Urteko 18. igandea B ABESTIAK 2015-08-02

SARRERA

R/.-Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
zuri gure bizia;
hartu gure Jaun ona
gu geraden guztia.-R/.

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2)

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA

Erruki hutsa dugu Jauna,
errukia ta maitasuna.

Baina goiko hodeiei eragin zien,
eta ortzi-ateak zabaldu zizkien.
Jateko mana eman zien euri,
eta zeruko ogia haiei.

Erruki hutsa dugu Jauna,
errukia ta maitasuna.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Gizakia ez da
ogiz bakarrik bizi,
Jainkoaren ahotik ateratzen den
hitz guztitik baizik.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna
zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Izan zaitez beti, Jesus maitea,
gure bihotzaren Jaun (e)ta jabea.

Jesusen bihotza dago suturik,
maitasuna agertzen alde guztitik.

Izan zaitez beti, Jesus maitea,
gure bihotzaren Jaun (e)ta jabea.

Non aurkituko da bihotz gogorrik,
bihotz honen suan urtuko ez denik.

Izan zaitez beti, Jesus maitea,
gure bihotzaren Jaun (e)ta jabea.

Ez du Jesus onak, ez, atseginik
gu oso bereak egin gaberik.

Izan zaitez beti, Jesus maitea,
gure bihotzaren Jaun (e)ta jabea.

Bere bihotzean denok harturik,
geratzen da Jauna pozez beterik.

AZKENA

Ama maite Maria,
egiguzu lagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun (bis).

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.-R/.