GAIA

egunean eguneko liturgia
2020/07/30

Loiolako Ignazio santua 2020-07-31
HOMILIA

Anai-arrebok:

Poz handiz ospatzen dugu gaur Loiolako Ignazio santuaren jaia. Geure artekoa dugu. Hurbil-hurbilekoa.
Batez ere, Ignaziorengan ikusten ditugun gauza bitxi eta zoragarriek eragiten digute poza eta harridura.
Adibidez eta hasteko, zer iruditzen zaizue Ignazioren ateraldi hau? Iruñean, Gaztelako erregearen gudarostean, nafarren kontra ari da borrokan. Utzi dezagun alde batera kontraesan handi hori alde batera: gipuzkoar bat nafarren kontra! Baina ikus dezagun beste gertaera hau. Nafarrek gogor

2020/07/30

Urteko 18. igandea A 2020-08-02

HOMILIA

Jesus, Joan Bataiatzailea hil dutela jakitean, beste leku batera joan da. Alabaina, jendeak nabaritu du nora doan, eta haren ondoren doa.

Honetan, egun osoa joan zaie. Iluna gainean dute. Eta ikasleak arduraturik ageri dira. Jesusek, ordea, berean jarraitzen du: Emaiozue zeuek jaten.

Pasarte hau argitzeko orduan, kontuan izan behar da, ez dela gertakizun historiko bat. Batetik, hor esaten den jendetza biltzeko, inguruko herrixka guztiak hustu beharko ziren. Bigarren,

2020/07/29

Urteko 18. igandea A ohar 2020-08-02

SARRERA

Senideok, urteko 18garren igandea ospatzen dugu gaur. Ebanjelioak ogien mirariaren kontakizuna eskaintzen digu. Ogien ugaltzea deitu izan zaio pasadizo honi. Benetan, ordea, beste zerbait adierazten digu ebanjelio honek. Beti hunkitzen gaituen eta hausnarketa eginarazten digun ikuspuntua da. Galileako aintzira edo lakuaren ondoan gaude. Gainean da gaua. Inguruan pilatu zaion jendeaz arduraturik dabil Jesus. Ordu asko daramatza jende horrek Jesusekin: asko dira eta goseak daude eta,

2020/07/29

Urteko 18 ig A ABESTIKA (2020-08-02)

SARRERA

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
grazi ta maitasuna,
entzun, arren, Jauna.

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2)

SALMOA

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Gupidatsua da Jauna
eta errukiorra,
berant-haserre
eta guztiz ona.
Ona da Jauna
guztientzat,
errukior berak egin dituenentzat.

ALELUIA

Aleluia aleluia aleluia.
Gizakia ez ogiz bakarrik bizi,
Jainkoaren ahotik ateratzen den hitz guztitik baizik.
Aleluia aleluia

2020/07/27

Partekatzea ezer ez duenarekin,
baina norberaren eta Jainkoaren begi aurrean
gauza ororentzat duina denarekin.

Partekatzea, ez soilik sobera den hura,
baita ostu dugun hura ere,
eta premiazkoa bera ere.

Partekatzea, zuzentasunagatik,
maitasunagatik, legezkoa denaren gainetik,
kontuan idatzi gabe,
bestea gustura gertatu arte.

Partekatzea, xumeki eta buru-eskaintzaz,
nork bere burua goragotzat edo hobetzat eman gabe,
trukekorik eta eskerrik eskatu gabe.

Partekatzea, ebanjelioaren arabera
aldi orotan, toki orotan, gorabehera orotan,
orain berean jada.

Partekatzea,
edo ahalegintzea gutxienez;

2020/07/27

EMAN ZEUEK JATEN (Mateo 14,13-21)

Urteko 18. igandea 2020-08-02

Jesus okupaturik dago, alde guztietatik dakarkioten jende gaixo eta elikatu gabe hura sendatzen. Haien sufrimenak hunkitu duelako ari da, ebanjelariak dioenez. Bitartean, ikasleak ohartu dira berandutzen ari dela. Oker ulertuz, «ogien ugaltze» izena eman izan zaion pasadizo honen esanahi sakona ulertzeko aukera ona ematen digu ikasleen eta Jesusen arteko solasak.

Ikasleek planteamendu errealista eta arrazoizkoa egin diote Jesusi: «Agur egiozu jendetzari, herrixketara joan dadin

2020/07/27

Loiolako Ignazio Santua ABESTIAK 2020-07-31

SARRERA
1.-Argiaren seme eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu / bihotzean.

AINTZA zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) (Bened 88)

2.1.-Aintza zeruetan Jaungoikoari.
Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.
2.2.-Eta bakea lurrean Haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako, / gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen Zuri, ahozpez agur, eskerrak Zuri.
2.3.-R/.- Aintza

2020/07/27

LOIOLAKO SAN IGNAZIO (2020-07-31)

SARRERA

Senideok, Loiolako Ignazio santuaren eguna ospatzen dugu gaur. Loiolatik atera eta ibiltari ibili ondoren, Parisen egonkortu zen neurri batean. Han lagun batzuk egin zituen. Tartean Xabierko Frantzisko. Iñigo izena utzirik, Frantzisko izena hartu zuen.
Egonkortu egin zela esan dugu, neurri batean. Baina urrats gehiago egin behar izan zuen Erroman erabat egonkortu arte. Han gauzatu zuen bere bizitzako egintzarik handiena. Jesusen Lagundia sortu zuen.
Mila bostehun eta berrogeita

2020/07/27

Pandemia eta eukaristia (Mateo 14,13-21)

Urteko 18. igandea A 2020-08-02

Pandemiaren hilabete hauetan, jende asko gertatu da jaunartu ezinik. Igande honetan irakurgaiak lagungarri izan ditzakete halakoek eukaristiaren dohaina hobeto ulertzeko eta hobeto balioztatzeko.

Doako janari bat asetzen ez duten beste janari garesti batzuen aurrez aurre (1. irakurgaia: Isaias 55,1-3)

«Gose edo egarri al zara? Sar zaitez eta erosi ordaindu gabe». «Ez zaitez joan aurreko denda horretara; bertako produktuak garestiak dira, eta ez dute elikatzen».

2020/07/27

Loiolako Ignazio santua
XXI. mendeko kristau mistikoaren eredu bizia

1.- Kristau-bizitzan biak dira elkarren osagarri: Kristori atxikitzea eta, Kristoren izenean, munduari atxikitzea, mundua Jainkoaren erreinu bihurtzeko. Nabarmen dakusagu hori Loiolako Ignaziogan. Gaurkoz, lotu gakizkion, nagusiki, Jainkoak, Kristok, Ignazio nola liluratu duen ikusteari.
2.-Loiolan Iruñeko zauriez sendatzen ari dela, bi liburu irakurri ditu. Amesten zituen zalduneriako beste liburuek ez bezala ukitu eta hunkitu dute: Zergatik ez nik egin Domingo santuak eta Frantzisko

Page 3 of 184