GAIA

Lapurdi Irratia
2019/12/16

ABENDUKO LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Salbatzaile bat hitzemaiten )

Izai profetaren liburutik 7,10-16

Jaunak igorri zuen Izai profeta
10 Akaz erregeari erraitera:
11 “Galda zozu Jaunari, zure Jainkoari, ezaugarri bat zuretzat,
bai lurraren barnean, bai zeru gainean.”
12 Akazek ihardetsi zuen:
“Ez dut galdeginen, ez dut tentatuko Jauna.”
Izaik orduan ihardetsi:
13 “ Adi zazu, beraz, Dabiden etxea:
ez ote zaitzu aski gizakientzat aspergarri izaitea,
nere Jainkoarentzat ere aspergarri izan behar

2019/10/21

URTEKO HOGEITA HAMARGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Behartsuaren otoitza Jainkoak entzuten )

Zirak zuhurraren liburutik 35, 12-14 . 16-18

12 Jauna juje da, eta ez du behatzen nor nor den.
13 Ez du berexkuntzarik egiten behartsuaren kontra,
eta entzuten du lehertuaren otoitza.
14 Ez du mespretxatzen umezurtzaren galdea,
ez eta auhenka ari zaion alarguntsa ere.
16 Jainkoa bihotz guziaz zerbitzatzen duena onartua da,
eta haren otoitza zeruraino heltzen da.
17 Behartsuaren otoitzak

2019/10/15

URTEKO HOGEITA BEDERATZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Moisen otoitzak Izraelen garaipena ardiesten )

Jalgitza liburutik 17, 8-13

Izrael herria basamortuan gaindi zoan.
8 Amalektarrak etorri ziren
eta Refidimen hasi zuten gudua Izraeldarren kontra.
9 Moisek erran zion Josueri:
“ Hautazkitzu zenbait gizon
eta zoazi Amalektarren kontra gudukatzera.
Ni, bihar mendiaren gainean izanen nauzu,
Jainkoaren makila eskuan.”
10 Josuek Moisek errana egin zuen,
eta Amalektarren kontra gudukatu.
Mois, Aaron eta Hur mendi gainerat iganak

2019/10/07

URTEKO HOGEITA ZORTZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Lepratik sendatu eta, Naamanek Izraelen Jainkoa baitan sinesten du )

Erregeen bigarren liburutik 5, 14-17

Naaman jeneral Ziriarra lepraduna zen.
14 Jordan ibairat jautsi zen, eta zazpi aldiz mainatu,
Jainkoaren gizonak, Elizeo profetak, manatu bezala;
orduan haragia haurtxoarena bezala gelditu zitzaion:
lepratik garbi zen.
15 Jainkoaren gizonarenganat itzuli zen bere lagun-talde osoarekin;
eta haren aitzinean xutik, erran zion:
“ Orai badakit ez dela munduan

2019/09/23

URTEKO HOGEITA SEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberatsen urguluzko xahupideen kontra )

Amoz profetaren liburutik 6 , 1a . 4-7

1 Dohakabeak Jerusalemen gozoki bizi direnak,
eta beren ustez gerizan direnak Zamariako mendian .
4 Marfilezko ohetan luze eta nagi etzanik,
artaldeko bildots hoberenak
eta barrukiko aratxe gizenenak jaten dituzte.
5 Kitarra soinuarekin, bertsu kantari,
Dabidek bezala, doinu berriak asmatzen dituzte.
6 Arnoa untzi handietan edaten dute,
eta usain on hoberenez gantzutzen dira,

2019/09/16

URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberats gaixtoak )

Amoz profetaren liburutik 8 , 4-7

4 Entzun hau, zuek, behartsuak lehertzen dituzuen horiek,
eta herriko jende xehea ezeztatu nahi, erranez:
5 “ Noiz iraganen ote da ilberri-besta, gure ogia saltzeko?
Noiz larunbata, gure bihitegiak idekitzeko?
Neurria ttipitu eta prezioa handituko dugu, eta pisuak makurtuko.
6 Jende xehea dirutan erosiko dugu,
eta behartsua oinetako pare baten truke.
Ogi-bahekin guziak ere salduko ditugu.”
7

2019/09/10

URTEKO HOGEITA LAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Moisek barkamendua ardiesten bekatu egin duen herriarentzat )

Jalgitza liburutik 32 , 7-11 . 13-14

Mois Zinai mendian zelarik oraino,
7 Jaunak erran zion:
“ Jauts zaite menditik,
bekatu egin baitu Egipto lurretik atera duzun herriak.
8 Laster baztertu dira nik manatu nioten bidetik.
Metalezko aratxe bat egin dute,
haren aitzinean ahuspez eman dira,
eta opariak eskaini diozkate, erranez :
‘ Izrael, horra zure Jainkoa, Egiptoko

2019/09/03

URTEKO HOGEITA HIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoak du emaiten egiazko zuhurtzia )

Zuhurtziaren liburutik 9, 13-18

13 Zein gizakik ezagut dezake Jainkoaren asmoa?
Nork konpreni Jaunak nahi duena?
14 Gizaki hilkorren gogoetak laburrak dira,
eta gure ideiak segurtasungabeak;
15 gorputz galkorra arimarentzat zama bat baita,
eta buztinezko etxola hunek nekarazten baitu
mila gogoeta derabilan gure izpiritua.
16 Nekez ezagutzen ditugu lurreko gauzak,
eta penarekin aurkitzen esku menekoa duguna ere;
nork, beraz,

2019/08/26

URTEKO HOGEITA BIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Izan umil )

Zirak zuhurraren liburutik 3, 17-18 . 20 . 28-29

17 Seme, zure egintzetan izan zaite umil,
eta gizon esku-zabala baino maiteago izanen zaituzte.
18 Zenbat eta handiago, orduan eta apalago izan zaite:
eta Jaunaren gogoko izanen zira.
20 Handia da Jaunaren ahala, eta apalek dute goresten.
28 Bihotz hantuaren gaitzak ez du erremediorik,
gaixtakeriak erroak eginak baititu haren baitan.
29 Zentzudunak zuhurtziazko

2019/08/19

URTEKO HOGEITA BATGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoa heldu da herri guzien biltzera )

Izai profetaren liburutik 66, 18-21

Hau dio Jaunak:
18 Herri eta hizkuntza orotako jendearen biltzera etorriko naiz.
Etorriko dira eta nere aintza ikusiko dute.
19 Ezaugarri bat ezarriko dut heien artean!
Heien artean bizirik geldituko diren batzu igorriko ditut
urrungo nazione eta ugarteetarat,
behinere nere berri izan ez duten,
eta nere aintzarik ikusi ez dutenenganat.
Eta nere aintza

Page 4 of 32