GAIA

Lapurdi Irratia
2020/12/07

ABENDUKO HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Salbatzaileak bozkarioa ekartzen )

Izai profetaren liburutik 61, 1-2. 10-11

1 Jainko Jaunaren Izpiritua nere gainean dago,
Jaunak gantzutu bainau.
Igorri nau behartsueri berri onaren ekartzera,
bihotz urratuen sendatzera,
preso direneri eta giltzapetueri libertatearen berri emaitera,
2 Jaunak eman graziazko urtearen berri emaitera.
10 Pozez betetzen nau Jaunak,
nere Jainkoa baitan alai daukat arima,
salbamendua jantzi eman baitaut, zuzentasuna soingaineko,
senar ezkonberria koronaz edertzen den bezala,
eta

2020/11/29

ABENDUKO BIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Presta Jaunaren bidea )

Izai profetaren liburutik 40,1-5 . 9-11

1 “ Kontsola zazue, kontsola nere herria, dio zuen Jainkoak.
2 Mintza bihotzera Jerusalemi, egiozue oihu:
Betea duela bere mutilgoa, ordaindua bere hobenen zorra,
Jaunaren eskutik hartua baitu bere bekatu guzien ordain betea.”
3 Mintzo bat ari da oihuka:
“ Presta basamortuan bidea Jaunari.
Ezar zelaiturik eremuan galtzada gure Jainkoari.
4 Bete daitezela erreka guziak, apal

2020/11/23

ABENDUKO LEHEN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jaunari deia etor dadin )

Izai profetaren liburutik 63,16-17; 64,2-7

16 Zu zira, Jauna, gure Aita, “gure Erosle” duzu izena betidanik.
17 Zergatik utzi gaituzu, Jauna, zure bideetarik baztertzen,
eta gure bihotzak gogortzen, zure beldurrik ez izaiteraino?
Itzul zakizkigu, zure zerbitzariengatik,
zure ondarea diren leinuengatik.
19 Ai, zeruak urra bazinitza eta jauts bazinte!
Mendiak zure aitzinean urtuko litaizke.
64,2 Jautsi zinen eta mendiak urtu ziren zure

2020/11/09

URTEKO HOGEITA HAMAHIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Etxekoandre langilea, eskulanetan trebea )

Erran Zaharrak liburutik 31,10-13.19-20.30-31

10 Nork aurki etxekoandre ona?
Perlek baino askoz gehiago balio du.
11 Konfiantza osoa du senarrak haren baitan:
ez da harekin galduan aterako.
12 Biziko egun guzietan zoriona ekartzen dio, ez zorigaitza.
13 Artilea eta lihoa biltzen ditu,
gogotsu lan egiten dute haren eskuek.
19 Iruten lotzen da haren eskua, kilua harturik.
20 Dohakabeari eskua zabaltzen dio,

2020/11/02

URTEKO HOGEITA HAMABIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Zuhurtzia bila dabiltzanen ganat heldu )

Zuhurtzia liburutik 6, 12-16
12 Argitsua da Zuhurtzia, itzalezina haren distira.
Maite dutenek nekerik gabe ikusten dute,
eta haren bila dabiltzanek aurkitzen.
13 Haren lehia duteneri, aitzinerat datorkiote,
bera lehenik agertzen zaiotela.
14 Haren bila goiz-goizetik doana ez da nekatuko:
ate ondoan jarria aurkituko du.
15 Zuhurtziarik handiena da hartaz gogoeta egitea;
eta harengatik gauak beilan emaiten dituena,
laster

2020/10/24

URTEKO HOGEI TA HAMEKAGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren erasiak bere Tenpluko apezen kontra )

Malakias profetaren liburutik 1,14–2,2.8-10

1,14 Errege handia naiz ni, dio diren guzien Jaunak,
eta nere Izena beldurgarria da herrialdeetan.
2,1 Orai, apezak, zuentzat oharpen hau:
2 Ez baduzue entzun nahi,
ez baduzue axolarik nere Izenari aintza emaiteko,
dio diren guzien Jaunak,
madarikapena igorriko dut zuen gainerat,
eta zuen benedizioneak madarikatuko ditut.
8 Zuek, bidetik baztertu zirezte,
ainitz eta

2020/10/24

OMIA SAINDU

Lehen irakurgaia

( Sainduen, salbatuen oste gaitza )

Jondoni Joaniren Apokalipza liburutik 7, 2-4 . 9-14

2 Nik, Joanik,
aingeru bat ikusi nuen iguzki aldetik igaiten,
Jainko biziaren zigilua zaukala,
eta ozenki oihu egin zioten
lurraren eta itsasoaren hondatzeko ahala
eman zitzaioten lau aingerueri, erranez:
3 “ Ez honda lurra, ez itsasoa, ez eta zuhaitzak,
gure Jainkoaren zerbitzariak zigiluz kopetan markatu arte.”
4 Eta entzun nuen zigiluz markatuak zenbat

2020/10/18

URTEKO HOGEI TA HAMARGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak eskatzen du pobreen maitatzea )

Jalgitza liburutik 22,20-26

Moisek Jaunaren legeak herriari emaitean, erran zuen:
20 “Ez gaizki erabil, ez leher zure etxean bizi den etorkina,
zuek ere etorkin izan baitzirezte Egipton.
21 Ez egin kalterik alargunari eta umexurtxari
22 Kalte egiten badiezu, eta heiek neri dei egiten,
entzunen dut heien deia.
23 Sutuko da nere hasarrea, eta ezpataz hilen zaituztet:
zuen emazteak alargun

2020/10/11

URTEKO HOGEI TA BEDERATZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Erresumak, Jainkoaren eskuetan )

Izai profetaren liburutik 45,1.4-6

1 Huna zer dion Jaunak Ziro erregeari,
berak sagaratu eta eskutik hartu duenari,
herriak haren menpean ezartzeko
eta erregeeri soinetik armak kentzeko,
ateak haren aitzinean zabaltzeko, bat ere ez baita hetsirik geldituko.
4 “ Jakob nere zerbitzariarengatik, Izrael nere hautetsiarengatik,
zure izenaz deitu zaitut, eta ohorez bete,
zuk ni ezagutzen ez ninduzularik.
5 Ni naiz Jauna, eta

2020/10/05

URTEKO HOGEI TA ZORTZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Mesiasen bazkaria)

Izai profetaren liburutik 25,6-9

Egun hartan,
6 Jaunak, diren guzien Jainkoak, herri guzieri
bazkari bat eginen diote, bere mendi gainean,
janari guri eta arno gozoekin,
haragi mamitsu eta arno zahar finekin.
7 Kenduko du herri guzien gainean hedatua zen dolu-estalgia,
herrialde guziak estaltzen zituen hil-oihala.
8 Herioa suntsituko du behin betiko.
Jaunak begitarte guzietako nigarrak xukatuko ditu,
eta lur guziaren gainetik kenduko

Page 2 of 36