HOMILIA (Ostegun Santua, 2016-03-24)

Sarrera.-

Guri asko kostatzen zaigu sinestea, batetik, nolatan gertatu eta gauzatu zen Jesusen Azken Afarian, handi pixka batera gurutzean jasango zuen heriotza eta biziko zuen garaipena; bestetik, kostatu egiten zaigu sinestea, nolatan gertatzen eta gauzatzen den gure Ostegun Santu honetan eta gure Eukaristietako bakoitzean Jesusen Azken Afarian eta gurutzean gertatu zen hura bera; hirugarren, kostatu egiten zaigu sinestea, nolatan sufri dezakeen gaur egun Jesusen sufritzen ari den jendeagan eta nolatan bizi duen garaipena, gaur mundua gizakoiago egiteko urrats bat egiten denean.

Segur aski, kristautasunaren lehen milurtekoan bizi izan ziren eliz gurasoen ikuspegia falta zaigu. Ostegun Santu honetan irakurri dugun irakurgai bat (Liturgia de las Horas, II,379-380 or.) adibide on izan dezakegu, ikuspegi hori bizitzeko.

Sardesko Meliton gotzainaren homilia da. Sardes: Asia Txikiko hiri bat zen, gaurko Turkian. Meliton: 2. mendean bizi izan zen

1.-Pazkoaz mintzo da

1.1.- Kristok sufritu
−gure sufrimenduak eraginda etorri da Kristo;
−bere bihurtu du gure sufrimena, sufrimena garaipen bihurtuz:
−Abelengan Kristo bera hil du Kainek;
−Faraoiak israeldarrei eragin dien sufrimendua, Kristori eragin dio;
−Abrahamek, opari egiteko, Isaak lotu duenean, Kristo bera lotu du;
−David erregea pertsegitua izan denean, Kristo izan da pertsegitua.

Horiek horrela, nola harritu gintezke, Kristo gaur ere sufritzen ari dela esatean? Pobreengan, goseak direnengan, kartzelan direnengan, pertsegituak direnengan.

1.2.-Kristok sufrimena garaitu

−Abel hil duenean, Kain hiltzailea lur jota gelditu da; bizirik jarraitu badu ere, haren barruak onik ez; Abel garaile atera da;
−Moisesek garaitu egin du Faraoia;
−Isaak libratu egin du Jainkoak;
− Pertsegitua izan den David garaile atera da, eta ondorengo handi baten aita izan da.

1.3.- Kristo garaile

− Kristo garaile, bai Abelen kasuan, bai Egipton, bai Isaakengan, bai Daviden kasuan…
−Kristok nahasturik utzi du heriotza, hegoak jota.
−Bere senideek saldu duten Joserengan ere garaile atera da Kristo.

1.4.-Gaurko munduan, baita kristauengan ere, galduxea dugu Kristo ikusteko eliz gurasoek zuten ikuspegi hori; halere, Paulok esango digunez, Kristo da Elizaren buru, Kristo da mahatsondoa. Adar bati egina, arbola osoari egina; gorputz-atal bati egina, gorputz osoari egina.

1.5. Guri sufrimendua kendu beharrak
−sufrimendua ekarri dio; ez, ordea, berak hori nahi izan duelako, baizik eta okerraren eta bekatuaren kontrako borrokaren ONDORIO delako sufrimendu hori;
−baina, azkenean, GARAIPENA:
−Abelengan garaitu;
−Egipton garaitu;
−bere baitan garaitu;
−gugan garaitu.

KONKLUSIOA: Berak esana da: Gurutzera jasoko nautenean, guztiak nigana erakarriko ditut.

HOMILIA (Jueves Santo)

Introducción.

Celebramos una fiesta:
−fundamentalmente una única realidad: Última Cena = Entrega de sí mismo a la humanidad, para llevar a cabo el plan de Dios: SALVACIÓN;
−pero VARIOS aspectos;

1.- Se da como comida y bebida

−no se trata, claro está, de una comida material;
−tampoco es, principalmente, una comida espiritual;
−es FUNDAMENTALMENTE, unión con nosotros o de nosotros con él;
−esto lo ha expresado con la imagen de la vid: sarmientos unidos a la cepa;
−es eso lo fundamental de la Cena, de la Eucaristia; en suma, es lo fundamental de la vida cristina.

2.-Lava los pies
La citada unión conlleva unión con todo el mundo: ser servidores los unos de los otros. Para Juan evangelista, la esencia de la Eukaristía es servicio mutuo. Jesús lo ha expresado con ponerle a Jesús lavando los pies a los discipulos.
¿No será que muchas veces, al celebrar la Eucaristía, nos olvidamos esta realidad? Sin embargo, no parece que se pueda considerar como algo accidental, como cosa secundaria.

3.-Sacerdocio
De por sí, sacerdocio significa ofrecer y ofrecerse a Dios. Pero, muchas veces, esa realidad se ha reducido ridiculosamente, limitándolo a PONER LOS OJOS EN BLANCO o por el estilo.
Ofrecerse a Dios significa, ofrecerse al plan de Dios sobre el mundo. Plan que Jesús nos lo ha mostrado de muchas maneras; una de ellas la que acabamos de mencionar: servir a los demás.
La misión dada por Jesús a sus apóstoles implica sobre todo el profetismo: hablar al mundo en nombre de Dios, sobre la realidad plenamente humana. El mismo Jesús nunca se AUTODENOMINÓ sacerdote.

No se trata de PUROS SENTIMIENTOS ROMÁNTICOS.

Se trata de INTEGRAR toda la realidad humana.

En una de las moniciones de hoy, se nos ha dicho: A UN ENFERMO, MÁS QUE MOSTRARLE COMPASIÓN, LE INTERESA AYUDA.

KONLUSIOA

Senideok, saia gaitezen Kristoren Pazkoa bizitzen. Pazkoak IGAROTZEA esan nahi du. Sufrimendutik, bekatuaren menpetik, zorionera pasatzea, sufrimena GARAITZEA. ALELUA kantatzean, kanta dezagula, Pazkoaldian, GORA ZORIONA, GORA ASKATASUNA. GORA ELKARTASUNA: Jainkoarekin eta gizon-emakume guztiekin.

DIONISIO AMUNDARAIN