ABESTIAK Letrango Basilika 2014-11-09

SARRERA Agur Eliza Jaunaren egoitza (Gora Jainkoa-7, 101) (Loiola 562)

Agur, Eliza, Jaunaren egoitza,
haren gorputza, haren erreinua.
Agur, Eliza, munduko bihotza
guztien ama!

1.-Zainetan duzu Jaunaren bizia,
eta mintzoan Jaunaren egia.
Argi ezazu mundu hau guztia.
Agur, Eliza.

2.-Eskaintzen duzu lurrekoen lana
gain hartarako ontzen duzu dena,
zabal dadila Jaunaren eguna.
Agur, Eliza.

AINTZA GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
)guztialduna. R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA (Mintzo eta Kantu 2014 11/27)

Kanta Jaunari / kantu berri,
egin baititu / hainbat harrigarri.

Jainkoa dugu gordeleku eta indar,
hura atera zaigu estualdian laguntzaile azkar.
Horregatik ez gara beldurtuko lurra bada dardaratzen,
nahiz mendiak itsas erdira erortzen.

Kanta Jaunari / kantu berri,
egin baititu / hainbat harrigarri.

ALELUIA (Mintzo eta Kantu 2014 11/28)

Aleluia, aleluia, aleluia.

Leku hau aukeratu dut
eta sagaratu, dio Jaunak,
eta nire izena hemen egongo
beti zuekin.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten du, Jauna,
sinesten dut.

SANTUA(Bened 116)

Santu, santua, santua (bis),
diren guztien Jainko Jauna.
Santu, santua, santua!
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan! (bis)
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan! (bis)

GURE AITA

Gure Aita, zeruetan zarena;
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero;
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA DOHATSU BIHOTZ GARBIAK Jaunartze (Bened 685)

R/. Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

1.-Dohatsu bihotz barnez pobreak:
haiena baita zeruetako erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak:
agindutako lurraz baitira jabetuko. R/.

2.-Dohatsu negarretan direnak:
gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen gose direnak:
horien goseak bere asea izango du. R/.

3.-Dohatsu zintzo bizi direnak:
haiek baitute barne zoria gozatuko.
Dohatsu lagun hurko direnak:
atsegin handiz beti biziko direlako. R/.

3.-Dohatsu / errukior / direnak:
ziur baitute / lortuko haiek / errukia.
Dohatsu / garbi diren / bihotzak:
haiek baitute /Jaun zerukoa / ikusiko.- R/.

4.-Dohatsu /bakezale / direnak:
beren izena / izango dute / Jainko seme.
Dohatsu / zapalduak / direnak:
haiena baita / zeruetako / Erreinua.-R/

5.-Alaitu / eta poztu / zaitezte:
ederra baita / zuen saria / zeruetan.- R/.

AZKENA BEDEINKATUA ZU (Jauna gure Jainkoa) (Gora Jainkoa-7, 176)

1.Jauna gure Jainkoa, // bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, // bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!

2.Jesus, Jainko Semea, // bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, // bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!

3.Espiritu Santua, // bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, // bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!