GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/12/10

2020/12/09

Eguberrietarako prestaera hiru ekintzatan

Abendualdiko 3. igandea B (2020-12-13)

Liturgiak abendualdiko hirugarren igandea Eguberritik hurbil ikusten du, eta alaitasunerako deia dagigu. Lehen irakurgaiko protagonistak diosku: «Pozez gainez dagit Jaunarekin eta alai nago Jainkoarekin». Paulo santuak eskatzen die tesalonikarrei: «bizi beti pozik». Joan Bataiatzailea gizon seriosagoa da alaitasunaz hitz egiteko, baina mundua blaituko duen argiaren lekuko egin da; hori ere pozteko arrazoia dugu. Datu komun honetaz gain, irakurgaiak ulertzeko erarik hobena, guztia hiru

2020/12/09

JAINKOARI IREKIRIK BIZI (Joan 1,6-8.19-28)

Abendualdiko 3. ig B (2020-12-13)

Jende askorentzat esperientzia problematiko bihurtu da fedea. Ez dakite, juxtu, zer gertatu zaien azken urte hauetan. Baina gauza bat dago argi: jada ez dute sinetsiko haurtzaroan sinetsi zuten hartan. Hartaz guztiaz, sineskizun batzuk bakarrik gelditu dira, inguru-ertz aski lausokoak. Nork bere barne mundua eraiki du, askotan ezin saihestu dituzte duda-muda eta galdekizun larriak.

Pertsona hauetako gehienek bakarrik eta kasik sekretuan egiten dute beren

2020/12/09

2020/12/07

ARGIAREN LEKUKO Joan 1,6-8.19-28

Abendualdiko 3. igandea B 2020-12-13

Gauza bitxia da nola aurkezten digun laugarren ebanjelioak Joan Bataiatzailearen irudia. «Gizon» bat da, beste nolakotasunik eta zehaztasunik gabeko. Ez digu ezer esaten beraren jatorriaz, ez gizarte-izaeraz. Bataiatzaileak berak ere badaki ez dela garrantzizko pertsona. Ez da Mesias, ez Elias, ezta guztiek espero duten Profeta ere. Honela dakusa bere burua, soil-soilik: «basamortuan oihu hau egiten duen ahotsa: Zelaitu bidea Jaunari». Alabaina, «argiaren testigu»

2020/12/05

Abendualdia, etorriko denaren zain egotea

Betiko galdera da: nola ospatu aurten Eguberriak. Kezka interesgarria; baina arrisku bat duena: abendualdiaren zentzuaz, hein batean, ahaztea.

Abendualdiak bi xede edo helburu ditu: batetik, urtean urteko Eguberriak prestatzea; bestetik, gure kristau-kredoan esaten dugun hau prestatzea: Jauna berriro etorriko da; ez lehenengoan bezala gorputz hilkorrean eta apal-apal, baizik eta aintzatsu, biziak eta hilak epaitzera.

Zer esan nahi du juzkatzera etorriko delako honek? Hauxe: gauza guztiak argi jartzea.

Zer espero

2020/12/05

Abendualdiko 2. igandea B 2020-12-06
HOMILIA

Anai-arrebok!

Abendualdiko 2. igandea. Kristo aurreko 540. urte inguruan, erbestean zeuden judu asko eta asko, Babilonian. Bizitza latza bizi zuten. Hontan, profetak hots egin die: bukatua dute erbestealdia. Baina gauza bat da Ziro errege pertsiarrak askatasuna ematea beren aberrira itzultzeko. Beste gauza bat etxerako bide luze hori nola egin: pentsa Babiloniatik Palestinara! Berehala, beste ahots batek hots egiten du: prestatu bidea, zelaitu mendiak.

Dei hori beretzat hartu

2020/12/04

Abendualdiko 2. ig B ABESTIAK 2020-12-06

SARRERA

Alaitasuna lurrean:
badator egunsentia.
Alaitasuna lurrean:
gu salbatzera dator Jainkoa.

Jainko zuzen, zintzo,
gutaz, arren, erruki:
agindu zenu(e)n Salbatzailea,
zure seme-alaboi,
arren, bidali.-R/

SALMOA

Jauna, zure onginahia
erakuts iezaguzu,
zure salbamena
emaguzu.

Entzungo dut Jaunak dioen Hitza:
“Bakezkoa da Jainkoaren Hitza”.
Hurbil zaie haren beldur direnei salbamena:
gure lurrean haren aintza biziko da.R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Urra ezazue bidea Jaunarentzat,
zuzendu haren bidexkak;
eta ikusiko dute guztiek
Jainkoaren salbamena.-R/.

SINESTEN DUT

Sinesten

2020/12/04

ABENDUALDIKO 2. IGANDEA B 2020-12-06

SARRERA

Joan den igandeko irakurgaiek zain-zain bizitzeko eskatu ziguten, adi eta esna-esna egoteko. Jarrera hori modu berezian bizi izan duten batzuez mintzo zaizkigu gaurko irakurgaiak: profetez. Beren burua garatu samartu dute eta beren betera hurbildu dira; hala, gai izan dira profeta horiek herri baten bizimoduak hondamendia edo zoriona dakarrela sumatzeko. Gaurko egoerara zerk ekarri gaitu?
Abendualdian, irudi edo pertsona giltzarri ditugu profetak. Ez aspaldiko haiek

2020/12/03

Andre Maria ABESTIAK 2020-12-08

SARRERA

Goiz arrats eta eguerditan,
Ama, goresten zaitugu,
aingeruaren hitzak berak
guk ere esaten ditugu.

Aingeru batek Mariari dio:
“Graziaz betea”,
Jaungoikoaren Semeari
emango diozu sortzea.-R/.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan / baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun / maitasunaren hitza / betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, Aleluia!! (3)
abestu Jaunari.

SALMOA Bened 719. or.

Kanta Jaunari kantu berri, / egin baititu hainbat

Page 3 of 198