Urteko 14. igandea B ABESTIAK (2021-07-04)

SARRERA

Jainko gizon eginari
agur, ospe, onespena;
Jesu Kristo Erregeri, esker otoitz, maitasuna.

Mundu guztiak bete dezala Jesu Kristoren legea,
mundu guztira heldu dadila, harek dakarren Argia.-R/

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urtekoa 2015 7/62

Erruki hutsa / dugu Jauna, / errukia ta / maitasuna.

Zugana jasotzen ditut begiak,
Zeruan errege zaren horrengana.

Nola morroien begiak nagusien eskuetara
eta neskamearen begiak etxekoandrearen begietara,
hala daude gure begiak Jaunagana,
gure Jainkoagana,
gutaz erruki dadin arte.-R/.

ALELUIA Mintzo eta Kantu Urtekoa 2015 7/63

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jaunaren Espiritua niregan dago,
behartsuei berri ona emateko bidali nau.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan.

JAUNARTZEA

Sinesten dut, Jauna, / sinesten dut!
Bihotz barrenean / gorderik zaitut.
Nahigabean ere / hauxe esango dizut:
Sinesten dut, Jauna, / sinesten dut!

Itxaro dut, Jauna, / itxaro dut!
Zugan uste du(e)nik / uzten ez duzu.
Poz ta atsekabean / dei egingo dizut.
Itxaro dut, Jauna, / itxaro dut!

Maite zaitut, Jauna, / maite zaitut!
Naizen oso-osoa / zuri damaizut.
Zurekin zerura / bizitzera nahi dut.
Maite zaitut, Jauna, / maite zaitut!

AZKENA

Eskerrik asko, Jauna, / bihotz bihotzetik.
Eskerrik asko, Jauna, / orain eta beti.

Eskerrik asko, Jauna, / gugan zaudelako,
eta zure biziaz / bizi garelako.