Urteko 14. igandea B ABESTIAK (2015-07-05)

SARRERA

Goazen elkarturik, piztuta fedea,
argitan zabalik, maitasun bidea.

Entzun dezagun apaltasunez,
entzun dezagun Jaunaren Hitza.
Bere Hitzetan, gure egia,
gure indarra, gure bizitza.

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urtekoa 2015 7/62

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Zugana jasotzen ditut begiak,
Zeruan errege zaren horrengana.

Nola morroien begiak nagusien eskuetara
eta neskamearen begiak etxekoandrearen begietara,
hala daude gure begiak Jaunagana,
gure Jainkoagana,
gutaz erruki dadin arte.

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

ALELUIA Mintzo eta Kantu Urtekoa 2015 7/63

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jaunaren Espiritua niregan dago,
behartsuei berri ona emateko bidali nau.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut!
Bihotz barrenean
gorderik zaitut.
Nahigabean ere
hauxe esango dizut:
Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut!

Itxaro dut, Jauna,
itxaro dut!
Zugan uste du(e)nik
uzten ez duzu.
Poz ta atsekabean
dei egingo dizut.
Itxaro dut, Jauna,
itxaro dut!

Maite zaitut, Jauna,
maite zaitut!
Naizen oso-osoa
zuri damaizut.
Zurekin zerura
bizitzera nahi dut.
Maite zaitut, Jauna,
maite zaitut!

AZKENA

Eskerrik asko, Jauna,
bihotz bihotzetik.
Eskerrik asko, Jauna,
orain eta beti.

Eskerrik asko, Jauna,
gugan zaudelako,
eta zure biziaz
bizi garelako.