ERRUKI-EGINTZAK
(ikus Mateo 25,31-46)

Tradiziozko erruki-egintzak:
Jaten eman gose denari
Edaten eman egarri denari
Jantzi biluzik dena
Gaixoak bisitatu
Presoak askatu
Erromesari ostatu eman
Hildakoei lur eman.

Zazpi hauei, Elizaren tradizioak beste zazpi errukizko egintza espiritual gehitu dizkie:
Irakatsi ez dakienari
Aholku ona eman behar duenari
zuzendu erratu duena
barkatu irainak
kontsolatu triste dagoena
jasan pazientziaz hurkoaren akatsak
erregutu Jainkoari bizidunen eta hildakoen alde.

Gaur egun, beste batzuk gehitu genitzake:
Aterpetuek harrera ona eskaini
Manifestazioa egin bakearen alde
Ingurunea zaintzeko lan egin. etab.

Ikus: Reseña Biblica Jesús, Misericordia entrañable nº 89, Primavera 2016.