Urteko 24. igandea C ABESTIAK 2019-09-15

SARRERA BAI ZUTITUKO NAIZ (Loiola 494)

R/.-Bai zutituko naiz / Aitarengana nijoa.

1.-Zugan daukat nik neure arima, / neure Jaungoiko Salbatzaile.- R/.

2.-Ikus, Jauna, nire zorigaitza, / isur, otoi, zure grazia.- R/.-

3.-Zure aurpegi bila nabil, Jauna, / entzun, arren, erruki nitaz.-R/.

AINTZA

Aintza ta aintza / zuri Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan (2).

Goresten zaitugu zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.-R/.

SALMOA

Zuk eman, Jauna, / arnas berri.
Sortu niregan / bihotz garbi.

Erruki zakizkit, Jainko, / duzun maitasun handiaz,
suntsi ezazu nire makurra / zeure amaigabeko errukiaz.
Garbi nazazu nire hobenetik, / ikuz nazazu nire gaiztakeriatik.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jainkoa mundua / berekin adiskidetzen
ari zen Kristogan, / eta guri eman zigun / adiskidetzearen hitza.-R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan. (bis)
Santu, santu, santua, / diren guztien / Jainko Jauna.
Zeru-lurrak / beterik dauzka / zure distirak.
“Hosanna, hosanna, / zeru goienetan” (bis)

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak / deitzen gaitu.
Bera da / gaixoen janari.
Beragan dugu / bai guk aurkitzen / osasun ta bake ugari.

Denok gaur / jaten baldin badugu
ogi bat / mahai santu batean,
ezin izan / gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira / beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik / joan behar dugu
ta+eseri / beraren mahaiean.

AZKENA

Jainkoaren Ama, Ama guztiz ona,
“zaitugu maite beti, beti” (2).

Gugandik etsaiak /
bidal itzazu,
guganantz begiak /
itzul itzazu:
Ama guztiz ona, /
gure alde+egizu,
beti, beti.-R/.