Urteko 24. igandea A ABESTIAK 2020-09-13

SARRERA

Gurutze santua / kristau egin gaituzu,
Kristoren itzalpean / babestu gaitzazu.

R/.- Kristauak garela / aitortu dezagun
Elizan, lanean, / igande ta astegun.

Maitasuna dugu / kristauok ezaugarri,
eta aldareko Jauna / maitasun-lokarri.-R/.

AINTZA, zeruan, aintza zeruan

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari.
Eta bakea, eta bakea
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Erruki hutsa / dugu Jauna, / errukia (e)ta maitasuna.

Ene arima, goretsazu Jauna, / nire barne osoak haren izen deuna.
Ene arima, goretsazu Jauna, / eta ez ahaztu hark zuri egina.-R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia!

Agindu berria ematen dizuet, / dio Jaunak:
Maita ezazu elkar / Nik maite zaituztedan bezala.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

“Hosanna, hosanna, / zeru goienetan” (2).
Bedeinkatua / Jaunaren izenean / datorrena.
“Hosanna, hosanna, / zeru goienetan” (2).

JAUNARTZEA

R/. Dohatsu bihotz garbiak / ikusiko baitute / Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak:
haiena baita / zeruetako / erreinua.
Dohatsu / otzan eta / eztiak:
agindutako / lurraz baitira / jabetuko.-R/

2.-Dohatsu / negarretan / direnak:
gozotasuna / izango dute /Jaunagandik.
Dohatsu / zuzen gose / direnak:
ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.-R/.

AZKENA

R/ Ama maite Maria, egiguzu lagun
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.-R/.-