GAIA

Lapurdi Irratia
2019/08/05

URTEKO HEMERETZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoa gauaz heldu da bere herriaren salbatzera )

Zuhurtziaren liburutik 18, 6-9

6 Bazko gauaren berri bazakiten aitzinetik gure arbasoek;
nolako agintzari sinetsi zuten jakinik, bozkariotan ziren.
7 Eta zure herria zintzoen salbamenduaren,
eta etsaien hondatzearen beha zagon.
8 Egintza berean etsaiak gaztigatu zinituen,
eta gu ohorez bete gintuzun, zureganat deituz.
9 Zintzoen seme-alaba fededunek
gordeka opariak eskaintzen zituzten,
eta denek, aho batez, lege saindu hau ezarri

2019/07/29

URTEKO HEMEZORTZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberastasunen ezdeuskeria )

Koheleten liburutik 1, 2 ; 2, 21-23

1, 2 Huskeria hutsa, zion Koheletek,
huskeria hutsa, dena huskeria da.
2, 21 Gizon batek buruz, egoki eta trebetasunez lan egin ondoan,
azkenean denak deusik egin ez duenari utzi behar.
Hau ere huskeria eta makur handia.
22 Alabainan, zer gelditzen zaio gizakiari
lanaren lanez eta griñaren griñaz iguzkipean nekatu ondoan?
23 Egun guziak, atsegabe, lanak, neke;
gauaz

2019/07/22

URTEKO HAMAZAZPIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Abrahamek kondenatua den hiriarentzat otoitz egiten)

Hasiera liburutik 18, 20-32

Abrahamen hiru bisitariak Zodomarat abian ziren.
20 Jaunak erran zuen:
“ Izigarria da Zodoma eta Gomorraren kontrako oihua,
eta zein handia hiri horien bekatua.
21 Jautsiko naiz eta ikusiko dut egia ala gezurra den:
gezurra bada, onartuko dut.
22 Bi gizonak joan ziren Zodomako alderat;
Abraham, berriz, Jaunaren aitzinean xutik gelditu zen.
23 Hurbildurik, erran zuen:

2019/07/16

URTEKO HAMASEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Abrahami seme bat hitzemaiten )

Hasiera liburutik 18, 1-10a

1 Jauna agertu zitzaion Abrahami, Manbreren haritz-pean.
Abraham oihal-etxolaren sartzean jarria zagon,
eguneko beroaren handienean.
2 Begiak altxaturik, hiru gizon ikusi zituen bere ondoan xutik.
Ikusi orduko, lasterka joan zitzaioten biderat,
eta ahuspez emanik, erran zuen:
3 “ Jauna, gogoko banauzu, ez zaitela iragan
zure zerbitzariarekin gelditu gabe.
4 Ura ekarriko dautzuet, oinak garbituko,

2019/07/08

URTEKO HAMABOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren Legea gizakiaren bihotzean )

Deuteronoma liburutik 30, 10-14

Moisek erran zion herriari:
10 “ Jaunaren, zure Jainkoaren mintzoa entzunen duzu,
Legearen liburuan idatziak diren
haren manamendu eta legeak betez;
bihotz bihotzez eta gogo osoz itzul Jaunaganat, zure Jainkoaganat.
11 Alabainan, egun emaiten dautzutan legea
ez da zure indarrez goragokoa, ez eta eskura ezina ere.
12 Ez dago zeruetan, zuk hunela erraiteko:
‘ Nor iganen zaiku

2019/07/02

URTEKO HAMALAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Mesiasen denboran izanen da bozkario )

Izai profetaren liburutik 66, 10-14c
10 Bozkaria zaitezte Jerusalemekin,
alaitu harekin maite duzuen guziak!
Izan orai harekin zoriontsu, harengatik dolutan zineztenak!
11 Asetzeraino edanen duzue haren bular gozotik,
atseginez xurgatuko haren aintza nasaitik.
12 Huna zer dion Jaunak :
Ibaika ekarriko diot Jerusalemi bakea,
eta erreka betean nazioneen ospea.
Haurtxoak bezala izanen zirezte,
besoetan erabiltzen eta altzoan

2019/06/24

URTEKO HAMAHIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Elizeok denak uzten ditu Eliri jarraikitzeko )

Erregeen lehen liburutik 19, 16b.19-21

Jaunak erran zion Eliri:
16 “ Kontsekra zazu Elizeo, Xafaten semea, zure ondoko profeta.”
19 Eli joan zen.
Eta Elizeo, Xafaten semea aurkitu zuen iraulden.
Bazituen hamabi golde iraultzeko, eta hamabigarrenean zen.
Eli haren ondotik iragan zen, eta soingainekoa bota zion gainera.
20 Elizeok, orduan, idiak utzi zituen,
Eliren ondotik joan zen lasterka eta erran

2019/06/17

JESUSEN GORPUTZ-ODOL SAINDUEN BESTA C

BESTA BERRI

Lehen irakurgaia

( Melkizedek erregeak ogia eta arnoa Jainkoari eskaintzen)

Hasiera liburutik 14, 18-20

Lau errege garaiturik, Abraham itzuli zenean,
18 Melkizedek, Zalemeko erregeak ogia eta arnoa ekarri zituen,
Goi-goiko Jainkoaren apeza baitzen.
19 Abraham benedikatu zuen, erranez:
“ Goi-goiko Jainkoak, zeru-lurren egileak
benedika dezala Abraham:
20 eta benedikatua izan bedi Goi-goiko Jainkoa,
zure etsaien garaile egin zaituelakotz.”

Eta Abrahamek harrapakin guzien hamarrena eman zion.
Hamabigarren kapitulutik haste,

2019/06/10

TRINITATE SAINDUAREN BESTA C

Lehen irakugaia

( Haste hastetik Zuhurtzia Jainkoarekin da )

Erran Zaharren liburutik 8, 22-31

Huna zer dion Jainkoaren Zuhurtziak:
22 “ Jaunak bere egitateen hastetik beretzat sortu ninduen,
bere lehenbiziko egintzen aitzinetik.
23 Betidanik moldatua izan naiz,
haste-hastetik, lurra izan baino lehenagotik.
24 Itsas-leizerik ez zenean, ni sortua izan nintzen,
ez zelarik oraino iturririk jauzten.
25 Mendiak landatuak izan aitzin,
munoak baino lehen, sortua izan nintzen.
26 Jainkoak ez

2019/06/03

MENDEKOSTE EGUNA C

Lehen irakurgaia :

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion

Page 4 of 31