GAIA

Lapurdi Irratia
2020/05/31

TRINITATE SAINDUAREN BESTA A

Lehen irakurgaia

( Bihozbera eta urrikalkorra den Jainkoak bere burua agertzen )

Jalgitza liburutik 34, 4-6 ; 8-9

4 Mois, goizean goiz jeikirik, Zinai mendirat igan zen,
Jaunak manatu zion bezala.
5 Jauna hedoian jautsi zen eta haren ondoan gelditu.
Moisek Jaunaren izenari dei egin zion.
6 Jaunak, haren aitzinetik iragaitean,oihu egin zuen:
“ Ni, Jahve, Jauna,
Jaungoiko urrikaltsu eta bihozbera,
hasarrerako nagia, urrikalmenduz aberatsa eta leiala.”
8 Mois berehala

2020/05/25

MENDEKOSTE EGUNA A

Lehen irakurgaia

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion bezala.

2020/05/18

JAUNAREN ZERURAT ALTXATZEA

SALBATORE / IGOKUNDEA A

Lehen irakurgaia

( Jesus zerurat igaiten )

Apostoluen Egintzetarik 1,1-11

1 Teofilo maitea, nere lehen liburuan,
hastetik zerurat altxatua izan zen egunera arte
Jesusek egin eta irakatsi zuen guzia izkiriatu dut.
2 Zerurat igan aitzin, Izpiritu Saindua baitan,
bere manuak eman ziozkaten berak hautatu Apostolueri.
3 Heieri agertu zitzaioten bizirik, Pasione ondoan:
horren froga ainitz eman zioten,
berrogoi egunez bere burua ikustera emanez,
eta Jainkoaren erreinuaz mintzatuz.
4

2020/05/11

BAZKOKO SEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Ebanjelioa Zamarian gaindi predikatua )

Apostoluen Egintzetarik 8,5-8.14-17

5 Filipe, Zazpietarik bat, Zamariako hiri baterat jautsi zen,
eta han Kristoren berri ona oihukatzen zuen.
6 Jendea, gogoz bat, dena beharri zagon Filipen erraneri,
denek entzuna baitzuten haren mirakuiluen berri,
bai eta berek ere ikusten.
7 Ezen debrudun askorenganik
Izpiritu gaixtoak ateratzen ziren deiadarka.
Parlesiatu eta maingu ainitz sendatuak izan ziren.
8 Eta bozkario handia izan zen hiri

2020/05/04

BAZKOKO BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Apostoluen lehen laguntzaileak )

Apostoluen Egintzetarik 6,1-7

1 Egun heietan, dizipuluak gero ta gehiago zirelarik,
greka-hizkuntzakoak erasiaka ari ziren
hebrear-hizkuntzakoen kontra,
baizik eta heien alarguntsak bazterrerat utziak zirela
eguneroko janari partiketan.
2 Hamabiek orduan dizipuluen biltzarra bildu zuten,eta erran zioten:
“ Ez da egoki, guk Jainkoaren Hitza bazterrerat utz dezagun,
mahainetan zerbitzatzeko.
3 Beraz, haurrideak, hautazkitzue zuen artean
omen oneko zazpi gizon, Izpiritu Sainduaz eta zuhurtziaz beteak,

2020/04/19

BAZKOKO HIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Petrik Kristo hiletarik piztua iragartzen )

Apostoluen Egintzetarik 2,14 . 22-32

Mendekoste egunean,
14 Petrik, hameka Apostoluen artean xutik, ozenki erran zuen:
“ Juduek eta Jerusalemen bizi zirezten guziek,
konpreni zer gertatzen den hemen, entzun nik errana:
22 Nazareteko Jesus, Jainkoak zuen aitzinean sinesgarri egin zuen,
haren bidez mirakuiluak, miragarriak eta ezaugarriak eginez,
denek dakizuen bezala.
23 Jainkoak asmatu eta aitzinetik hartu erabakiaren arabera,
gizon

2020/04/13

BAZKOKO BIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Lehen girixtinoen anaitasuna )

Apostoluen Egintzetarik 2,42-47

Elizaren lehen egunetan,
42 haurrideak jarraikiak ziren
apostoluek eman irakaspenen entzuteari,
anaitasunean bizitzeari, ogiaren zatitzeari eta otoitzeri.
43 Beldurra denetan sartzen ari zen, apostoluek egiten zituzten
hainbeste miragarri eta ezaugarriengatik.
44 Sinesdun guziak batasunean bizi ziren,
eta denak denenak zauzkaten:
45 beren lur eta ontasunak saltzen zituzten,
eta dirua denen artean partekatzen zuten,
bakotxaren beharren arabera.
46 Egun oroz, bihotzez

2020/04/06

BAZKO EGUNA

Lehen irakurgaia

( Apostoluak Jesusen Piztearen lekuko)

Apostoluen Egintzetarik 10,34.37-43

Petri Zezarerat etorri zen, ehuntari erromano baten etxerat.
34 Hunela mintzatu zen:
37 “ Badakizue zer gertatu den Galileatik hasi eta Judea osoan,
Joanesek predikatu bataioaren ondotik:
38 Nazareteko Jesus,
Jainkoak kontsekratu zuen Izpiritu Sainduaz,
eta indarrez bete.
Bazabilan ongia eginez,
eta debruak bere meneko zauzkan guziak sendatuz,
Jainkoa berekin baitzuen.
39 Eta gu, Apostoluak,
harek Juduen lurraldean eta Jerusalemen
egin dituen

2020/04/06

OSTIRALE SAINDU

Lehen irakurgaia

Izai profetaren liburutik 52,13 – 53,12

13 Ene zerbitzaria ongi aterako da, dio Jaunak,
handi, ospetsu eta guziz goratua izanen da.
14 Asko harriturik gelditu ziren, hura ikusi eta,
hain zagon itxuragabetua, gizona zenik ere ez baitzuen iduri.
15 Halaber, herri asko harrituko dira,
haren aitzinean erregeak mutu geldituko,
behinere erran ez zitzaiotena ikusiko baitute,
behinere entzun ez zutena adituko.
53,1 Nork sinetsiko zuen entzun duguna?
Nori

2020/04/06

OSTEGUN SAINDU

Kontzilioak egun saindueri beren bazko izaitea eman diotenetik, ortzegun sainduak bere egiazko
nortasuna bereganatu du, gure fedearen erdi-erdian denaren ospatzea : heriotzetik pizterat « pasatzea’
(Bazkok hori erran nahi du).
Heriotzea, heriotze libratzailea lehen irakurgaian erakutsia da : Juduek ospatzen zuten librantza
bildots baten sakrifikatzea zen. Bildots hura kristoren aitziniduria zen, bekatua kentzen duen Jainkoaren
bildotsa, bide berez egiazko libertatea emaiten daukuna. Bainan Paulok du agerian ezartzen eukariztiaren
eta

Page 4 of 35