GAIA

Lapurdi Irratia
2018/10/22

URTEKO HOGEITA HAMARGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Izrael bozkariotan itzultzen desterrutik )

Jeremi profetaren liburutik 31, 7-9

7 Hunela mintzo da Jauna:
“ Egin oihu pozaren pozez Jakoben herriagatik,
egin irrintzin herrien buru denagatik!
Egin oihu, gorets Jauna, erranez:
“ Salbatu du Jaunak bere herria, Izraelen hondarra!”
8 Beha: iparraldetik erakarriko ditut,
eta lurraren azken mugetarik bilduko.
Heien artean itsua eta maingua, haurduna eta haurra izan berria:
jendetza handia itzuliko da.
9 Nigarretan

2018/10/22

BESTE BEGI BATZUEZ IKUSI (Markos 10,46-52)

Urteko 30. igandea B 2018-10-28

Bartimeo itsuaren sendatzea kontatzean, asmo hau izan du Markosek: kristau-elkarteei beren itsutasunetik eta eskastasunetik irten daitezen eskatzea. Horrela bakarrik jarraitu ahal izango diote Jesusi, honen Ebanjelioaren bidetik. Era harrigarrian gaur-gaurkoa da kontakizuna gure egun hauetako Elizarentzat.

«Bide-ertzean eseria dagoen eskale itsua» da Bartimeo. Bere bizitzan gaua bizi du beti. Jesusez hitz egiten entzun du, baina ez du ikusi haren aurpegia. Ezin jarraitu

2018/10/15

URTEKO HOGEITA BEDERATZIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren zerbitzaria denen saindutzaile )

Izai profetaren liburutik 53, 10-11

10 Oinazeetan lehertua, Zerbitzaria Jaunaren gogoko izan da.
Bekatuen ordainetan bizia ematen baitu,
izanen ditu ondokoak, eta bizitze luzea:
Jaunaren nahia beteko da haren bitartez.
11 Bere oinazeen sari , argia ikusiko du, eta asea izanen.
Oinazeak ezagutu baiditu,
nere zerbitzari zuzenak zuzen eginen ditu ainitz,
heien bekatuak bere gain hartuko.

Entsea gaiten testo hunen irakurtzera Jesu

2018/10/11

URTEKO HOGEITA ZORTZIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Zuhurtziaren aberastasunak )

Zuhurtzia liburutik 7, 7-11

7 Otoitz egin dut, eta adimendua emana izan zait.
Eskatu dut, eta zuhurtziazko izpiritua etorri zait.
8 Errege-makil eta alkiak baino nahiago izan dut;
haren aldean aberastasuna ezdeusentzat hartu dut.
9 Harribitxi preziatuenarekin ez dut parekatu;
munduko urre guzia , haren aldean, legar-izpi bat besterik ez da,
eta zilarra , haren aitzinean, lohiaren pareko.
10 Osagarria eta edertasuna baino

2018/10/04

2018/09/17

URTEKO HOGEITA BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Gaixtoak zuzena hil nahiz dabiltza )

Zuhurtzia liburutik
2, 12. 17-20

Gaizkia asmatzen dutenek beren baitan erran dute: 12 “ Heda ditzogun sareak zintzoari, aspergarri baitzaiku: gure bizimoldearen kontra dago, gure lege-hausteak aurpegirat botatzen dauzkigu, eta gure ohiduren kontrako hutsak salatzen. 17 Ikus dezagun erraiten duena egia den ala ez, iker dezagun

2018/09/10

URTEKO HOGEITA LAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

(Jainkoaren Zerbitzariaren oinazeak iragarriak )

Izai profetaren liburutik 50, 5-9a

5 Jainko Jaunak beharria ideki daut, Eta nik ez diot kontra egin, ez dut gibelerat jo. 6 Bizkarra eskaini

2018/09/05

URTEKO HOGEITA HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Etortzekoa den salbamenduaren miragarriak )

Izai profetaren liburutik 35, 4-7a

4 Errazue bihotz beldurtieri: “ Gora bihotzak! Ez izan beldurrik! Horra zuen Jainkoa: mendekioa heldu da, Jainkoaren saria. Bera heldu da eta salbatuko zaituzte.” 5 Orduan, itsuen begiak

2018/08/29

URTEKO HOGEITA BIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jaunaren Legearen balio paregabea )

Deuteronoma liburutik 4, 1-2. 6-8

Moisek erran zion herriari: 1 “ Orai, Izrael, entzun irakasten dauzkitzutan lege eta erabakiak, eta bete. Horrela biziko zirezte, eta Jaunak, zuen arbasoen Jainkoak, emanen dautzuen lurraldean sartuko

2018/08/20

URTEKO HOGEITA BATGARRREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Leinuak Jainko bakarrari leial daude )

Josueren liburutik 24, 1-2.15-17.18b

1 Josuek Izraelgo leinu guziak bildu zituen Zikemen; gero deitu zituen Izraelgo zahar, buruzagi, juje eta idazlariak: elkarrekin Jaunaren aitzinean agertu ziren. 2 Josuek orduan, herri osoari erran zion: 15 “ Jaunaren zerbitzatzea gaizki iduri bazaitzue, gaur

Page 3 of 25