Urteko 6. igandea A ABESTIAK 2020-02-16

SARRERA DOHATSU BIHOTZ GARBIAK (Bened 685)

R/. Dohatsu bihotz garbiak, / ikusiko baitute Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak: / haiena baita / zeruetako / erreinua.
Dohatsu / otzan eta / eztiak: / agindutako / lurraz baitira / jabetuko. R/.

4.-Dohatsu / errukior / direnak:
ziur baitute / lortuko haiek / errukia.
Dohatsu / garbi diren / bihotzak:
haiek baitute /Jaun zerukoa / ikusiko.- R/.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari.
Eta bakea, eta bakea
lurrean gizonari (2)..

SALMOA
Bai maite dudala, Jauna, / zure legea.

Dohatsu zintzo bizi direnak, / Jaunaren legean dabiltzanak.
Dohatsu hark hots egina egiten dutenak,
hura bihotz-bihotzez bilatzen dutenak.- R/.

ALELUIA
Aleluia, aleluia, aleluia.

Bedeinkatua zu, aita, / zeru-lurren Jauna,
zure erreinuko misterioak / jende xumeari / erakutsi baitizkiozu.-R/

SINESTEN DUT
Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut, / handitu zuk / nire sinesmena.

SANTU

Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua / Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.

JAUNARTZEA

−Gurekin egon, / gurekin, Jauna,/ oraino dugun / hitz egin.
Heldu da gaua, / ilun-iluna, / gurekin egon, / gurekin.

−Zertaz mintzo zineten, / bihotz-ilun, / ibiliz hola, / bihotz-ilun?
Hara, Jerusalemen / herenegun, / Jesus hil dela / herenegun.-R/
−Gutarteko jendeak / bizi dela / omen dabiltza: / bizi dela!!
Gizon zentzugabeak / zein epela, / zuen bihotza, /zein epela.-R/
−Kristok behar zituen,/ jasan behar,/ horiek oro,/ jasan behar,
piztu eta zadien / ospean sar, / betiereko / ospean sar.-R/.

AZKENA
Lourdesko Andre Mariari (2015-02-11)
(doinua eta partitura: Cantoral Religioso de Loyola, 604. or.)

1.-Lourdesko Andere / zara zu, Ama;/ zeruan ez zara / preso kartzelan.
2.- Lurrera etorri / nahi+izan duzu,/esperantza guri / beti ekarriz.
Agur, agur, agur, Maria,/ agur, agur, Andre Maria.

3.-Jesusek Arnasa / zizun ezarri,/Mendekostekoan / hartaz zu betez.
4.-Bihotza gainezka / senti zenuen;/ bihotz betetikan / zuk gu na(h)i betez.-R/.

5.-Esperantzaz bete / gatoz zugana,/arnastu gaitzala / gu ere Hatsak.
6.-Lagunak gogoan, / zu bidelagun,/ esperantzaz kutsa / beti ditzagun.-R/.

7.- Lourdesen zu, Ama, / izan Izarra,/ Magoek ikusi / bezain argia.
8.-Hats-etxola zaren / zure gainean / nabari dezagun / zure Semea.-R/.

9.-Esperantza+iturri / benetakoa / huraxe baitugu / bakar-bakarrik.
10.-Andere Maria / izan zu beti / Elizan eredu, / fede+esperantza.-R/.