Mendekoste igandea A ABESTIAK 2017-06-04

SARRERA

Zeru-lurren egile zeran
Espiritu Santua,
zatoz eta bete bihotzak
“piztu gugan maite-sua” (2).

Behartsuen Aita zaitugu,
lanpean atsedena.
Nahigabean gure barrengo
“poza sortutzen duena” (2).

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire
Jaungoiko eta /salbatzaile,
lasai nago ni, / beldur gabe.-R/.

Kanta Jaunari
ospetsu baita / egitetan,
jakin bezate / lur-mugetan.-R/.

AINTZA Aintza zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) Bened 88.

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean Haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen Zuri, ahozpez agur, eskerrak Zuri.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, Zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
Erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu:
Erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

SALMOA

Zure arnasa bidal gugana,
ta lur azala berritu, Jauna.

Ene arima, goretsazu Jauna!
Guztiz handi zaitut,
Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari direla, Jauna, Zuk eginak,
zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago!.-R/.

ALELUIA

Aleluia aleluia aleluia aleluia!

Zatoz, Espiritu Santu!
Bete itzazu
zeure fededunen bihotzak,
eta piztu haiengan zeure maite-sua.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
indartu zuk
nire sinesmena.

SANTU

Santu, Santu, Santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua Jaunaren
izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Zatoz zintzoen barnera,
Espiritu sorrarazle;
bete graziaz bihotzok,
zu baitzaituzte egile.

Poz-emaile deritzazu,
Goiko Jaunaren dohaina,
ur bizi, sugar, maitasun,
eta gantzu zerukoia.

Zazpi dohainen isurle,
Jaungoikoaren besoa,
Aitak agindu bezala
hartzen dugun goi-mintzoa.

Erakuts zaiguzu, Aita,
erakuts Semea guri;
bien Arnasa zarela
sinetsi dezagun beti.- Amen.

AZKENA

Zeru-lurren Erregina:
Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna:
Aleluia!