GAIA

egunean eguneko liturgia
2021/05/21

2021/05/21

Mendekoste igandea C ABESTIAK 2021-05-23

SARRERA

Zeru-lurren egile zaren / Espiritu Santua:
zatoz eta bete bihotzak, / piztu gugan maite-sua,
piztu gugan maite-sua.

Behartsuen Aita zaitugu, / lanpean atsedena,
nahigabean gure barrengo / poza sortutzen duena,
poza sortutzen duena.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu / ura pozik / osasunaren / iturritik.

Eskerrak eta / gorazarre+eman Jainkoari,
dei egin haren / Izenari.- R/.

Kanta Jaunari / ospetsu baita egitetan,
jakin bezate lur-mugetan.- R/

AINTZA

(BATZARBURUAK) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

R/.-Aintza, zuri, Jauna,

2021/05/20

ERABERRITU GAITZAZU BARNEZ Joan 20,19-23)
Mendekoste Igandea B 2021-05-23

Apurka-apurka barnetasunik gabe bizitzen ikasten ari gara. Jada ez dugu harremanetan egon beharrik geugan dugun alderik hobenarekin. Aski dugu denbora-pasa bizitzearekin. Konformaturik gaude arimarik gabe jokatzearekin eta ongizateaz bakarrik janaritzearekin. Ez dugu egiaren bila arriskatu nahi. Zatoz, Espiritu Santua, eta aska gaitzazu barne hutsunetik.

Errorik gabe eta helmugarik gabe bizitzen ikasi dugu. Aski dugu kanpotik programa gaitzaten uztearekin. Etengabe gara mugitzen, etengabeko

2021/05/20

Mendekoste igandea B (2021-05-23)

Pazkoaldiak Espiritu Santuaren etorrerarekin jo du gailurra. Ardatz-gertaera da Elizaren historian eta gutako bakoitzarenean; batzuetan gutxi balioztatua. Jainko Aitaz, Jesusez, Andre Mariaz sarri gogoratu ohi gara. Eta Espiritu Santuaz? Gaurko jai honek eta irakurgaiek asko laguntzen ahal digute misteriozko dohain honetan sakontzen. Gertaerari dagokionez, bi kontaera ditugu Itun Berrian, aski desberdinak. Sonatuena Eginak liburukoa da, eta Mendekoste egun solemne batean lehen kristau-elkarte osoari egindako erregalutzat du idazleak.

2021/05/17

SAN JOSEREN URTEA

2020ko abenduaren 8-tik 2021ko abenduaren 8ra.

Frantses (Frantzisko) Aita Sainduaren otoitza (Patris corde gutunetik) :
Agur Salbatzailearen begiralea (zaintzailea),
Birjina Mariaren espos laguna.
Jainkoak zuri eman dautzu bere Semea ;
Mariak zutan ezarri du bere konfiantza ;
Kristo zurekin gizon egin da.
O Josep dohatsua,
izan zaite ere aita bat guretzat,
eta gida gaitzazu biziko bidean.
Ardiets (Irits) iezazkiguzu grazia, urrikalmendu eta kuraia,
eta begira gaitzazu gaitz guzietarik. Amen.

2021/05/17

ESPIRITUARI ZABALIK Joan 20-19-23
Mendekoste igandea B 2021-05-23

Ez dute asko hitz egiten. Ez dira nabarmentzen. Beren presentzia modukoa dute eta isila. Baina «lurraren gatz» dira. Munduan Jainkoaren Espirituari adi eta erne bizi den gizon-emakumerik dagoen bitartean, daitekeena izango da esperantzaz bizitzen segitzea. Horrelako jende hori da erregalurik hoberena Elizarentzat, bera eskastasun espiritualak mehatxaturik bizi denean.

Horrelako horien eragina ez dator egiten dutenetik, ezta esaten edo idazten dutenetik ere, baizik eta errealitate

2021/05/13

IZAN KONFIANTZA EBANJELIOAN Markos 16,15-20
Pazkoaldiko 7. Ig. IGOKUNDEA 2021-05-16

Elizak hogei mende ditu jadanik. Atzean gelditu dira bi mila urte: leialtasun-urteak eta baita, ez gutxi, desleialtasunezkoak ere. Geroak aurpegi iluna du. Elizaren baitan gainbehera-zeinuak nabari dira: nekea, zaharkitzea, ausardia-falta, etsipena. Haziz doa zerbait berri eta bestelako baten gogoa, baina baita ezina ere egiazko berrikuntza bat harrotzeko.

Mateo ebanjelariak, bere idazkiari gailurra ezartzeko, promesa bat ipini du Jesusen ahoan, beraren jarraitzaileengan betirako

2021/05/13

2020/12/30

GAUR (Lukas 2,16-21)
Andre Maria Jainkoaren Ama (2021-01-01)

Jesusen jaiotzaren kontakizuna honela bukatzen du Lukasek: irakurleei adieraziz «Mariak gauza hauek guztiak bihotzean gordetzen zituela». Ez du gordetzen gertatua, iraganeko zenbait oroitzapen bezala, baizik bere bizitza guztian eguneratuko eta biziberrituko duen esperientzia bezala.

Ez da funtsik gabeko oharpena. Fede-eredu dugu Maria. Ebanjelari honen iritziz, Jesus Salbatzaileagan sinestea ez da aspaldiko garai bateko gauzak gogoratzea, baizik eta beraren indar salbatzailea gaur esperimentatzea, gure bizitza

2020/12/26

Familia Santuaren Jaia B 2020-12-27
HOMILIA

Anai-arrebok!

Gaur esango litzateke, liturgiak gai nagusitzat Nazareteko familia eredutzat hartzera gonbidatzen gaituela, eta geure familian hura nola imitatuko saiatzera. Eta askotan horixe egin izan da gure elizetan, eta gaur berean ere bidaltzen dizkiguten idazkietan horixe da gai nagusia.

Baina liturgiak eskaini digun ebanjelioa kontuan harturik, ez da hori proposatzen diguna. Kontuan izan behar dugu Eguberrialdian gaudela, eta, horrenbestez, Jainkoa gizon eginaren misterioa proposatzen digula gogoeta egiteko.

Page 3 of 201