GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/03/17

martes, 17 de marzo de 2020
Otoitz sarea josi daigun

Eguerdiko 12etan parrokiko kanpaiak joko dabe. Ordu horretan, etxean ala lanean egon, bakarrik ala familian, danok egin otoitz bat. Parrokia itxita egonda be, danok bat egin otoitzean. Orma bako eleizea osatzen dogu.

Atzo ” hasi genduan Otoitz sarea josi daigun eta hainbat partehartzaile izan ditu. Hiru sugerentzia jaso doguz:
1.- Zergaitk ez egin danok ordu berean.
2.- Edadeko jende askok ez daiela

2020/03/16

2020/03/16

BAZTERTUENTZAT (Joan 9,1-41)
Garizumako 4. igandea A (2020-03-22)

Jaiotzez da itsua. Ez berak, ez gurasoek dute inolako errurik, baina bere zoria markatua du betiko. Jainkoak zigortu duen bekataritzat hartu du jendeak. Ikasleek galdetu diote Jesusi ea zeinena den bekatua: itsuarena berarena ala haren gurasoena.

Beste era batean begiratu dio Jesusek. Ikusi duen momentutik, hura bere zoritxarreko eskale-bizitzatik ateratzea erabaki du, jende guztiak gutxiesten badu ere, bekataritzat hartuz. Jainkoaren deia sentitzen du Jesusek:

2020/03/16

Espirituzko komunioa
(Raymond Centène jauna, Vannes-ko (Frantzia) apezpikuak moldatua; Dionisiok egokitua):

Jesus Jauna, sinesten dut hor zirela egiaz Eukaristiako sakramentu sainduan. Maite zaitut guztiz gainetik eta arima guztiaz desiratzen zaitut.

«Jainko, ene Jainkoa, zure egarriz daukat arima, zure antsiaz gorputza, lur idor, egarri, urgabe iduria.» (62 salmoa).

Gaur hartu nahi zintuzket Andre Mariaren amodio guztiarekin, sainduen bozkario eta kartsutasunarekin.

Sakramentuz ezin hartu zaitudanaz geroz, zatoz espirituz bederen nire arima sustatzerat.

Garizuma garai honetan, derrigorrezko

2020/03/16

2020/03/16

BEGI BERRIAK (Joan 9,1-41)

Garizumako 4. igandea A 2020-03-22

Siloeko itsuaren kontaeraren egiturak kontraste bortitz bat du giltzarri. Dena dakitela uste dute fariseuek. Ez dute ezeren dudarik. Beren egia ezarri ohi dute. Itsu izandako gizajoa sinagogatik kanporatzeraino iritsi dira: «Guk badakigu Moisesi Jainkoak hitz egin ziola». «Badakigu sendatu zaituen gizon horrek ez duela larunbata gordetzen». «Badakigu bekatari dela».

Aitzitik, Jesusek sendatu duen eskaleak ez daki ezer. Soilik, bere esperientzia kontatzen die aditu nahi

2020/03/16

Kondenatua den lekukoaren kasua

Garizumako 4. igandea A (2020-03-22)

«Nire semeari lekuko izateko dei egin zioten, bi ordutik gora egin zioten galdaketa eta erruduntzat kondenatu zuten azkenean. Entzun al duzu ezer horrelakorik». Jaiotzez itsua den baten aitak galdetu dit, ahots apal, agintarien beldurrez. Jerusalem hiria, kasu hau dela eta, zirrarak joa dago jai nagusiaren egun hauetan.

Joan den larunbatean hasi zen guztia, jaiotzez itsu zen mutiko bati Jesus izeneko galilear batek itsutasunetik libratu

2020/03/09

Garizumako 3. ig. A ABESTIAK (2020-03-15)

SARRERA

JAUNGOIKOAREN HEGALEN PEAN (Bened 267. or.)

Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakean, zer bakean!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.
Jaunari diot:
“Nire babesa zure baitan;
bihotz guztiaz nago
Jaunaren eskuetan”.

SALMOA

Entzungo ahal duzue gaur
Jaunaren mintzoa:
Ez gogortu
zeuen bihotza.

Zatozte, pozez
oihu degiogun Jaunari,
txalo degiogun
salbamen dugun Harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera
esker-kantuekin,
jai degiogun txalo
eta eresiekin.- R/.

EBANJELIO AURREKOA

Aintza, Jesus, / zuri beti,
Zu zara / gure

2020/03/09

2020/03/09

Page 2 of 170