Mendekoste igandea B ABESTIAK 2018-05-20

SARRERA

Zeru-lurren egile zeran
Espiritu Santua,
zatoz eta bete bihotzak
“piztu gugan maite-sua” (2).

Behartsuen Aita zaitugu,
lanpean atsedena.
Nahigabean gure barrengo
“poza sortutzen duena” (2).

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Eskerrak eta / gorazarre+eman
Jainkoari,
dei egin haren / Izenari.- R/.

Kanta Jaunari / ospetsu baita
egitetan,
jakin bezate lur-mugetan.- R/.

AINTZA

(APAIZAK) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza, zuri, Jauna,
Eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.-R/.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.-R/.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna;
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia;
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, erruki Jauna.-R/.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.-R/.

SALMOA

Zure arnasa
bidal gugana,
ta lur azala
berritu, Jauna.

Ene arima, goretsatzu Jauna!
Guztiz handi zaitut, Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari direla, Jauna, zuk eginak,
zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago!- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Zatoz, Espiritu Santu!
Bete zeure fededunen bihotza
eta piztu haiengan
zeure maite-sua.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua,
Jainko Jauna.
Zeru-lurrak
beterik dauzka zure distirak.
Santu, santu, santua,
Jainko Jauna.
Bedeinkatua
Jaunarengandik datorrena.
Santu, santu, santua,
Jainko Jauna.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez utzi gu tentaldian erortzen
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa, BEDEINKATUA ZU.
Zeru lurren Egile, BEDEINKATUA ZU.
Guztien Salbatzaile, BEDEINKATUA ZU.
“Gure Jabe zara ta, BEDEINKATUA ZU” (2).

Jesus, Jainko Semea, BEDEINKATUA ZU.
Guregatik hil zara, BEDEINKATUA ZU.
Aitak piztu zaitu ta, BEDEINKATUA ZU.
“Gure artean zaude, BEDEINKATUA ZU” (2).

Espiritu Santua, BEDEINKATUA ZU.
Bizian bizigarri, BEDEINKATUA ZU.
Poz-emaile bikaina, BEDEINKATUA ZU.
“Malkoetan pozgarri, BEDEINKATUA ZU” (2).

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik.
Kanta-kantari daude
bihotzak suturik.
Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia.