GAIA

egunean eguneko liturgia
2019/12/27

NAZARETEKO FAMILIA SANTUA A 2019-12-29

SARRERA

Nazareteko Familia Santuaren jaia ospatzen dugu gaur. Familia batean jaio eta bizi izan zen Jesus. Gure arteko beste edozeini gertatu izan zaion eta gertatzen zaion bezala, familiak lagundu zion Jesusi hazten, bai fisikoki, bai psikikoki, bai kulturaz eta espirituz. Familiak lagundu zion historian txertatzen, herri batean, hizkuntza batean, ohitura batzuetan, fede batean, jai batzuetan txertatzen.
Dena den, familiaren inguruko zertzeladak baino gehiago, hau dugu azpimarratu

2019/12/26

FAMILIA SANTUA A Abestiak (2019-12-29)

SARRERA HAUR TXIKI EDER

Haur txiki / eder polit bat,
jaio zaigu / gaur guretzat;
lasterka / goazen harat,
nork lehenago+ikustera.
Jesus, Maria / eta deun Jose.

Gloria / goian Jaunari,
gloria Jesus Haurrari,
lurrean kristau onari
zorion ta pakea.
Jesus, Maria / eta deun Jose.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea, lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea, lurrean gizonari.

SALMOA Jaunaren beldur den gizona

2019/12/26

JAINKOAREN EGITASMOARI IREKIRIK

Familia Santua A PAGOLA 2019-12-29

Ebanjelio-kontaeretan ez da ageri inolako dudarik. Jesusen arabera, Jainkoak egitasmo handi bat du: munduan familia handi bat eraikitzea. Egitasmo honek erakarririk, Jesusek erabat eman dio asmo hau gauzatzeari: guztiek Jainkoa Aitatzat senti dezaten eta guztiak saia daitezen anai-arreba bezala bizitzen. Hau da bidea gizadiaren salbaziorako.
Zenbait jenderentzat, gaur egungo familia hankaz gora jartzen ari da, «kristau-familiaren» ideal tradizionala galdu delako. Beste batzuentzat, edozein berritasun

2019/12/26

Familia Santu bat bitan aterpetua
A urtea 2019-12-29

Esan ohi da familia krisian dagoela. Elizaz ezkondutako bikoteak, baita herriz ezkonduak ere, gutxitzen ari dira nabarmenki; dibortzioak eta apartatzeak gehituz doaz. Zer mezu espero lezake Familia Santuaren egunean mezara joango den kristauak? Nolanahi ere, ezusteko handia jaso lezake.

Seme-alaba adinekoak eta guraso adin handikoak (1. irakurgaia: Sirak 3,3-7.14-17a)

Gauza bitxia: lehen irakurgaia ez zaie mintzo gurasoei, baizik eta seme-alabei. Baina ez seme-alaba txikiei, baizik

2019/12/24

Jesusen Jaiotza
Hiru Meza egun berean (2019-12-25)

Ez dakit noiz hasi zen Eguberri egunean hiru Meza emateko ohitura. Pentsatzen dut oso aspaldikoa izango dela ohitura. Gauerdiko Mezarekin hasten gara; egunsentikoa dator ondoren, eta egunekoa azkenik. Horietako bakoitzak bere irakurgaiak ditu, irakurgai berak hiru urteetan (A, B,C). Gauerdikoa eta egunekoa (ebanjeliorik zailena) ulertzeko balio dukeen zerbait adieraztera mugatuko naiz.

Gauerdiko Meza

Pozerako hiru arrazoi (Isaias 9,2-7)

Bigarren Mundu Gerran girotutako pelikula bat da (ez naiz

2019/12/24

Eguberri eguna A ABESTIAK 2019-12-25

SARRERA

Hator, hator, / Jesus, etxera,
mundua maitez betetzera,
gizon-andre / elkartutzeko
Joseren ta / amaren ondoan,
Hirekin eta / santu denekin
poz betean / bil gaitezen.

Guztiz alai / denok,
gogotik hartuko haugu,
gurean bizi hadila
gurean bizi hadila
Aupa, pozik, pum!
Gure bizi poza / izan hi hadin.-R/

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari
Norbait larri eta estu
zure beharrez bada,
emaiozu neurri gabe
maitasun besarkada,
hurkoari

2019/12/24

EGUBERRI EGUNA (A) 2019-12-25
(eguneko meza)
SARRERA

Senideok, jai handia ospatzen dugu gaur. Jainkoa gizon egina, gure artera etorri da. Jainkoa-gurekin. Jada ez da urruneko Jainkoa. Gure ondoan bizi da. Haragi egin da. Gizon egin da. Jainkoaren aspaldiko misterio da, Jainkoaren aspaldiko asmoa, gauzatu da, bete da. Gu bezalako egin da Aitaren Semea eta agertu digu posible dela Jainkoarekin hitz egitea, posible dela Jainkoaren nahia betetzea. Jesus da gizon hori.

2019/12/24

Eguberri eguna 2019
Homilia

Anai-arrebok!

Eguberri zoriontsuak guztioi! Eguberri ebanjelioaren araberakoak guztioi! Eguberri gizakiaren araberakoak guztioi!

Zein dira, ordea, Eguberri zoriontsuak? Isaiasek, lehen irakurgaian honela definitu ditu gutxi gorabehera: «zorionekoak dira bakea iragartzen dutenak, garaipena iragartzen dutenak, Jauna aurrez aurre ikusten dutenak, Jaunak herriari kontsolamendua eman diola adierazten dutenak».

Gaurko gizarteak horrela hartzen al ditu Eguberriak? Eskerrak gure gizarte basati honetan, Isaiasen araberako edo usaineko Eguberririk bizi duenik ere baden. Hauetako al naiz ni?

Zer

2019/12/23

HURBILEKO JAINKOA (Lukas 2,1-14)
Eguberri Gauerdiko Meza (2019-12-25

Eguberri jaiak egun hauetan gure kaleetan arnasten den giro azaleko eta manipulatu hori baino askoz sakonagoak dira. Gure kontsumo-gizartearen trikimailu guztiak baino jai barnekoiago eta pozgarriagoak.

Fededunek eskuratu beharra dugu berriro jai hauen muina, eta aurkitu beharra, hainbesterainoko arintasunaren eta zorakeriaren gainetik, geure alaitasunaren jatorria den misterioa. Ikasi beharra dugu Eguberriak «ospatzen». Ez dakite guztiek zer den ospatzea. Ez dakite guztiek zer den alaitasunari

2019/12/23

BETLEEMERA ITZULI (Lukas 2,1-14)
Jaunaren Jaiotza A (2019-12-25)

Zorion-agur eta erregalu artean, afari eta zarata artean, argiek, arbolek eta izarrek kasik ezkutaturik, posible da oraino Eguberrietako jaien artean «haur bat ganbelan etzana» sumatzea. Gauza bera gertatu da Betleemeko kontaeran. Bada argirik, aingerurik eta abestirik, baina eszena handios horren bihotza ganbelan datzan haur batek betetzen du.

Ebanjelariak Mesiasen jaiotza soiltasun harriga-rriz kontatu du. Mariari «erditzeko ordua iritsi zi-tzaion eta bere semea erdi zuen».

Page 4 of 164