Elkarteko Penitentzia eta Oliadura
HOMILIA (2016-03-17)

Senideok!

Ez naiz luzatuko. Nahiago izan dut, AZTERKETA sakondu. Ideia batzuk bildu ditut. Alde batetik, penitentziaz; bestetik, gaixoen oliaduraz.

Penitentzia esaten dugunean, ERRUKIA izan behar dugu gogoan, beste ezer baino gehiago: Errukia: Jainkoak gurekiko duena eta guk besteekiko duguna.

Errukia: «besoak zabalik egotea esan nahi duen Jainkoaren jarrera da». Kristautasuna, Jainkoa Aita errukitsutzat hartzea da. Jesusengan, neurri eta muga guztiak baino harago maite gaituen Aita da. Beti, gu noiz itzuliko bizi dena.
Jauna den Jainkoaren Semea zerbitzari egin da.

Cuando hablamos de la Penitencia, si queremos ser sinceros, nos toca considerar y tratar de hacer nuestra la misericordia de Dios hecha carne en Cristo Jesús.
La Iglesia debería ser una especie de hospital de campaña. Que trata de ser samaritana. En el origen del hecho cristiano no se habla de una ética, tampoco de una idea marivillosa. Es el encuentro con una persona.
Ese encuentro se materializa, hoy día, con el encuentro con Jesús en el pobre, en el menesteroro. Es muy expresiva esta frase del papa Francisco: «Cuando se arroja una comida, es como si la robáramos de la mesa del pobre».
No es solo cuestión de la comida material. ¿Qué hago con mis facultades, con mis fuerzas, con los dones recibidos?

OLIADURA.

Oso bizi argitzen du sakramentu hau samariar onaren parabolak. Oliadura honek Jainkoaren errukia ukitu-edo egiteko modua ematen digu.
Zer egin du samariar onak bide bazterrean aurkitu duenarekin? Zaurietara olioa eta ardoa bota dizkio.
Guk erabiltzen dugun olioa, Gotzainak Ostegun Santuan bedeinkatutako olioa da. Ardoa, berriz, Jainkoaren maitasunaren seinalea da. Azkenik, samariar onak ostalariaren esku utzi du gaixoa. Zein da gaur egun ostalaria?

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.

La parábola de buen samaritano ilustra bien lo que es este sacramento. El samaritano ha dejado al enfermo en manos de hostelero.

¿Quién es hoy el hostelero? Es la Iglesia, es la comunidad cristiana. Somos nosotros. Jesús nos ha encomendado a nosotros los enfermos, los que sufren.

Santiago nos habla de ese mandato. Llamen a los presbíteros. La comunidad orará y los presbíteros lo ungirán con aceite. La oración realizada con fe curará al enfermo.

No pretendamos ver un milagro. La oración y la unción hacen ver al enfermo que Jesús está cerca. Es un alivio grande el sentir que no está solo.

No olvidemos llamar a la comunidad en caso de una enfermedad.