Ostegun Santu B ABESTIAK eleb 2016-03-24
SARRERA

Zein gozo (e)ta eder den / anaiok elkartu / eta denok batera / Jainkoa goratu.

Gora bihotzak eta / guztiok egin kantu / Jainkoak bere eskuz / salbatuko gaitu.

AINTZA

GLORIA, GLORIA, ALELUIA (3) / EN NOMBRE DEL SEÑOR.

Cuando sientas que tu hermano / necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas / ni el calor del corazón;
busca pronto en tu recuerdo / las palabras del Señor:
“Mi Ley es el Amor”.-R/

SALMOA

Zure kalizak (Meza Abestiak Garizuma,Aste Santu, Pazko eguna. Jaunaren Deia,31. or.)

Zure kalizak / bat gaitu egin / Jesu Kristoren / odolarekin.

Zer bihurtuko / nik Jaunari,
hainbeste baitik / eman niri?
Kaliz santua / dut hartuko
Jaunari diot / gaur deituko.-R/.

EBANJELIO AURREKOA

Jesu Kristo, guri mintza, / argi gure bihotza.

OINAK GARBITZEAN

●Elkar maita dezagun, / egigun otoitz.(Meza Abestiak Garizuma,Aste Santu, Pazko eguna. Jaunaren Deia,33. or.)

Agindu berri bat ematen dizuet, / elkar maita dezazuela,
Nik maite izan zaituztedan bezala, dio Jaunak.-R/.

● R/.-Un mandamiento nuevo / nos dio el Señor:
“que nos amáramos todos, / como Él nos amó” (2).

Acercaos, hermanos todos, / que es Dios mismo quien invita.- R/.-

Dios perdona nuestras culpas / y a su mesa nos convida.-R/.

Donde hay caridad y amor, / Cristo está y está su Iglesia.-R/.

El que no ama a sus hermanos, /no se acerce a este convite.- R/.

La señal de los cristianos / es amarse como hermanos.-R/.

Perdonemos al hermano / como Él mismo nos perdona.-R/.

De su cuerpo y de su sangre / se hace reo quien no ama.-R/.

Quien come y quien no ama / a si mismo se condena.-R/.

Lo que hacemos al hermano, / a Dios mismo se lo hacemos.-R/.

SANTU

Santu, Santu, Santua, / diren guztien Jainko Jauna,
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak. / Hosanna, zeru goienetan!

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena. / Hosanna, zeru goienetan!

BAKEA EMATEAN

Maitasuna bakearekin batera / eskaintzeko nator esku ematera.

Elkarturik gaudenean / Jaunaren aurrean;
berdin izan behar dugu kalean.

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa, BEDEINKATUA ZU.
Zeru-lurren egile, BEDEINKATUA ZU.
Guztion salbatzaile, BEDEINKATUA ZU.
Gure jabe zara-ta BEDEINKATUA ZU.

Jesus, Jainko semea, BEDEINKATUA ZU.
Guregatik hil zara, BEDEINKATUA ZU.
Aitak piztu zaitu-ta, BEDEINKATUA ZU.
Gure artean zaude BEDEINKATUA ZU.

Espiritu Santua, BEDEINKATUA ZU.
Bizian bizigarri, BEDEINKATUA ZU.
Poz-emaile bikaina, BEDEINKATUA ZU.
Malkoetan pozgarri BEDEINKATUA ZU.

JAUNA SAGRARIORA ERAMATEAN

Gertaera harrigarri bat (Meza Abestiak Garizuma,Aste Santu, Pazko eguna. Jaunaren Deia,35. or.)

Gertaera harrigarri bat / Ospatzen dugu egun,
Jainkoak sabel garbian / Haragi hartu baitzun,
Ogi-ardo gorputz-odol / Gugatik egin zitun.

Oi gauza zinez harrigarri, / Sineskai txit handia!
Aldarean dago Jesus, / guretzat janaria:
Oi, nolako mesedea! / Oi, guri egin zoria!

Aipu, omen, edertasun / Aitari, Semeari;
Indar, dedu ta gorespen / Biengandik danari
Hasieran, orain ere / Egun eta eguzki. Amen.