Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia
ABESTIAK (2016-12-08)

SARRERA

Goiz arrats eta eguerditan,
Ama, goresten zaitugu,
aingeruaren hitzak berak
guk ere esaten ditugu.

Aingeru batek Mariari dio:
“Graziaz betea”,
Jaungoikoaren Semeari
emango diozu sortzea.-R/.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, Aleluia!! (3)
abestu Jaunari.

SALMOA

Kanta Jaunari kantu berri,
egin baititu hainbat harrigarri.

Ikusi dute lur-muga denek,
gure Jainkoagandiko garaipena.
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari,
egin oihu eta irrintzi, egin eresi.

Kanta Jaunari kantu berri,
egin baititu hainbat harrigarri.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Poztu, Maria, graziaz bete hori;
Jauna zurekin.
Bedeinkatua zu,
emakumeen
artean..R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTUA

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna
zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik

JAUNARTZEA

Kanta zagun guztiok
bihotza betean,
gure Salbatzailea
etorri artean.

Gauaren erdian da
entzun deiadarra:
“Erne egon gaitezen,
badator senarra”.-R/.

Na(g)usia badator (e)ta,
lapurrak bezala,
Jaunaren zain guztiok
aurkitu gaitzala.-R/.

AZKENA ANDRE MARIA Guztiok bat eginda bihotza poz gainezka (doinua: gregorianoz) (Bened 552)

1.-Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada
Mariren ontasuna.
Andre Maria.

2.-Jesus piztu zenean
zer poza bihotzean,
lili zabal dirudi
Jesus delako bizi.
Andre Maria.

3.-Zeru-talde guztiak
kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera
ahal duten goienera.
Andre Maria.

4.-Santuen Erregina
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun
zerura jo dezagun.
Andre Maria.

5.-Hirutasun berdina,
batasun iraunkorra,
Mariren on eginak,
salba gaitzala denak.
Andre Maria.