GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/05/04

BIDEA (Joan 14,1-12)
Pazkoaldiko 5. igandea A (2020-05-10)

Azken Afaria bukatzean, ikasleak sumatzen hasi dira, Jesus ez dutela jada berekin luzerako izango. Judas presaka irtetea, Pedrok laster ukatuko duela iragartzea, Jesusen hitzak laster joango dela esanez: horrek guztiak utzi ditu koloka eta larri. Zer izango da beraiez?

Jabetu da Jesus haien tristuraz eta nahasmenduaz. Bihotza hunkitu dio horrek. Bere buruaz eta datorkionaz ahazturik, ikasleei bihotz ematen ahalegindu da: «Ez dadila larritu zuen

2020/05/04

EZ ZAITEZTE GELDITU JESUS GABE Joan 14,1-12
Pazkoaldiko 5. igandea A 2020-05-10

Azken afari bukaeran, bereei agur egiten hasi da Jesus: jada ez da luze egongo beraiekin. Ikasleak uste galdurik geratu dira eta harriturik. Garbi hitz egin ez badie ere, guztiek sumatu dute herioak eramango duela Jesus laster beren artetik. Zer atarramendu orduan beraiek?

Lur jota dakuski Jesusek. Beraiek fedean sendotzeko garaia du, Jainkoagan beste era batean sinesten irakatsiz: «Ez dadila dardaratu

2020/04/27

BESTE HARREMAN BAT JESUSEKIN (Joan 10,1-10)
Pazkoaldiko 4. igandea A (2020-05-03)

Kristau-elkarteetan beste harreman bat behar dugu bizi Jesusekin, harekiko harremana biziberrituz. Deliberatuki jarri behar dugu bera geure bizitzaren bihotzean. Ohikeriazko moduan aitortutako Jesus batetik, bizigiroan onartutako Jesusengana igaroz. Joanen ebanjelioak garrantzizko hainbat iradokizun egiten ditu ardiek beren Artzainarekin bizi behar duten harremanaz hitz egitean.

Lehenengoa da, «haren ahotsa entzutea», beraren freskotasun eta jatortasun betean hartuz. Nahastu gabe tradizioekiko errespetuarekin edota modaren

2020/04/27

JAUNA DUT ARTZAIN

Artzain adoretsua, artegitik ateratzen gaituzu
eta bidean jartzen zeurekin
beste larre eta iturri batzuen bila.
Doktrina potoratuak (kontserba ontziratuak) zapuztera garamatzazu,
erritu behin eta berriz errepikatuak eta zentzurik gabeak bazter uztera;
eta dioskuzu: Joan bihotzak zaramatzaten lekurantz.
Zu zara artzain ona.
Zurekin, mendetasunetik
fede gozagarri eta pertsonalera igarotzen gara,
artaldekeriatik elkartasunera,
ikaratik askatasunera,
bakoiztasunetik solidaritatera,
beldurretik seme-alabatasunera.
Zurekin, etena dugu isiltasuna
eta ausardia dugu ahots ozenerako,
salaketarako eta

2020/04/27

BAZKOKO LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Bihotz berritzerako deia eta lehen bataioak)

Apostoluen Egintzetarik 2,14.36-41

Mendekoste egunean,
14 Petrik, hameka Apostoluen artean xutik, ozenki erran zuen:
36 “ Jakin beza segurki Izrael herri osoak:
zuek gurutzefikatu duzuen Jesus hura,
Jainkoak Jaun eta Kristo egin du.”
37 Hitz hauek bihotza hunkitu zioten entzuleeri,
eta Petriri eta beste apostolueri erran zioten:
“ Anaiak, zer egin behar dugu? ”
38 Petrik ihardetsi zioten:
“ Bihozberri zaitezte,

2020/04/27

Jauna eta Mesias, eredua, artegiko atea (Joan 10,1-10)
Pazkoaldiko 4. igandea A (2020-05-03)

Etxeraturik jarraitzen dugu, ez juduen beldurrez, ikasleak bezala, baizik eta koronabirusaren beldurrez. Baina igande honetako irakurgaiak lagungarri izango ditugu itxialdia esperantzaz bizitzeko.

Hasierako lau titulu hauek laburbiltzen dute 4. igande honetako irakurgaiek Jesusez esan dutena: Jauna eta Mesias dela dio Pedrok Eginak liburuan (1. irakurgaia); sufrimena jasateko orduan eredu proposatu digu Pedroren lehen gutunak (2. irakurgaia); artegiko atea delako

2020/04/27

JESUS DA ATEA Joan 10,1-10
Pazkoaldiko 4. igandea A 2020-05-03

Jesusek kontaera metaforiko bat proposatu dio fariseu-talde bati, Israelgo gidari erlijiosoak gogor kritikatuz. Artzain-bizitzatik hartua du eszena. Artaldea bildurik dago artegian, hesi eta murru txiki batek inguratuan, zaindari batek sarrera begiratzen duela. Jesusek, hain juxtu, ardietarako bide den «ate» horri erreparatu dio.

Bi era daude artegira sartzeko. Bakoitzak artaldearekin zer egin nahi duen da kontua. Norbait artegira hurbildu eta «atetik sartzen ez

2020/04/20

2020/04/20

2020/04/20

Romano Guardinik gaixotasun luze baten ondoren jaulki zuen: «Gogoeta egin dut, ikusteko, ea hitz bat topa litekeen adierazteko giza jarrera egoki bat biziaren aurrean, eta ez dut topatu bat besterik: Esperantza – Konfiantza. Konfiantza, zertan? Bizian? Existentziari dagokionean? Uste dut, abstrakzio oro errakuntza bat izango litzatekeela. Aitzitik, mundua kreatu duen harenganako konfiantza da, zentzu goren-gorenekoan mundua gidatzen eta kudeatzen duen harenganako konfiantza. Alde erabakitzailea Jainkoaren onginahia da, errotik onbera da

Page 4 of 176