GAIA

Lapurdi Irratia
2020/01/10

Trufania ondoko igandea A

JESUSEN BATAIOA

Lehen irakurgaia

(Jainkoaren zerbitzaria gizonen salbatzeko kontsekratua)

Izai profetaren liburutik 42,1-4.6-7

Hunela mintzo da Jauna:
1 Huna nik xutik daukadan nere zerbitzaria,
atsegin zautan nere hautatua.
Hunen gainean ezarri dut nere izpiritua,
herrialdeeri ekarriko diote zuzenbidea.
2 Ez da deiadarka ariko, ez da oihuka mintzatuko,
ez du plazetan bere mintzorik entzunaraziko.
3 Kraskatua den kanabera ez du hautsiko,
ez eta itzaliko itzaltzera doan mitxa,
zuzenbidea leialki agertuko du.
4

2020/01/02

TRUFANIA / Epifania

Lehen irakurgaia

(Pagano herrialdeak Jerusalemeren argirat buruz )

Izai profetaren liburutik 60,1-6

1 Xuti, distira, Jerusaleme, etorri baita zure argia,
eta zure gainean zabaldu Jaunaren aintza.
2 Beha : ilunbeak lurra estaltzen du,
bai eta gau beltzak herriak oro;
zure gainean aldiz, altxatzen da Jauna
eta haren aintza zure gainean agertzen.
3 Zure argiari buruz etorriko dira herriak,
eta zure goiz-argi zirrintari buruz erregeak.
4 Altxa begiak inguruz inguru, eta beha:

2019/12/29

URTATS EGUNA

MARIA SAINDUA, JAINKOAREN AMA

Lehen irakurgaia

( Zorion eta bake agintzak )

Nunbreak liburutik 6,22-27

22 Egun heietan, Jaunak Moisi erran zion:
23 “ Huna nola Aaronek eta haren semeek
benedikatuko dituzten Izraelen semeak:
24 “ Benedika zaitzala Jaunak eta zaint!
25 Ager diezazula Jaunak bere aurpegia eta urrikal dakizula!
26 Itzul dezala Jaunak bere begitartea zureganat, eta eman bakea!
27 Hola dei eginen diote nere izenari Izraelen semeen alde

2019/12/27

EGUBERRI ONDOKO IGANDEA A

FAMILIA SAINDUA

Lehen irakurgaia

( Familiako bertuteak )

Zirak zuhurraren liburutik 3, 2-6;12-14

2 Jainkoak aita goresten du seme-alabetan,
eta amaren eskubidea azkartzen haurretan.
3 Aita ohoratzen duenak, bere bekatuak ordaintzen ditu,
4 eta ontasunak biltzen dituenaren iduriko da ama goresten duena.
5 Aita ohoratzen duenak bozkario izanen du bere seme-alabetan,
eta otoitz egunean entzuna izanen da.
6 Aita goresten duena luzaz biziko da,
eta Jaunari obeditzen dionak atsegin

2019/12/16

ABENDUKO LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Salbatzaile bat hitzemaiten )

Izai profetaren liburutik 7,10-16

Jaunak igorri zuen Izai profeta
10 Akaz erregeari erraitera:
11 “Galda zozu Jaunari, zure Jainkoari, ezaugarri bat zuretzat,
bai lurraren barnean, bai zeru gainean.”
12 Akazek ihardetsi zuen:
“Ez dut galdeginen, ez dut tentatuko Jauna.”
Izaik orduan ihardetsi:
13 “ Adi zazu, beraz, Dabiden etxea:
ez ote zaitzu aski gizakientzat aspergarri izaitea,
nere Jainkoarentzat ere aspergarri izan behar

2019/10/21

URTEKO HOGEITA HAMARGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Behartsuaren otoitza Jainkoak entzuten )

Zirak zuhurraren liburutik 35, 12-14 . 16-18

12 Jauna juje da, eta ez du behatzen nor nor den.
13 Ez du berexkuntzarik egiten behartsuaren kontra,
eta entzuten du lehertuaren otoitza.
14 Ez du mespretxatzen umezurtzaren galdea,
ez eta auhenka ari zaion alarguntsa ere.
16 Jainkoa bihotz guziaz zerbitzatzen duena onartua da,
eta haren otoitza zeruraino heltzen da.
17 Behartsuaren otoitzak

2019/10/15

URTEKO HOGEITA BEDERATZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Moisen otoitzak Izraelen garaipena ardiesten )

Jalgitza liburutik 17, 8-13

Izrael herria basamortuan gaindi zoan.
8 Amalektarrak etorri ziren
eta Refidimen hasi zuten gudua Izraeldarren kontra.
9 Moisek erran zion Josueri:
“ Hautazkitzu zenbait gizon
eta zoazi Amalektarren kontra gudukatzera.
Ni, bihar mendiaren gainean izanen nauzu,
Jainkoaren makila eskuan.”
10 Josuek Moisek errana egin zuen,
eta Amalektarren kontra gudukatu.
Mois, Aaron eta Hur mendi gainerat iganak

2019/10/07

URTEKO HOGEITA ZORTZIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Lepratik sendatu eta, Naamanek Izraelen Jainkoa baitan sinesten du )

Erregeen bigarren liburutik 5, 14-17

Naaman jeneral Ziriarra lepraduna zen.
14 Jordan ibairat jautsi zen, eta zazpi aldiz mainatu,
Jainkoaren gizonak, Elizeo profetak, manatu bezala;
orduan haragia haurtxoarena bezala gelditu zitzaion:
lepratik garbi zen.
15 Jainkoaren gizonarenganat itzuli zen bere lagun-talde osoarekin;
eta haren aitzinean xutik, erran zion:
“ Orai badakit ez dela munduan

2019/09/23

URTEKO HOGEITA SEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberatsen urguluzko xahupideen kontra )

Amoz profetaren liburutik 6 , 1a . 4-7

1 Dohakabeak Jerusalemen gozoki bizi direnak,
eta beren ustez gerizan direnak Zamariako mendian .
4 Marfilezko ohetan luze eta nagi etzanik,
artaldeko bildots hoberenak
eta barrukiko aratxe gizenenak jaten dituzte.
5 Kitarra soinuarekin, bertsu kantari,
Dabidek bezala, doinu berriak asmatzen dituzte.
6 Arnoa untzi handietan edaten dute,
eta usain on hoberenez gantzutzen dira,

2019/09/16

URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Aberats gaixtoak )

Amoz profetaren liburutik 8 , 4-7

4 Entzun hau, zuek, behartsuak lehertzen dituzuen horiek,
eta herriko jende xehea ezeztatu nahi, erranez:
5 “ Noiz iraganen ote da ilberri-besta, gure ogia saltzeko?
Noiz larunbata, gure bihitegiak idekitzeko?
Neurria ttipitu eta prezioa handituko dugu, eta pisuak makurtuko.
6 Jende xehea dirutan erosiko dugu,
eta behartsua oinetako pare baten truke.
Ogi-bahekin guziak ere salduko ditugu.”
7

Page 3 of 32