GAIA

liturgia oro har
2019/10/04

ONTASUNA MUNDUAREN ESPERANTZA

«Ontasunak du salbatzen mundua, jendearen eguneroko ontasunak, batzuek besteei eskaintzen dieten ontasunak. Ontasun hori, ontasun zoro hori, da gizakiagan dagoen alderik gizatiarrena, gizakia definitzen duena, gizakiak irits dezakeen lorpenik handiena. Batzuetan ontasun horrek oso txikia eta ahula dela ematen du gaitzaren izugarrikeriaren eta hedaduraren ondoan. Halaz guztiz, beraren txikitasuna eta ahuldadea gorabehera, ez du gaitzak sekula garaituko. Horra: ontasuna, bizitzako dardarizoetako bat den horixe, da munduaren esperantza. Monasterio

2019/10/04

Lisieuxko Teresa santua (urriaren 1a)

Hortaz, maitasuna izango naiz ni

Martiri hiltzeko irrika handia nuela, San Pauloren gutunetara jo nuen, erantzun baten bila. Halabeharrez, Korintoarrei egindako lehen gutunaren hamabigarren eta hamahirugarren kapituluak jo nituen begiz; haietarik lehenengoan irakurri nuen, guztiak ezin izan gaitezkeela aldi berean apostolu, profeta eta doktore, askotariko atalek osatzen dugula Eliza eta begia ezin izan dela aldi berean esku. Erantzun argia, dudarik gabe, baina askia ez nire desira ase

2019/09/19

2019/09/05

2019/09/05

2019/06/28

2019/06/28

2019/06/17

2019/06/17

Bi itzulpen-mota euskarazko meza-liburu berrian
bata laborategikoa, bestea oinak lurrean egina

● Bata. Meza erdiko orain artekoa: «zuentzat eta guztientzat… ixuriko dana»; berria: «zuentzat eta askorentzat… isuriko dena».

● Bestea. GURE AITAko orain artekoa: «eta ez gu tentaldira eraman»; berria: «ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen».

● Bata. Itzulpen batzuk:

-Nova Vulgata. Mateo 26, 28: «qui pro multis effunditur»: Markos 14,24: idem. Lukas 22,20: qui pro vobis effunditur. 1 Ko 11,24-26 (txatal hori bakarrik

2019/06/12

Page 2 of 9