Pazko Igandea A ABESTIAK 2017-04-16

SARRERA Kristo bizi da bizi lehen, orain (Meza Abestiak Bened. 358)

R/. Kristo bizi da bizi
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu Kristo berriz piztu,
loan daudenetatik
lehen bizi fruitu.
Berak heriotzea
piztuz du garaitu.

R/. Kristo bizi da bizi
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu Kristo berriz piztu,
eta heriotzea piztuz desegin du.
Non duk, heriotzea, hire garaitzea.

R/. Kristo bizi da bizi
lehen, orain, beti.

BATAIOA BERRITU: Hartuko dugu ura pozik (Isaias 12,2.4.4bcd-6) (Jaunaren Deia Meza Abestiak {gorria}55)

R/. Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

1.-Jauna da nire /Jaungoiko eta / salbatzaile,
Lasai nago ni, / beldur gabe. -R/.

2.-Jainkoa baita / nire indarra / (e)ta kemena;
bera, salbatu / ninduena.- R/.-

3.-Zuek duzue / hartu ta+edango/ ura pozik,
osasunaren / iturritik.- R/.

4.-Eskerrak eta / gorazarre+eman / Jainkoari,
dei egin haren / izenari.- R/.

5.-Herriei haren / egin bikainak / ezaguazi,
zabaldu haren / izen handi.- R/.

6.-Kanta Jaunari / ospetsu baita / egitetan,
jakin bezate / lur-mugetan.- R/.

7.-Deiadar pozez / Siongo denok: / Zure+erdian
dago+Israelgo / santu+handia.- R/.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Hau eguna hau,
Jaunak egina,
gure poza ta
gure atsegina.

Eskerrak Jaunari, ona baita,
haren maitasuna betikoa baita.
Israel etxeak hau esan beza:
Haren maitasuna betikoa.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Opari eskainia izan da Kristo,
gure pazko-bildotsa.
Ospa dezagun, beraz, Jaunagan.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!
Bihotz barrenean gorderik zaitut;
nahigabean ere hauxe+esango dizut:
Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!

Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!
Zugan uste duenik uzten ez duzu.
Poz ta+atsekabean dei egingo dizut:
Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!

Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!
Naizen oso-osoa zuri damaizut.
Zurekin zerura bizitzera nahi dut:
Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!

AZKENA

Zeru-lurren Erregina:
Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna:
Aleluia!

Zuregandik sortu dena:
Aleluia!
Hilobitik zutitu da:
Aleluia!-R/.