GAIA

liturgia oro har
2020/03/17

martes, 17 de marzo de 2020
Otoitz sarea josi daigun

Eguerdiko 12etan parrokiko kanpaiak joko dabe. Ordu horretan, etxean ala lanean egon, bakarrik ala familian, danok egin otoitz bat. Parrokia itxita egonda be, danok bat egin otoitzean. Orma bako eleizea osatzen dogu.

Atzo ” hasi genduan Otoitz sarea josi daigun eta hainbat partehartzaile izan ditu. Hiru sugerentzia jaso doguz:
1.- Zergaitk ez egin danok ordu berean.
2.- Edadeko jende askok ez daiela

2020/03/16

2020/03/16

Espirituzko komunioa
(Raymond Centène jauna, Vannes-ko (Frantzia) apezpikuak moldatua; Dionisiok egokitua):

Jesus Jauna, sinesten dut hor zirela egiaz Eukaristiako sakramentu sainduan. Maite zaitut guztiz gainetik eta arima guztiaz desiratzen zaitut.

«Jainko, ene Jainkoa, zure egarriz daukat arima, zure antsiaz gorputza, lur idor, egarri, urgabe iduria.» (62 salmoa).

Gaur hartu nahi zintuzket Andre Mariaren amodio guztiarekin, sainduen bozkario eta kartsutasunarekin.

Sakramentuz ezin hartu zaitudanaz geroz, zatoz espirituz bederen nire arima sustatzerat.

Garizuma garai honetan, derrigorrezko

2020/03/09

2020/03/09

2020/03/02

GARIZUMA 15 EKINTZA XUME (2020ko otsaila)

Okelaren baraualdi hutsa amaitu da Garizuman.
Ikusi duzue zein ederra den?
Frantzisko Aita Santuak karitatezko 15 ekintza xume proposatzen ditu, Jainkoaren maitasunaren adierazpen zehatz gisa aipatu dituenak:

1. Agurtzea (beti eta edonon)
2. Eskerrak eman* (nahiz eta ez izan “egin beharrik”).
3. Besteei gogorarazi zenbat maite dituzun.
4. Pozez agurtu egunero ikusten dituzun pertsona horiek.
5. Bestearen* historia* entzutea, aurreiritzirik gabe,* maitasunez* baino.
6. Gelditu

2019/10/04

ONTASUNA MUNDUAREN ESPERANTZA

«Ontasunak du salbatzen mundua, jendearen eguneroko ontasunak, batzuek besteei eskaintzen dieten ontasunak. Ontasun hori, ontasun zoro hori, da gizakiagan dagoen alderik gizatiarrena, gizakia definitzen duena, gizakiak irits dezakeen lorpenik handiena. Batzuetan ontasun horrek oso txikia eta ahula dela ematen du gaitzaren izugarrikeriaren eta hedaduraren ondoan. Halaz guztiz, beraren txikitasuna eta ahuldadea gorabehera, ez du gaitzak sekula garaituko. Horra: ontasuna, bizitzako dardarizoetako bat den horixe, da munduaren esperantza. Monasterio

2019/10/04

Lisieuxko Teresa santua (urriaren 1a)

Hortaz, maitasuna izango naiz ni

Martiri hiltzeko irrika handia nuela, San Pauloren gutunetara jo nuen, erantzun baten bila. Halabeharrez, Korintoarrei egindako lehen gutunaren hamabigarren eta hamahirugarren kapituluak jo nituen begiz; haietarik lehenengoan irakurri nuen, guztiak ezin izan gaitezkeela aldi berean apostolu, profeta eta doktore, askotariko atalek osatzen dugula Eliza eta begia ezin izan dela aldi berean esku. Erantzun argia, dudarik gabe, baina askia ez nire desira ase

2019/09/19

2019/09/05

Page 3 of 11