoak

2021/11/13

URTEKO 33. IGANDEA B (2021-11-14)

SARRERA

Senideok, urteko 33garren igandea ospatzen dugu gaur. Datorren igandean Kristo Errege Eguna ospatuko dugu; gaur hamabost, berriz, Abendualdia hasiko.
Munduaren akaberaz eman izan diren interpretazio haskok ez du balio izan, ez fedearentzat, ez lagun hurkoarentzat eta ez mundu osoarentzat ere.
Jesusek ez du azaldu munduaren azkena noiz izango den; ez zaio axola arazo hori. Munduaren astinaldiaz agertu ohi diren irudiak, hala nola izarrak erortzea, eguzkia eta

2021/11/08

JESUSEN HITZAK EZ DIRA IGAROKO Marcos 13,24-32
Urteko 33. Igandean B 2021-11-14

Etsipen-zeinuak ez dira izaten beti guztiz bistako edo ikusgarri; izan ere, esperantza-falta mozorrotzen saiatzen da zenbait jende azaleko baikortasun batez, ekintza zaletasun itsu batez edo ezkutuko pasotismo batez.

Bestetik, aski jendek ez du aitortu nahi izaten beldurra, aspertzea, bakardadea edo etsipena sentitzen duela, zeren eta, gure mundu honetan indarrean dagoen eredu sozialaren arabera, ematen da, bere bizitzan arrakasta duen pertsona

2021/11/07

Pertsekuzioa eta esperantza (Markos 13,24-32)
Urteko 33. igandea B 2021-11-14

Urteko azken aurreko igandean gaude. Ematen du, gaurko irakurgaiek fikzio-zientziazko mundu batera eraman nahi gaituztela, aintzat hartzeko zail den mundu batera. Halaz guztiz, hiru ebanjelio sinoptikoek (Mateo, Markos, Lukas) dakarte munduaren azkenaz ari den Jesusen diskurtso hau. Esan nahi du, lehen kristauentzat funtsezko zerbait zela: esperantza eta kontsolamendu-mezu bat dute jasaten ari diren pertsekuzioen artean. Lehen irakurgaia (Daniel 12,1-3) eta ebanjelioa

2021/11/07

INORK EZ DU EGUN HAREN BERRI (Markos 13,24-32)
Urteko 33. igandea –B−2021-11-14

Hizkuntza apokaliptikoa, munduaren azkenaz irudi eta baliabide sinbolikoez eraikia den hori, aspaldiko urteetan baino hobeto ezagutzera iritsi gara. Jesusen esperantzazko mezua entzuteko modua ematen digu horrek gaur egun, jendearen bihotzean estutasuna eta izua ereiteko tentazioan erori gabe.

Gizakiak lurrean bizi duen historia zirraragarriak bere azkena joko du egun batean. Horixe da Jesusen konbentzimendu irmoa. Horixe da gaur egungo zientziaren aurreikuspena

2021/11/05

Emakume alargun onak eta teologo gaiztoak (Markos 12,38-44)
Urteko 32. igandea B 2021-11-07

Fede handiko emakume alargun bat (1. Irakurgaia: 1 Erregeak 17,10-16)

Kontaera guztiz soila da, Asisko San Frantziskoren «Loretxoak» dakarzkigu gogora. Garrantzizkoa ez da beraren balio historikoa, baizik mezua. Xehetasun batzuk nabarmenduko ditut.

1.-Protagonisten pobretasuna. Antzinako munduan, egitura patriarkala bizi zuen hartan, jenderik zokoratuena emakume alargunak eta umezurtzak ziren; senarra edo aita hiltzeak, kasurik gehienetan, miserian gelditzea esan ohi zuen. Gure

2021/11/05

ELIZAKO GAUZARIK HOBENA (Markos 12,38-44)
Urteko 32. igandea B 2021-11-07

Gaurko ebanjelioko pasadizo bien arteko kontrastea ezin gogorragoa da. Lehenengoan, Jesusek jendeari gidari erlijiosoen aurrean azti bizitzeko esan dio: «Kontuz lege-maisuekin!», horien portaera kaltegarri gerta dakizueke. Bigarrenean, ikasleei dei egin die emakume alargun pobrearen keinuari erreparatzeko: jende xumeak Ebanjelioa nola bizi erakusten ahal die.

Harrigarria da Jesusek darabilen hizkuntza gogorra eta segura, lege-maisuen erlijiotasun faltsua agirian jartzeko. Ezin jasan du haien harrokeria

Page 2 of 218