GAIA

Lapurdi Irratia
2020/03/30

ERRAMU ETA PASIONEKO IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren zerbitzariak bere oinazeak onartzen ditu )

Izai profetaren liburutik 50, 4-7

4 Jainko Jaunak ikasle onaren mintzoa eman daut,
jakin dezadan nik ere akituari hitz pizgarria emaiten.
Hitzak iratzartzen nau goiz guziez,
goiz guziez iratzartzen, ikasle onak bezala entzun dezadan.
5 Jainko Jaunak beharria ideki daut:
eta nik ez diot kontra egin,ez dut gibelerat jo.
6 Bizkarra eskaini diotet jotzen ninduteneri,
eta matelak ,

2020/03/23

GARIZUMAKO BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

(Hila zen herria berpiztuko )

Ezekiel profetaren liburutik 37,12-14

12 Hunela mintzo da Jauna:
“ Nik idekiko ditut zuen hilobiak,
eta ateraraziko zaituztet zuen hilobietarik, ene populua,
eta Izraelgo lurrerat berriz eremanen.
13 Jakinen duzue ni naizela Jauna,
zuen hilobiak idekiko ditudalarik,
eta zuek handik ateraraziko, ene populua.
14 Ene izpiritua ezarriko dut zuen baitan, eta biziko zirezte;
zuen lurrean ezarriko zaituztet,
eta jakinen duzue ni naizela

2020/03/16

GARIZUMAKO LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jaunak Dabid hautatzen bere herriaren errege )

Zamuelen lehen liburutik 16,1.6-7 . 10-13

Egun heietan, Jaunak erran zion Zamueli:
1 Zaul baztertu dut, Izraelen errege izan ez dadin.
Bete zazu adarra olioz, eta zoazi,
Betleemeko Jezerenganat igortzen zaitut,
haren semeen artean begiztatu baitut errege eginen dutana.”
6 Harat heldu zelarik, Eliab, Jezeren semeetarik bat ikusi-eta,
Zamuelek egin zuen bere baitan:
“ Dudarik gabe, hau da Jaunak

2020/03/09

GARIZUMAKO HIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Moisen bidez Jainkoak ura emaiten bere herriari )

Jalgitza liburutik 17,3-7

3 Egun heietan, Izrael herria egarri zen,
eta Moisen kontra marmar ari zen:
“ Zergatik atera gaituzu Egiptotik?
Gu eta gure semeak eta abereak egarriak hiltzeko?”
4 Moisek Jaunari oihu egin zion:
“ Zer egin behar dut herri hunekin?
Laster harrikatuko naute.”
5 Jaunak Moisi erran zion:
“ Jar zaite herriaren aitzinean,
eta ereman zurekin

2020/03/02

GARIZUMAKO BIGARREN IGANDEA A

Lehen Irakurgaia

( Abrahamen bokazionea )

Hasiera liburutik 12, 1-4

Egun heietan, Abraham Kaldean bizi zen.
1 Jaunak erran zion:
“ Zoazi zure herritik, ahaideen artetik, eta aitaren etxetik,
nik erakutsiko dautzutan lurralderat.
2 Herri handi eginen zaitut, benedikatuko zaitut,
Izen haundia emanen dautzut,
eta zure izena benedizione iturri izanen da.
3 Benedikatzen zaituztenak, benedikatuko ditut,
madarikatzen zaituztenak, madarikatuko.
Zutan benedikatuak izanen dira herri guziak.”
4 Abraham joan zen,

2020/02/24

GARIZUMAKO LEHEN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Gizonaren kreatzea eta lehen bekatua )

Hasiera liburutik 2, 7-9. 3, 1-7

7 Jainko Jaunak moldatu zuen gizona lurreko buztinetik,
sud
urrerat ufatu zion biziaren hatsa, eta gizona bizidun izan zen.
8 Jainkoak baratze bat landatu zuen Edenen, iguzki aldean,
eta hartan ezarri bere eskuz moldatu gizona.
9 Jainko Jaunak lurretik sortarazi zituen mota guzitako zuhaitzak,
begientzat eder eta ahoarentzat gozo,
eta baratzearen erdian biziaren arbola,
eta

2020/02/10

URTEKO SEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Manamenduak bete ditzazkezu )

Ziraken liburutik 15,15-20

15 Nahi baduzu, manamenduak bete ditzazkezu,
zure esku dago leial izaitea.
16 Jaunak sua eta ura ezarri dauzkitzu aitzinean :
luza eskua nahi duzunera.
17 Bizia eta heriotzea daude gizakiaren aitzinean ezarriak,
zer duen hautatzen, hura emanen zaio.
18 Handia da, bai, Jaunaren zuhurtzia,
handia haren ahala, eta denak ikusten ditu.
19 Begiak haren beldur direnenganat itzuliak ditu,
eta

2020/02/02

URTEKO BOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Dohakabeari emaiten diona argi bat da )

Izai profetaren liburutik 58,7-10

7 Hunela mintzo da Jauna:
Zure ogitik emozu gose denari,
har zure etxean aterberik gabe den behartsua,
jantz biluzirik ikusten duzuna,
ez huts egin zure haurrideari.
8 Orduan zure argia egunsentia bezala zabalduko da,
eta zure sendatzea laster obratuko.
Zure zuzentasuna zure aitzinean ibiliko da,
eta zure ondotik Jaunaren aintza.
9 Orduan, zuk dei egin, eta

2020/01/26

URTEKO LAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak nahi du herri bat apala,xumea eta pobrea )

Zofoni profetaren liburutik 2,3 ; 3,12-13

3 Bila zazue Jauna, zuek, lurraldeko apal guziek,
haren manamenduak betetzen dituzuenek.
Bila zuzentasuna, bila apaltasuna:
beharbada aurkituko duzue geriza Jaunaren hasarre-egunean.
3,12 Izrael, herri apal eta behartsua utziko dut zure erdian,
eta Jaunaren izena gerizaleku izanen dute.
13 Izraelen bizirik geldituek ez dute tzarkeriarik eginen,
ez eta gezurrik erranen;

2020/01/21

ABENDUKO HIRUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Etortzekoa den salbamenduaren miragarriak )

Izai profetaren liburutik 35,1-6.10

1 Alegera ditela basamortua eta lur idorra!
Bozkaria dadila eta lorezta eremua,
2 Landetako lorez jantzi
eta egin dezala bozkarioz irrintzin eta jauzi.
Libango ospea emana zaio, Karmel eta Zaroneko ederra;
ikusiko da Jaunaren ospea, gure Jainkoaren distira.
3 Eman indar esku ahuldueri,
azkar erortzera doatzin belaunak.
4 Errozute bihotz beldurtueri:
Gora bihotzak! Ez izan beldurrik!

Page 3 of 33