Urteko 16. igandea A ABESTIAK 2017-07-23

SARRERA

Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.- R/.

AINTZA

“Aintza, aintza,
aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan baitijoa bizitza.
Jainko berak eman digun maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.-R/.

SALMOA

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Ona baitzara, Jauna,
eta gupidatsua,
deitzen zaituzten guztientzat
onginahiz betea.
Entzun, Jauna, gure otoitza,
aditu gure eskariaren hotsa.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Bedeinkatua zu, Aita,
zeru-lurren Jauna,
zure erreinuko misterioak
jende xumeari
erakutsi baitizkiozu.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.
Zeru-lurrak
beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

Bedeinkatua
Jaunaren izenean
datorrena.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu bihotz barnez pobreak:
haiena baita zeruetako erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak:
agindutako lurraz baitira jabetuko.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu negarretan direnak:
gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen gose direnak:
horien goseak
bere asea izango du.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu zintzo bizi direnak:
haiek baitute
barne zoria gozatuko.
Dohatsu lagun hurko direnak:
atsegin handiz
beti biziko direlako.

AZKENA

Agur, erregin goien goiena,
poz bikainena guretzako.
Zu zera beti, ama maitea,
zuzenbidea zerurako.

Ama gozoa, / gorde gaitzazu,
lagun (ie)zaguzu / erbestean;
beti-betiko / hor gora-gora
zure ondora / joan gaitean.-R/.