Urteko 31. igandea C ABESTIAK 2016-10-30

SARRERA

Goazen elkarturik, piztuta fedea
argitan zabalik maitasun bidea.

Entzun dezagun apaltasunez,
entzun dezagun Jaunaren Hitza,
bere Hitzetan, gure egia,
gure indarra, gure bizitza.

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Jauna, zure maitasuna
abestuko dut
betiren beti.

Goraipatuko zaitut,
ene Jainkoa, ene Errege,
bedeinkatuko dut zure izena betikotasun osoan.
Egunero zaitut bedeinkatuko,
zure izena menderen mende
dut goretsiko.

Jauna, zure maitasuna
abestuko dut
betiren beti.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Hain maite izan baitu Jaungoikoak mundua,
bere Seme bakarra eman dio;
hari sinesten dionik
inor gal ez dadin,
baizik betiko bizia izan dezan.-R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, Santu, Santua,
diren guztien Jainko Jauna,
zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, zeru goienetan!

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Igandean du sortarazia
Jaun zerukoak argia.
Igandean du maitez egina
munduko lehen eguna.

“Denek batean eskerrak eman
Zeruan eta lurrean” (2).

Igandean du Kristok hasia
piztu beharren Bizia.
Zuei bake! Zuekin nago,
munduak mundu dirauino.

“Denek batean eskerrak eman
zeruan eta lurrean” (2)

AZKENA

Eskerrik asko, Jauna,
Bihotz-bihotzetik:
eskerrik asko, Jauna,
orain eta beti.