Urteko 25. igandea B ABESTIAK 2015-09-20

SARRERA Argiaren lehen xirrinta (Gora Jainkoa-2 53) (Bened 465)

R/. Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.-R/.

Lurpetik da Kristo jaikia,
altxaturik hilarria.
Hura lagun, gaiten abia
moldatzean lur berria.-R/.

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urteko 2015 10/15

Ez egon, Jauna,
nigandik urrun;
zurea nauzu,
zatozkit lagun.

Ene Jainkoa,
zure izenagatik salba nazazu,
ahaltsua zarenez auzi egidazu.
Entzun, ene Jainko, nire otoitza,
adi nire ahoko hitzak.

Ez egon, Jauna,
nigandik urrun;
zurea nauzu,
zatozkit lagun.

ALELUIA Mintzo eta Kantu Urteko 2015 10/16

Aleluia, aleluia.

Jainkoak dei egin dizue
gure Berri Onaren bidez,
Jesu Kristo gure Jaunaren aintza
iritsi dezazuen.

Aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU HOSANNA HOSANNA (Santu santu santua) (Bened 127)

Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Izan zaitez beti,
Jesus maitea,
gure bihotzaren
Jaun eta jabea.

Jesusen bihotza
dago suturik,
maitasuna agertzen
alde guztitik

Izan zaitez beti,
Jesus maitea,
gure bihotzaren
Jaun eta jabea.

Non aurkituko da
bihotz gogorrik,
bihotz onen suan
urtuko ez denik.

Izan zaitez beti,
Jesus maitea,
gure bihotzaren
Jaun eta jabea.

Ez du Jesus onak,
ez, atseginik,
gu oso bereak
egin gaberik.

Izan zaitez beti,
Jesus maitea,
gure bihotzaren
Jaun eta jabea.

Bere bihotzean
denok harturik
geratzen da Jauna
pozez beterik.

Izan zaitez beti,
Jesus maitea,
gure bihotzaren
Jaun eta jabea.

AZKENA
Zeru eta munduak
zurekin pozturik
Kanta-kantari daude
bihotzak suturik

R/.- Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia.

Maria, sortu zinen
errugabekoa
santutasun guztiaz
apaindutakoa. R/.