Urteko 26. igandea A (2017-10-01)
Gay eta lesbianek aurrea hartu dizuete

Hiltzerainoko borroka tenpluan

Liturgiak, ebanjelio-kontakizun asko alde batera utzirik, Jerusalemgo tenpluaren atarira ekarri gaitu bat-batean, guk astelehen santu deitzen dugun egunera. Bezperan, garaipentsu sartu da Jesus Jerusalemen, tenplua garbitu du, animaliak eta moneta-trukatzaileak kanporatuz, eta eraikin sakratuan herren eta itsuak sendatu ditu, tenpluan sartzea debekatua zuen jendea, alegia. Aise imajinatzen ahal da apaizen eta lege-maisuen (moralisten, kanonisten eta teologoen ordezkarien) haserrea. Egun horretan, erramu-igandean, protesta egitearekin konformatu dira. Biharamunean, ordea, Jesus Jerusalemera eta tenplura itzuli denean, botere erlijioso eta politikoa duten talde guztiek erasoko diote, txandaka, estu hartzeko galderarik konprometituenekin, bera kondenatu ahal izateko.

Lehen galdera, zuzenekoena, apaizek eta senatariek (botere politikoaren ordezkariek) egin diote, bezperan gertatua gogoan hartuz: «Zein aginpidez ari zara egiten hau guztia? Zeinek eman dizu aginpide hori?» Aukera estu baten aurrean dago Jesus. «Jainkoak emana duela», erantzuten badu, biraolaritzat sala dezakete. «Nik neurez dut», erantzuten badu, zorotzat emango dute edota iraultzaile arrunt batetzat. Zuzeneko erantzunari izkina egin eta tranpa bat jarri die. Israelgo buruzagi erlijioso direnez, eta halako direlakoan galdetzen diotenez, eman diezaiotela beren iritzia sona handiko beste pertsonaia batez: Joan Bataiatzaileaz. «Joanen bataioak non zuen jatorria, Jainkoagan ala gizon-emakumeengan?» Haiek, alde batera edo bestera jartzearen arriskuaz konturaturik, «Ez dakigu» erantzun diote. Eta Jesusek zorrotz bukatu du: «Ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez ari naizen hau egiten». Eta, berehala, kontraerasora jo du, Mateok bakarrik dakarren parabola batekin: bi semeenarekin (21,28-32).

Ez mihi luze, bai lan zale

Jesusek proposatu duen istorioa hain ulerterraza da, non haren etsaiak tranpan erori baitira. Aita bat eta bi semeak. Bietan zeinek bete du aitaren nahia? Protesta eta guzti esana egin duen seme gaizki heziak ala gogoak eman diona egin duen seme abegitsu eta irribarretsuak? Begi-bistakoa da erantzuna: lehenak. Inporta duena ez da hitz politak esatea; ez dio inporta protesta handiak egitea ere. Inporta duena, aitak nahi duena egitea da. Inporta duena, «ez mihi luze, bai lan zale» izatea da.

Jesusek, ordea, ondorio txundigarri bat atera du honetatik. Hobe modu txarrean bizi, baldin eta azkenean Jainkoak nahi duena egiten baduzu, ez eta jainkozaletasun-itxurak egin baina Jainkoaren nahia betetzeari uko egin. Ebanjelioko hitz mingarriez esanik: hobe prostituitu edo lapur izan, baldin eta azkenean konbertitzen bazara, ez eta edozein erakunde edo instituzio erlijiosoko izan baina konbertitzeko gai ez bazara.

Zertan datza konbertsioa? Beste ezusteko bat. Kontua ez zen Jesus eta haren mezua onartzea, baizik eta, ebanjelioaren lehen urrastzat, Joan Bataiatzailea, zuzentasunaren, Jainkoaren leialtasunaren bidea azaldu zuen hura onartzea. Horrela, agintariek erantzun nahi izan ez dioten galderari erantzun dio Jesusek zeharbidez: «Non zuen jatorria Joanen bataioak, Jainkoagan ala gizakiengan?» Joanen bataioa Jainkoaren gauza zen, bide zuzena markatzen zuen haren predikuak. Prostituituek eta zerga-biltzaileek, seme protestagile baina esaneko izan denak ordezkatzen dituen haiek, sinetsi zuten Joanengan. Agintari erlijiosoek, seme abegitsu bezain faltsua izan denak ordezkatu dituen haiek, berriz, ez zuten sinetsi harengan.

Bere buruari harrika ematen?

Parabolaren interpretazio honetan, ematen du –gauza bitxia−, Joanen eta Jesusen aurka jarri dela. Beren alde dituzten lekukoak sinesgarri ez den jendea da, prostituituak eta jende ustiatzailea; uko egiten dietenak eta isiltzen direnak, berriz, jende erlijiosoa da, izen onekoa, apaizak. Aukeratzen hasita, gaur egun, pertsona jainkozale bakar batek ere ez luke onartuko drogadikto eta prostituitu batzuen iritzia Gotzain Batzarrak erabakitakoaren aurka.

Gainera, Jesusen garaiko judu jainkozalea (gure garaiko kristau jainkozale asko bezala) konbentziturik dago, ez duela zertan konbertitu. Eta zerbaitetan aldatu beharrik izango balu, bidea ezin erakutsi izango lioke jende arrotz eta dudagarriak, Joan Bataiatzailea, Martin Luther King, Oskar Romero, Pedro Casaldaliga edo Frantzisko aita santua bezalakoak.

Horrela, zentzu betea hartzen dute Jesusen hitzek: «Zerga-biltzaileek eta prostituituek aurrea hartu dizuete Jainkoaren erreinurako bidean». Erreinu horretan sartzeko, biziera berri batera ireki beharra du gizakiak, aurreko bizierarekiko eten drastiko eta mingarria egin behar badu ere. Erakunde erlijiosoak irmo eutsiko dio bereari; are gehiago, parabolaren argudioaz baliatuko da Joani eta Jesusi uko egiteko. Baina erreinua handituz joango da sinesgarri ez den, baina Jainkoari beste era batean leial izateko bidea erakusten dion horiengan konfiantza ipini duen jende horrekin. Lehen irakurgaian, Ezekiel profetak dioen bezala, hausnartzeko eta konbertitzeko gai den jende horrekin.

Azken oharra

Igande honetako ebanjelioa argitzeko, aurreko hainbat pasadizotara jo behar izan dut. Izan ere, zoritxarrez, liturgia zapping teknikaz baliatu ohi da, pasadizo batetik bestera inolako logikarik gabe jauzi eginez. Espero dut, bi edo hiru mende barru testu liturgikoen aukera hoberik egingo dutela. Hala bedi.

José Luis Sicre