GAIA

Lapurdi Irratia
2020/08/10

URTEKO HOGEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoak ongi hartzen ditu otoiztera heldu zaizkion arrotzak )

Izai profetaren liburutik 56,1.6-7

1 Hunela mintzo da Jauna:
Egizue zuzen dena, eta zuzenbidean ibil.
Berehala etorriko baita nere salbamendua,
laster agertuko nere zuzentasuna.
6 Jaunaren goresmen zerbitzuko, haren izena maitatzeko,
eta haren zerbitzari izaiteko,
Jaunari jarraiki zaizkion atzerritarrak,
larunbata profanatu gabe begiratzen dutenak,
eta nere batasunean leial irauten duten guziak,
7 nere mendi saindurat ekarriko ditut,

2020/08/10

ANDRE-DENA-MARIA EGUNEKO MEZA

Lehen irakurgaia

(Apokalipzako emaztea, Elizaren itxura, Maria bezala )

Jondoni Joaniren Apokalipza liburutik 11,19a ; 12, 1-6a. 10ab

19 Jainkoaren Tenplua ideki zen zeruan,
eta haren Elkargo-kutxa agertu zen Tenpluan.
12,1 Seinale handi bat agertu zen zeruan :
emazte bat, iguzkiz jantzia,
ilargia oinenpean, eta hamabi izarreko korona buruan.
2 Haur-beharretan zen, erdimin eta oinazez oihuka.
3 Beste seinale bat agertu zen zeruan:
herensuge gorri handi bat, zazpi buru eta

2020/08/03

URTEKO HEMERETZIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jauna Eliri agertzen )

Erregeen lehen liburutik 19,9.11-13

9 Eli Horeberat, Jainkoaren mendi saindurat etorri zen,
eta hango harpe batean sartu.
11 Jaunak erran zion:
“ Atera zaite, eta zaude xutik mendian Jaunaren aitzinean,
Jauna iraganen baita.”
Jaunaren aitzinetik, haize zakar indartsuak jo zuen,
mendiak urratzen eta harrokak zartatzen zituela,
bainan Jauna ez zagon haizean;
haizearen ondotik, lur ikara izan zen,
bainan Jauna ez zagon lur

2020/07/19

URTEKO HAMAZAZPIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Zalomonek egiazko ontasuna Jainkoari eskatzen )

Erregeen lehen liburutik 3,5.7-12

5 Jauna gauaz agertu zitzaion ametsetan Zalomoni, Gabaonen,
eta erran zion:
“ Galda nahi duzuna, eta nik emanen dautzut.”
Zalomonek ihardetsi:
7 “ Jauna, nere Jainkoa, zuk egin nauzu errege
nere aita Dabiden ordez;
ni, ordea, gazte hutsa naiz, ez dakit nola goberna,
8 eta huna zuk hautatu herriaren erdian nagola;
herri handia da, hain handia non

2020/07/12

URTEKO HAMASEIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

(Jaungoikoa luzakor…)

Zuhurtzia liburutik 12,13.16-19

13 Jauna, ez da zutaz beste Jainkorik, gauza guzien arta duenik,
horrela erakusteko, ez duzula zuzen kontra jujatzen.
16 Zure indarra da zure zuzentasunaren oinarria
eta gauza guzien nagusi izaiteak
egiten zaitu guziekin urrikalkor.
17 Gizonak bere indarra agertzen du,
indarrik ez duela erraiten bazaio,
eta jazartzen zaizkionak lehertzen ditu.
18 Bainan zuk, Jauna, indarraren jabe baitzira,
neurriz jujatzen duzu, eta errespetuz

2020/07/05

URTEKO HAMABOSGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren Hitzak fruitu emanarazten lurrari )

Izai profetaren liburutik 55,10-11

Hau dio Jaunak:
10 Euria eta elurra zerutik jausten dira,
eta ez dira berriz harat itzultzen
lurra ureztatu eta ondu gabe, hazia hozitu gabe,
ereileari hazia eman diezon, eta jaleari ogia.
11 Hala izanen da ene ahotik ateratzen den Hitza:
ez da nereganat hutsik itzuliko
nik nahi dutana egin gabe, bere egitekoa bete gabe.

Iduzkialdean, lehen euriaren ondotik

2020/06/28

URTEKO HAMALAUGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Etortzekoa den Mesias errege umila da)

Zakari profetaren liburutik 9,9-10

Hau dio Jaunak:
9 Bozkaria zaite, Ziongo alaba, bozkaria!
Egizu alegrantziaz oihu, Jerusalemeko alaba!
Hor datorkizu zure Erregea, zuzen eta garaile,
umil eta asto baten gainean, astakume baten gainean.
10 Harek kenduko ditu Efraimeko gudu-karroak
eta Jerusalemeko zaldiak;
Harek hautsiko ditu gudu-arkuak,
eta bakea iragarriko diote jendaldeeri.
Haren nagusitasuna itsasotik itsasoraino,
Eufrates ibaitik lurraren azken mugetaraino.

Testo hau

2020/06/22

URTEKO HAMAHIRUGARREN IGANDEA A

Lehen
irakurgaia

( Jainkoak sariztatzen bere profeta etxean hartu duen emaztea )

Erregeen bigarren liburutik 4,8-11.14-16

8 Egun batez, Elizeo Zunamen barna zoalarik,
hango andere aberats batek bere etxerat ereman zuen bazkaltzera.
Geroztik, Elizeo, handik iragaitean,
harenganat joaiten ohi zen bazkaltzera.
9 Andereak erran zion senarrari:
“ Horra: badakit gureganat etortzen ohi den hori
Jainkoaren gizon saindu bat dela.
10 Egin diezogun etxe gainean gela ttiki bat,
eta han

2020/06/16

Meza A 12 ig Meza LAPURDI IRRATIA 2020-06-21
2020/06/14
URTEKO HAMABIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Hersturan,profeta Jainkoari fidatzen )

Jeremi profetaren liburutik 20,10-13

10 Nik, Jeremik, jendearen mehatxuak entzuten ditut:
“ Sala zazue, sala dezagun
alde guzietarik ikara ikusten duen gizona.”
Adiskideak berak hor daude noiz eroriko naizen, diotelarik:
“Ea enganatzen dugun!
Orduan nausituko gitzaio, eta mendekatuko gira.”
11 Bainan nerekin dut Jauna, gudari indartsu:
eroriko dira nere etsaiak, ez naute garaitzen ahalko.

2020/06/14

URTEKO HAMABIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Hersturan,profeta Jainkoari fidatzen )

Jeremi profetaren liburutik 20,10-13

10 Nik, Jeremik, jendearen mehatxuak entzuten ditut:
“ Sala zazue, sala dezagun
alde guzietarik ikara ikusten duen gizona.”
Adiskideak berak hor daude noiz eroriko naizen, diotelarik:
“Ea enganatzen dugun!
Orduan nausituko gitzaio, eta mendekatuko gira.”
11 Bainan nerekin dut Jauna, gudari indartsu:
eroriko dira nere etsaiak, ez naute garaitzen ahalko.
Heien asmoek huts eginen dute,
heien ahalgea sekulakoa izanen

Page 3 of 35