GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/11/05

KONTZIENTZIA GAIZTOA Marcos 12,38-44
Urteko 32. Igandea B 2021-11-07

Teoriaz, Jesusentzat izan zirenak berak dira pobre Elizarentzat: lehenetsiak, gure atentzioa eta ardura erakarri behar duten lehenak. Baina hori teoria hutsa da; izatez ez da horrelakorik. Eta ez da ideia-kontua, baizik eta sentiberatasun-arazoa jende ahularen aurrean. Teoriaz, kristau orok esango du pobreen alde dagoela. Arazoa beste hau da: zein leku dute pobreek egiaz Elizaren eta kristau bakoitzaren bizitzan?

Egia da —eta ozenki esan

2021/11/05

Urteko 32. Igandea B 2021-11-07
HOMILIA

Anai-arrebok!

Egiaz, mezu miresgarria dakarkigute gaur bi irakurgaiek, lehenak eta ebanjelioak. Mezu miresgarria eta imitatzekoa. Hain erraza ez bada ere.

Lehen irakurgaian, ez dakit zein den protagonista: Elias profeta ala Elias etxean onartu duen emakume alargun pobrea. Biak ere miresgarri.

Elias profeta, K.a. 850. urte inguruan bizi izan zen, Iparraldeko Erreinuan. Esan bezala, Elias Iparraldekoan izan zen profeta.

Lan gogorra egokitu zitzaion Eliasi. Israel herriaren apostasia handiaren aldia zen.

2021/11/05

URTEKO 32. IGANDEA B (2021-11-07)

SARRERA

Anai-arrebok, urteko 32garren igandea ospatzen dugu gaur. Liturgi urtearen bukaerara iristen ari gara.
Jesusek bizi izan duen esperientzia bat dakarkigu ebanjelioak, Jerusalemeko Tenpluaren inguruan, lurreko bere azken astean. Emakume alargun pobre bat ikusi du Tenpluko dirutegian bi txanpon botatzen, eskura duen guztia. Alargunaren keinu horretan bere zoriaren aurrekari bat ikusi du Jesusek: egun batzuk barru berari gertatuko zaionaren aurrekaria: emakumeak bizitzeko behar zuena eman du; Jesusek

2021/11/05

Urteko 32. igandea B ABESTIAK (2021-11-07)

SARRERA

Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakea, zer bakea!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.

Jaunari diot: / “Nire babesa zure baitan;
bihotz guztiaz nago / Jaunaren eskuetan”.

AINTZA (Gora Jainkoa-7, 14. or.)

Aintza zeruetan / Jainkoari,
bakea lurrean / gizonari.

1.-Hain handi eta eder zaitugulako / gora Zu,
bedeinkatua Zu, / eskerrak zuri.-R/

2.-Jainko Jauna, / zeruko Errege,
Jaungoiko Aita ahalguztiduna, / gorespen zuri.- R/

3.-Jesu Kristo, Jainko Jauna, /

2021/11/02

EITBk gaur eman digu albistea. Benetan izugarria. Beti esan izan digute eta esan izan dugun hobea dela erruduna gaitzetsi gabe gelditzea errugabe bat gaitzestea baino. Baina iritzia hankaz gora jarri dute, nonbait, gaur egun. Hona albistea: Román García, periodista del diario asturiano La Nueva España, ha destacado que el juicio por el crimen de Javier Ardines se realizará con jurado popular, algo que en su opinión, marcará el veredicto, ya

2021/10/29

SANTU GUZTIAK (2021-11-01)

SARRERA

Senideok: jai handia ospatzen dugu gaur, poz-pozik ospatu ere: Santu Guztien Eguna. Milaka urtetan barna, gizon-emakume askok eta askok bizi izan ditu munduan fedea, esperantza eta maitasuna. Haietako batzuk ezagunak ditugu beren santutasunari dagokionez, eta eredutzat ditugu; eta otoitz ere egiten diegu. Haietako beste asko ezezagunak ditugu santutasunari dagokionez; halere, beste guztiekin batean ospatzen ditugu gaur, Aitaren altzoan direla uste dugulako. Horiek guztiek esperantzaz bizitzera eragiten digute; gainera,

2021/10/29

Santu Guztiak 2020-11-01
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaurko lehen irakurgaia jende-multzo handi batez mintzo zaigu: zeruko Aitaren etxera iristen ari dira, bizitzan sufrimendu handia jasan ondoren. Marka bat dute guztiek bekokian: Jainkoaren marka.

Gaurko jaia eta biharkoa, batak bestea osatzen duten jaiak dira. Santuen Komunioa edo Elkartasuna esan ohi duguna osatzen dute. Oroitzapena, solidaritatea elkartasuna adierazten dute, mundu honetatik jada joanak direnen eta oraino mundu honetan jarraitzen dugunon arteko elkartasuna, elkartasun misteriozkoa, baina benetako

2021/10/29

Urteko 31. Igandea B 2021-10-31
HOMILIA

Anai-arrebok!

Joan den igandean, Jerikon Bartimeo itsua sendatu izana gogoratu genuen. Markos ebanjelariak, pasadizo haren segidan, Jerusalemen aurkeztu digu Jesus: lur honetan bizi izan duen azken astea izango da: Mesias bezala sartu da Jerusalemen, Tenplua profanatu izana leporatzen die bertako apaizburuei, eta hauek eta lege-maisuek kontuak eskatu dizkiote: «Zein aginpidez jokatzen duzu horrela?» galdetu diote. Betiko bizian sinesten ez duten saduzearrek ere galdera egin diote azpikeriaz

2021/10/29

Urteko 31. Igandea B ABESTIAK 2021-10-31

SARRERA

Argiaren lehen xirrinta
Zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta Zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia;
kantuz jaiki, mundu guztia,
Jauna baitan pozkaria.

AINTZA

Aintza ta aintza / zuri Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan.

Goresten zaitugu Zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.-R/

SALMOA

Zu zaitut, Jauna / neure indar.

Maite zaitut, Jauna, nire indar,
Jauna, nire harkaitz,
gaztelu eta salbatzaile.

2021/10/29

URTEKO 31. IGANDEA B (2021-10-31)

SARRERA

Senideok, urteko 31garren igandea ospatzen dugu gaur. Gaurkotik hasita, hiru igandeetan Jesus Jerusalemen ikusiko dug, lurreko bere azken astean.
Gaurko ebanjelioan lege-maisu batekin ari da hizketan Jesus. Lehen eta oinarrizko agindutzat biok aurkeztu dizkio Jesusek lege-maisuari, eta gaur guri: Jainkoa eta lagun hurkoa maitatzea. Behingoz, lege-maisu hori ere bat dator Jesusekin.
Lehen irakurgaia, Deuteronomio liburukoa, ere Jainkoa maitatzeaz ari da. Jainko bakartzat aitortuz.
Bigarren irakurgaiak, berriz,

Page 3 of 218