Andre Mariari dei egiteko hainbat izen edo titulu

«Maitasunaren Ama». «Errukiaren Ama». «Ene Jaunaren Ama». «Jainkoaren Ama». «Lastertasunaren Ama». «Bere Semearen Apostolua». «Andre Judu Jainkotiarra». «Bere Semearen Ebanjelioaren Maistra». «Barkazio Handiaren Ama». «Eukaristia Andrea». «Gure Andre Bakardadekoa». «Birjina Doloretakoa». «Aingeruen eta Santuen Erregina». «Zeruetako Erregina». «Elizaren Ama». «Familien Ama».