Urteko 31. Igandea B ABESTIAK 2021-10-31

SARRERA

Argiaren lehen xirrinta
Zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta Zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia;
kantuz jaiki, mundu guztia,
Jauna baitan pozkaria.

AINTZA

Aintza ta aintza / zuri Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan.

Goresten zaitugu Zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.-R/

SALMOA

Zu zaitut, Jauna / neure indar.

Maite zaitut, Jauna, nire indar,
Jauna, nire harkaitz,
gaztelu eta salbatzaile.
Zugana biltzen naiz
harkaitz zaitudan Jainko
nire babes, salbamen-indar,
nire gordeleku.-R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia

Ni maite nauenak,/ beteko du nire hitza / –dio Jaunak-;
nire Aitak maiteko du, / eta harengana / etorriko gara.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna. ( sinesten dut.

SANTU

“HOSANA, HOSANA, / ZERU GOIENETAN” (2).

BEDEINKATUA / JAUNAREN IZENEAN / DATORRENA.

“HOSANA, HOSANA, / ZERU GOIENETAN” (2).

JAUNARTZEA

Eskerrak bihotzetik, / Aita Jaungoikoa.

Zuk sortu (e)ta salbatu
gaituzu, bai, denok;
Zuganatu gaitzazu
Zureak garenok.

Eskerrak bihotzetik, / Aita Jaungoikoa.

Maitasun, bake, egi,
zuzentasun, irri,
gugan sortu dituzu.
Esker onak Zuri.

Eskerrak bihotzetik, / Aita Jaungoikoa.

Alaitasun, poz eta
osasunagatik,
senide ta lagunak
ditudalako nik.

Eskerrak bihotzetik, / Aita Jaungoikoa.

Hemen batasunean
gara gu elkartzen,
zeruko ezteietan
mahaikide gaitezen.

AZKENA

Agur, Jesusen Ama, / birjina maitea,
Agur, itsasoko izar
distiratzailea.
Agur, zeruko eguzki
pozkidaz betea,
agur, bekatarien
kaia eta estalpea (2).