GAIA

Lapurdi Irratia
2021/09/20

URTEKO HOGEITA SEIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren Izpiritua bere nahitara dabil )

Nunbreak liburutik 11, 25-29

25 Jauna hedoian jautsi eta Moisekin mintzatu zen.
Moisek zuen izpiritutik hartu,
eta hiruetan hogeita hamar herriko zaharren gainerat ixuri zuen.
Izpiritua heien baitan kokatu orduko,
profeta gisa mintzatzen hasi ziren; bainan horrek ez zuen iraun.
26 Bi gizon kanpalekuan geldituak ziren,
bat Eldad deitua, bestea Medad.
Heien baitan ere kokatu zen Izpiritua;
Batasun-etxolarat

2021/09/12

URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Gaixtoak zuzena hil nahiz dabiltza )

Zuhurtzia liburutik 2, 12. 17-20

Gaizkia asmatzen dutenek beren baitan erran dute:
12 “ Heda ditzogun sareak zintzoari, aspergarri baitzaiku:
gure bizimoldearen kontra dago,
gure lege-hausteak aurpegirat botatzen dauzkigu,
eta gure ohiduren kontrako hutsak salatzen.
17 Ikus dezagun erraiten duena egia den ala ez,
iker dezagun nola bururatuko den.
18 Zintzoa Jainkoaren seme balinbada,
Jainkoa etorriko zaio laguntzera,
eta etsaien

2021/09/05

URTEKO HOGEITA LAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

(Jainkoaren Zerbitzariaren oinazeak iragarriak )

Izai profetaren liburutik 50, 5-9a

5 Jainko Jaunak beharria ideki daut,
Eta nik ez diot kontra egin, ez dut gibelerat jo.
6 Bizkarra eskaini diotet jotzen ninduteneri,
eta matelak , bizarretik tiraka ari zitzaizkidaneri.
Begitartea ez dut zaindu laido eta tuetarik.
7 Jauna dut laguntzaile; horrengatik ez naiz laztu;
horrengatik begitartea harri gogorra iduri egin dut,
eta badakit ez naizela ahalgetuko;
8

2021/08/30

URTEKO HOGEITA HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Etortzekoa den salbamenduaren miragarriak )

Izai profetaren liburutik 35, 4-7a

4 Errazue bihotz beldurtieri:
“ Gora bihotzak! Ez izan beldurrik!
Horra zuen Jainkoa: mendekioa heldu da, Jainkoaren saria.
Bera heldu da eta salbatuko zaituzte.”
5 Orduan, itsuen begiak idekiko dira,
eta elkorren beharriak zabalduko.
6 Orduan mainguak basahuntzak bezala jauzi eginen du,
eta mutuaren mihiak pozez oihu.
Urak sortuko dira basamortuan, eta errekak eremuan.

2021/08/23

URTEKO HOGEITA BIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jaunaren Legearen balio paregabea )

Deuteronoma liburutik 4, 1-2. 6-8

Moisek erran zion herriari:
1 “ Orai, Izrael, entzun irakasten dauzkitzutan
lege eta erabakiak, eta bete.
Horrela biziko zirezte, eta Jaunak, zuen arbasoen Jainkoak,
emanen dautzuen lurraldean sartuko zirezte eta haren jabe eginen.
2 Nik manatzen dautzuetanari ez deusik gainerat eman, ez eta ken,
bainan nik eman bezala bete
Jaunaren, zuen Jainkoaren manamenduak.
6 Begira,

2021/08/18

San Bernardo abade zistertarra (Zister beneditarren adar bat)

Gaia apur bat girotzeko:1090-1153 bitartean bizi izan zen. 1111n abadia zistertarrera jo zuen, beste lagun batzuekin batean. Handik laster beste zistertar abade-etxe bateko abade egin zuten: Clairvaux abade-etxeko. Elizako problema asko zirela eta, artean Europa ez zen ia Europa guztian ibili zen: bakea eta batasuna helburu eta ikurrin. Bernardo abade izan zen 38 urteetan, Zistertar ordenak 343 abade-etxe eta 900 monje izan

2021/08/15

URTEKO HOGEITA BATGARRREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Leinuak Jainko bakarrari leial daude )

Josueren liburutik 24, 1-2.15-17.18b

1 Josuek Izraelgo leinu guziak bildu zituen Zikemen;
gero deitu zituen Izraelgo zahar, buruzagi, juje eta idazlariak:
elkarrekin Jaunaren aitzinean agertu ziren.
2 Josuek orduan, herri osoari erran zion:
15 “ Jaunaren zerbitzatzea gaizki iduri bazaitzue,
gaur zuek hauta nor zerbitza:
zuen arbasoek Eufrates ibaiaz bestaldean zerbitzatu jainkoak,
ala Amortarren jainkoak, orai bizi zirezten herrialdeko

2021/08/08

ANDRE-DENA-MARIA EGUNEKO MEZA

Lehen irakurgaia

(Apokalipzako emaztea, Elizaren itxura, Maria bezala )

Jondoni Joaniren Apokalipza liburutik 11,19a ; 12, 1-6a. 10ab

19 Jainkoaren Tenplua ideki zen zeruan,
eta haren Elkargo-kutxa agertu zen Tenpluan.
12,1 Seinale handi bat agertu zen zeruan :
emazte bat, iguzkiz jantzia,
ilargia oinenpean, eta hamabi izarreko korona buruan.
2 Haur-beharretan zen, erdimin eta oinazez oihuka.
3 Beste seinale bat agertu zen zeruan:
herensuge gorri handi bat, zazpi buru eta

2021/08/06

Urteko 19. igandea B Meza LAPURDI IRRATIA 2021-08-08

URTEKO HEMERETZIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Eli profetari Jainkoaren ogiak indar emaiten )

Erregeen lehen liburutik 19, 4-8

Eli profeta ihes zoan Jezabel erreginaren beldurrez.
4 Egun bateko bidea egin ondoan basamortuan barna,
sasi baten itzalean jarri zen, eta heriotzea eskatu beretzat, erranez:
“ Aski, Jauna! Harrazu nere bizia,
ez bainaiz nere arbasoak baino hobea.”
5 Gero, sasiaren itzalean etzan eta lokartu zen.
Bainan huna

2021/07/26

URTEKO HEMEZORTZIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Mana desertuko janaria )

Jalgitza liburutik 16, 2-4. 12-15

2 Basamortuan, Izraeldarren elkarte osoa marmarikan hasi zen
Moisen eta Aaronen kontra, erranez:
3 “ Ai, hobeko zen, Jaunaren eskuz hil bagine Egiptoko lurrean,
eltze beteka haragiak aitzinean jartzen ginenean,
ogia asetzeraino jaten ginuenean!
Zuek basamortu huntarat ekarri gaituzue,
elkarte osoa gosez hiltzera.”
4 Jaunak erran zion Moisi:
“ Huna, zerutik ogi-erauntsi bat eginaraziko dutala.
Herria egunean egunekoa

Page 2 of 38