GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/08/27

Urteko 22. igandea B ABESTIAK 2021-08-29

SARRERA

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA

Aintza zeruan, / aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,/ eta bakea, / eta bakea,

2021/08/23

Eskuak zikin eta bihotza garbi (Markos 7,1-8.14-15.21-23)
Urteko 22. igandea B (2021-08-22

Azken bost igandeetan San Joanen ebanjeliotik irakurri ondoren, Markosen ebanjeliora gatoz berriro; hau dugu B urteko oinarrizko ebanjelioa. Hilabete batez, bizi-ogia jateaz jardun gara. Igande honetan, arazoa ez da izango bizi-ogia jatea, baizik eta esku zikinez jatea. Fariseuek eta lege-maisuek (eskribauek) gibel-asmoz egindako galderak eragin dio Jesusi amorruz erantzutera: irakaspen aski misteriotsu bat jendearentzat, eta argibide bat ikasleentzat geroago.

2021/08/21

Urteko 21. Igandea B 2021-08-22
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko irakurgaien muina bi galdera hauetan biltzen da: batetik, gaurko lehen irakurgaian, Josuek Israelgo tribuei egindako galderan: «Baina Yahve (Jauna) zerbitzatzea ongi iruditzen ez bazaizue, aukera ezazue zein zerbitzatu: zuen arbasoek Mesopotamian zerbitzatu zituzten jainkoak ala amortarren jainkoak; nik eta nire etxekoek Jauna zerbitzatuko dugu» (Josue 24,15); bestetik, gaurko ebanjelioa, Jesusek ikasleei egindako galderan: «Zuek ere alde egin behar al duzue?» (Joan 6,67).

Hori da

2021/08/20

URTEKO 21. IGANDEA B (2021-08-22)

SARRERA

Senideok, Joanen ebanjelioko seigarren kapitulua bukatuko dugu gaur. Zerutik jaitsia den ogi bezala agertu zaigu Jesus orain arte. Gaur, aldiz, bizia dakarren Hitz bezala ageri zaigu.
Hitzaldi honetan guztian, Jesusen elkarteko izateko baldintzak zein diren azaldu nahi izan du ebanjelariak. Eta hau eskatzen du: Jesusekin bat egitea eta haren maitasun-proposamena geure egitea. Hitz batean esanik, gizakiaren onerako lan egitea eskatzen du, nork bere buru-eskaintza eginez.
Horrenbestez,

2021/08/20

Urteko 21. igandea B ABESTIAK 2021-08-22

SARRERA

Igandean du sortarazia / Jaun zerukoak argia.
Igandean du maitez egina / munduko lehen eguna.

“Denek batean eskerrak eman / zeruan eta lurrean” (2).

Igandean du Kristok hasia / piztu beharren Bizia.
Zuei bake! Zuekin nago, / munduak mundu dirauino.

“Denek batean eskerrak eman / zeruan eta lurrean” (2).

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren

2021/08/19

San Joan Eudes, apaiza eta fundatzailea
Jaia: abuztuaren 19an

Joan Eudes Frantzian jaio zen 1601ean. Apaiztu ondoren parrokietan barna predikuari eman zion zenbait urtez. Gero, bi kongregazio erlijioso fundatu zituen: bata apaizgaien formaziorako; bestea beren bizitza erlijiosoa arriskuan zuten emakumeen zaintzarako. Asko sustatu zuen Bihotz bien, Jesusenaren eta Mariaren, debozioa. 1680an hil zen.

Orduen Liturgiako 2. irakurgaia
San Joan Eudesek Jesusen Bihotz Santuaz idatzirako Tratatutik
(Liburua 1, 5: Opera omnia 6, 107,

2021/08/19

San Bernardo Clairvauxkoa

Orduen Liturgiako Bigarren irakurgaia

KANTARIK EDERRENA liburuari buruzko San Bernardo abadearen Hitzaldietatik
(83,4-6. Hitzaldia: Opera omnia, zistertar edizioa, 2(1958), 300-302)

Maite dudalako dut maite, maitatze hutsagatik dut maite

Maitasuna berez bakarrik da aski, berez bakarrik da atsegingarri eta bera dena delako. Beraren merezimendua eta beraren saria berarekin, maitasunarekin, identifikatzen dira. Maitasunak ez du beste arrazoi baten beharrik, ez du beragandik kanpoko arrazoiren beharrik, ezta inongo probetxuren beharrik ere; beraren fruitua, bera

2021/08/18

San Bernardo abade zistertarra (Zister beneditarren adar bat)

Gaia apur bat girotzeko:1090-1153 bitartean bizi izan zen. 1111n abadia zistertarrera jo zuen, beste lagun batzuekin batean. Handik laster beste zistertar abade-etxe bateko abade egin zuten: Clairvaux abade-etxeko. Elizako problema asko zirela eta, artean Europa ez zen ia Europa guztian ibili zen: bakea eta batasuna helburu eta ikurrin. Bernardo abade izan zen 38 urteetan, Zistertar ordenak 343 abade-etxe eta 900 monje izan

2021/08/15

GALDERA ERABAKITZAILEA (Joan 6,60-69)
Urteko 21. igandea B.- 2021-08-22

Joanen ebanjelioak Jesusen jarraitzaileen arteko krisi handi baten oroitzapena gorde du. Ez dugu daturik, esateko. Soilik esan digu, ikasleei gogor gertatzen zitzaiela Jesusen hitz egiteko modua. Agian, gehiegizkoa iruditzen zaie eskatzen dien atxikimendua. Halako batean, «Jesusen ikasle askok atzera egin zuen eta orduz gero ez ziren ibiltzen harekin».

Lehenengo aldiz sentitu du Jesusek bere hitzek ez dutela nahi bezalako indarrik. Halere, ez du

2021/08/15

Jesus uztea, jarraipena eta saldukeria (Joan 6,60-69)
Urteko 21. igandea B 2021-08-22

Joan den igandean, Andre Mariaren Jasokundea ospatu ez bagenu, bukatuko genuen bizi-ogiaren inguruko eztabaida irakurtzea. Gauza bitxia eta arraroa da, ebanjelariak ez duela kontatu entzuleen azken erreakzioa. Lehenago, bi kasutan, eten diote hitza Jesusi, beren desadostasuna azalduz. Orain ez diote ezer, eztabaidan jarraitzea pena merezi ez balu bezala. Halere, Jesusen ikasleen erreakzioa dakarkigu gaur ebanjelariak: bi jarrera desberdin (batzuek

Page 4 of 212