GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/01/02

Errege magoak gu geu gara

Epifania Festaburua (2020-01-06)

Lehen ebanjelioaren idazleak (Mateorenak), inondik ere Siriako Antiokian bizi denak, urteak daramatza esperientzia berezi bat bizitzen: Jesus judua izan zen arren, judurik gehienek ez dute onartu Mesiastzat; aldiz, gero eta handiagoa da paganoen kopurua, kristau-elkarteko egiten ari dena. Zenbait jendek era guztiz gizatarrez interpreta lezake gertaera bitxi hau: konbertitzen diren paganoak pertsona jainkozaleak lirateke, juduen sinagogari oso atxikiak, baina ez ausartzen ez direnak erdaintzeko

2020/01/02

JAINKOA ADORATZEN IKASI (Mateo 2,1-12)

Epifania A 2020-01-06

Gaur egun aski hitz egiten da fede-krisiaz, baina doi-doi esaten da ezer sentimendu erlijiosoaren krisiaz. Eta, halere, teologo batek aipatu duenez, gaur egungo gizakiaren drama ez da, agian, sinesteko duen gaitasun-falta, baizik eta Jainkoa Jainko sentitzeko duen zailtasuna. Sinestedun direla esaten dutenak berak ere, ematen du, Jainkoaren aurrean jarrera erlijioso batzuk bizitzeko gaitasuna galtzen ari direla.

Adibide bistako bat, Jainkoa adoratzeko duten zailtasuna da. Orain

2020/01/01

Eguberri ondoko 2. igandea A
ABESTIAK

SARRERA

Zatozte, kristauak,
bihotzak pozturik;
zatozte guztiok Belenera,
jaio den gure Jesus ikustera

Jauna gurtu dezagun” (3)
ahuspezturik.

Gure maitasunez,
askatxo batean
hotzez dar-dar zaude, Jesus ona!
Zatoz gugana, Haur gozo laztana.

Jauna gurtu dezagun” (3)
ahuspezturik.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Hitza haragi egin zaigu.
Gurean haren bizileku.

Jerusalem, ospa ezazu Jauna,
Sion, goretsazu zure Jainkoa.
Zure

2020/01/01

JAINKOAREN AURPEGI GIZATIARRA (Joan 1,1-18)
Eguberri ondoko 2. igandea A 2020-01-05

Laugarren ebanjelioa hitzaurre oso berezi batekin hasten da. Gorazarre antzeko bat da; lehen mendeetatik, laguntza aparta eskaini zien kristauei hitzaurre horrek Jesusengan ezkutatzen den misterioan sakontzeko. Fede xumez aditzen badugu, gaur ere laguntza handiko izan dezakegu Jesusengan era sakonean sinetsi ahal izateko. Erdi-erdiko baieztapen batzuez bakarrik ariko gara hemen.

«Jainkoaren Hitza haragi egin da». Jainkoa ez dago mutu. Ez da egon

2020/01/01

Jakinduria eta Hitza

Eguberri ondoko 2. igandea (2020-01-05)

Homilia problematiko bat

Aurten, 2020an, Eguberri ondoko bigarren igande honetan predikatzea erronka bat da. Fededunik gehienek Erregeen kabalkada izango dute gogoan, arratsaldean egingo dena, egin edo hartuko dituzten erregaluak. Meza arratsean bada, ez da izango jada igandekoa, baizik eta Epifania bezperakoa. Eta ebanjelioa San Joanen hitzaurrea izango da, Eguberri egunean irakurri zena bera, Joan Bataiatzaileari dagozkion zatiak kentzen ahalko direlarik.

Ihesbide on bat (Efesoarrei 1,3-6.15-18)

Apaizak jo

2020/01/01

EGUBERRI ONDOKO 2. IGANDEA (A) 2020-01-05

SARRERA

Senideok: Jainkoaren Semea gizon egin da; Seme hori, horrela, Emmanuel da guretzat, hau da, «Jainkoa gurekin» da; misterio hori ospatzen dugu nagusiki Eguberrialdi guztian: Jainkoa gurekin. Gizon-emakume guztientzat argi eta berotasun izatera etorri da Kristo: Jainkoa bizia, argia, maitasuna dela agertu digu Jesusek. Geure helbururako bidean, guri bidea erakutsi eta laguntzera etorri da Jesus.
Gaurko irakurgaietan, Jesusen bidez, Jainkoa sumatzen, ikusten eta kontenplatzen dugu;

2019/12/31

Andre Maria Jainkoaren Ama A 2020-01-01
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaur gai edo jai asko ospatzen ditugu batera: Haur jaio berriari Jesus izen ipintzea, Andre Maria Jainkoaren Ama dela aitortzea, mundu osoan bakea aldarrikatzea, urte berria.

Jesus izena ipintzea. Jesus, hau da, Salbatzailea. Ez da Josek edo Mariak asmatutako izena, baizik Jainkoak berak inspiratua. Izen honek Jesusen bizitza guztia adierazten du: Salbatzailea da. Salbatze hori, bekatuak barkatze hutsa baino askoz gehiago da: gu guztiok Jainkoaren

2019/12/29

Andre Maria Jainkoaren Amaren jaia

Hiru jarrera urte berrirako (2020-01-01)

Aldaketa bitxi bat 1970ean

Judu orok daki haur ar bat erdaindu egin behar dela jaio eta 8. egunean. Hala agindu zion Jainkoak Abrahami: «Jaio eta 8. egunean, belaunaldiko zuen haur ar guztiak erdaindu egin behar dituzue» (Hasiera 17,12). Ondorioz, Elizak abenduaren 25a Jesusen jaioteguntzat hartu zuenean, urtarrilaren 1a erdainkuntza-egun bihurtu zen eta Jesus izena ipintzearen egun.

Bazen Andre Mariaren, Jainkoaren Amaren, egun bat

2019/12/29

AMA (Lukas 2,16-21)

Andre Maria Jainkoaren Ama 2020-01-01

Jende askori gerta dakioke txundigarri, urte zibilaren lehen egunean Elizak Andre Mariaren, Jainkoaren Amaren, jaia ipini izana. Halaz guztiz, esanguratsua da: IV. mendeaz gero, Elizak, Salbatzailearen jaiotza goraki ospatu ondoren, urteberri-eguna Mariaren, Salbatzailearen eta gure Amaren, babespean jarri nahi izan du.

Gaur egungo kristauek galdera egin beharko genuke: zer egin dugu azken urte hauetan Mariaz? Izan ere, geure fedea pobretu egin dugu, segur aski, Andre

2019/12/29

ANDRE MARIA, JAINKOAREN AMA (A) 2020-01-01

SARRERA

Andre Mariaren jaia handia dugu gaurkoa: Jesusen Amaren jaia. Bigarren, Jesus izena jarri izana. Hirugarren, Bakearen Eguna ospatzen dugu. Laugarren, Urte berria hasi dugu.
Antzina, gaurko egunean, Jaunaren Erdainkuntza ospatu ohi zuten, Eguberri-egunaren zortziurrena delako, haurrari izena ezartzen zitzaion eguna delako.
Azken aldi honetan, ordea, Andre Mariaren jaia ospatzen dugu nagusiki. Maria Jesusen Ama. Bestalde, San Agustinek garbi dio: Ez da inportantea Maria Jesusen ama

Page 3 of 164