Mendekoste igandea C ABESTIAK 2019-06-09

SARRERA

Zeru-lurren egile zaren / Espiritu Santua:
zatoz eta bete bihotzak, / piztu gugan maite-sua,
piztu gugan maite-sua.

Behartsuen Aita zaitugu, / lanpean atsedena,
nahigabean gure barrengo / poza sortutzen duena,
poza sortutzen duena.

Zentzuari argi emanez / eta bihotzari su,
Jaun onaren irudi bizi / denok bihurtu gaitzazu,
denok bihurtu gaitzazu.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu / ura pozik / osasunaren / iturritik.

Jauna da nire / Jaungoiko eta / salbatzaile,
lasai nago ni,/ beldur gabe.-R/

Herriei haren / egin bikainak / ezaguazi,
zabaldu haren izen handi.- R/

Kanta Jaunari / ospetsu baita / egitetan,
jakin bezate / lur-mugetan.- R/

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan / baitijoa bizitza,
Jainko berak / eman digun
maitasunaren hitza / betetzen gabiltza.- R/

SALMOA

Zure arnasa / bidal gugana / ta lur azala / berritu Jauna.

Ene arima goretsazu Jauna! / Guztiz handi zaitut,
Jauna, ene Jainko! / Bai ugari direla, Jauna, / zuk eginak,
Zuhurtasunez eginak zeharo, / lurra zure sorkariz betea dago. -R

ALELUIA

Aleluia (4)

Zatoz, Espiritu Santua, / bete itzazu zure fededunen bihotzak,
eta piztu haiengan zure maite sua.- R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut, / indartu zuk / nire sinesmena

SANTU

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan. (bis)

Santu, santu, santua, / diren guztien / Jainko Jauna.
Zeru-lurrak / beterik dauzka / zure distirak.
“Hosanna, hosanna, / zeru goienetan” (2).

Bedeinkatua / Jaunaren izenean / datorrena.

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan.

JAUNARTZEA

Dohatsu bihotz garbiak, / ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu bihotz barnez pobreak: / haiena baita zeruetako erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak: / agindutako lurraz baitira jabetuko.- R/

Dohatsu negarretan direnak: / gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen gose direnak: / horien goseak / bere asea izango du.- R/

Dohatsu zintzo bizi direnak: / haiek baitute / barne zoria gozatuko.
Dohatsu lagun hurko direnak: / atsegin handiz / beti biziko direlako. R/

AZKENA

Guztiok bat eginda, / bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada / Mariren ontasuna. / Andre Maria.

Jesus piztu zenean / zer poza bihotzean,
lili zabal dirudi / Jesus delako bizi. / Andre Maria.

Zeru-talde guztiak / kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera / ahal duten goienera. / Andre Maria.

Santuen Erregina / gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun / zerura jo dezagun. / Andre Maria.

Hirutasun berdina, / batasun iraunkorra,
Mariren on eginak, / salba gaitzala denak. / Andre Maria.