GAIA

Lapurdi Irratia
2020/02/24

GARIZUMAKO LEHEN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Gizonaren kreatzea eta lehen bekatua )

Hasiera liburutik 2, 7-9. 3, 1-7

7 Jainko Jaunak moldatu zuen gizona lurreko buztinetik,
sud
urrerat ufatu zion biziaren hatsa, eta gizona bizidun izan zen.
8 Jainkoak baratze bat landatu zuen Edenen, iguzki aldean,
eta hartan ezarri bere eskuz moldatu gizona.
9 Jainko Jaunak lurretik sortarazi zituen mota guzitako zuhaitzak,
begientzat eder eta ahoarentzat gozo,
eta baratzearen erdian biziaren arbola,
eta

2020/02/10

URTEKO SEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Manamenduak bete ditzazkezu )

Ziraken liburutik 15,15-20

15 Nahi baduzu, manamenduak bete ditzazkezu,
zure esku dago leial izaitea.
16 Jaunak sua eta ura ezarri dauzkitzu aitzinean :
luza eskua nahi duzunera.
17 Bizia eta heriotzea daude gizakiaren aitzinean ezarriak,
zer duen hautatzen, hura emanen zaio.
18 Handia da, bai, Jaunaren zuhurtzia,
handia haren ahala, eta denak ikusten ditu.
19 Begiak haren beldur direnenganat itzuliak ditu,
eta

2020/02/02

URTEKO BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Dohakabeari emaiten diona argi bat da )

Izai profetaren liburutik 58,7-10

7 Hunela mintzo da Jauna:
Zure ogitik emozu gose denari,
har zure etxean aterberik gabe den behartsua,
jantz biluzirik ikusten duzuna,
ez huts egin zure haurrideari.
8 Orduan zure argia egunsentia bezala zabalduko da,
eta zure sendatzea laster obratuko.
Zure zuzentasuna zure aitzinean ibiliko da,
eta zure ondotik Jaunaren aintza.
9 Orduan, zuk dei egin, eta

2020/01/26

URTEKO LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak nahi du herri bat apala,xumea eta pobrea )

Zofoni profetaren liburutik 2,3 ; 3,12-13

3 Bila zazue Jauna, zuek, lurraldeko apal guziek,
haren manamenduak betetzen dituzuenek.
Bila zuzentasuna, bila apaltasuna:
beharbada aurkituko duzue geriza Jaunaren hasarre-egunean.
3,12 Izrael, herri apal eta behartsua utziko dut zure erdian,
eta Jaunaren izena gerizaleku izanen dute.
13 Izraelen bizirik geldituek ez dute tzarkeriarik eginen,
ez eta gezurrik erranen;

2020/01/21

ABENDUKO HIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Etortzekoa den salbamenduaren miragarriak )

Izai profetaren liburutik 35,1-6.10

1 Alegera ditela basamortua eta lur idorra!
Bozkaria dadila eta lorezta eremua,
2 Landetako lorez jantzi
eta egin dezala bozkarioz irrintzin eta jauzi.
Libango ospea emana zaio, Karmel eta Zaroneko ederra;
ikusiko da Jaunaren ospea, gure Jainkoaren distira.
3 Eman indar esku ahuldueri,
azkar erortzera doatzin belaunak.
4 Errozute bihotz beldurtueri:
Gora bihotzak! Ez izan beldurrik!

2020/01/12

URTEKO BIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren zerbitzaria, herrialdeen argia )


Izai profetaren liburutik 49,3.5-6

Jainkoaren Zerbitzariaren hitza.
3 Jaunak erran daut:
“ Zu nere zerbitzaria zira, Izrael,
zure bidez agertuko dut nere ospea.”
5 Orai Jauna mintzo da,
amaren sabelean moldatu ninduena
haren zerbitzari izaiteko,
Jakob harenganat itzularazteko eta Izrael biltzeko.
Ohorez jantzi nau Jaunak,
eta nere indarra Jainkoa da.
6 Hunela mintzo da:
“Ez da aski zu nere zerbitzari izaitea

2020/01/10

Trufania ondoko igandea A

JESUSEN BATAIOA

Lehen irakurgaia

(Jainkoaren zerbitzaria gizonen salbatzeko kontsekratua)

Izai profetaren liburutik 42,1-4.6-7

Hunela mintzo da Jauna:
1 Huna nik xutik daukadan nere zerbitzaria,
atsegin zautan nere hautatua.
Hunen gainean ezarri dut nere izpiritua,
herrialdeeri ekarriko diote zuzenbidea.
2 Ez da deiadarka ariko, ez da oihuka mintzatuko,
ez du plazetan bere mintzorik entzunaraziko.
3 Kraskatua den kanabera ez du hautsiko,
ez eta itzaliko itzaltzera doan mitxa,
zuzenbidea leialki agertuko du.
4

2020/01/02

TRUFANIA / Epifania

Lehen irakurgaia

(Pagano herrialdeak Jerusalemeren argirat buruz )

Izai profetaren liburutik 60,1-6

1 Xuti, distira, Jerusaleme, etorri baita zure argia,
eta zure gainean zabaldu Jaunaren aintza.
2 Beha : ilunbeak lurra estaltzen du,
bai eta gau beltzak herriak oro;
zure gainean aldiz, altxatzen da Jauna
eta haren aintza zure gainean agertzen.
3 Zure argiari buruz etorriko dira herriak,
eta zure goiz-argi zirrintari buruz erregeak.
4 Altxa begiak inguruz inguru, eta beha:

2019/12/29

URTATS EGUNA

MARIA SAINDUA, JAINKOAREN AMA

Lehen irakurgaia

( Zorion eta bake agintzak )

Nunbreak liburutik 6,22-27

22 Egun heietan, Jaunak Moisi erran zion:
23 “ Huna nola Aaronek eta haren semeek
benedikatuko dituzten Izraelen semeak:
24 “ Benedika zaitzala Jaunak eta zaint!
25 Ager diezazula Jaunak bere aurpegia eta urrikal dakizula!
26 Itzul dezala Jaunak bere begitartea zureganat, eta eman bakea!
27 Hola dei eginen diote nere izenari Izraelen semeen alde

2019/12/27

EGUBERRI ONDOKO IGANDEA A

FAMILIA SAINDUA

Lehen irakurgaia

( Familiako bertuteak )

Zirak zuhurraren liburutik 3, 2-6;12-14

2 Jainkoak aita goresten du seme-alabetan,
eta amaren eskubidea azkartzen haurretan.
3 Aita ohoratzen duenak, bere bekatuak ordaintzen ditu,
4 eta ontasunak biltzen dituenaren iduriko da ama goresten duena.
5 Aita ohoratzen duenak bozkario izanen du bere seme-alabetan,
eta otoitz egunean entzuna izanen da.
6 Aita goresten duena luzaz biziko da,
eta Jaunari obeditzen dionak atsegin

Page 4 of 33