Urteko 23 igandea A ABESTIAK (2014-09-07)

SARRERA Bai zutituko naiz Aitarengana nijoa (Loiola 494)

Bai zutituko naiz
Aitarengana nijoa.

1.-Zugan daukat nik neure arima,
neure Jaungoiko Salbatzaile.

Bai zutituko naiz
Aitarengana nijoa.

2.-Ikus, Jauna, nire zorigaitza,
isur, otoi, zure grazia.

(Denek) Bai zutituko naiz
Aitarengana nijoa.

3.-Zure aurpegi bila nabil, Jauna,
entzun, arren, erruki nitaz.

(Denek) Bai zutituko naiz
Aitarengana nijoa.

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
guztialduna. R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA (Mintzo eta Kantu 2014 9/40)

R/.-Entzungo ahal duzue gaur
Jaunaren mintzoa:
“Ez gogortu
Zeuen bihotza”.

Zatozte, pozez oihu degiogun Jaunari,
Txalo degiogun salbamen dugun Harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera esker-kantuekin,
Jai degiogun txalo eta eresiekin.- R/.

ALELUIA (Mintzo eta Kantu 2014 9/41)

Aleluia aleluia.

Jainkoa mundua berekin adiskidetzen ari zen Kristogan,
eta guri eman zigun adiskidetzearen hitza.

Aleluia aleluia.

SANTU (Lourdes) (Gora J.-7,26)

Santu, santu, santua, Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Santu, santu, santua, Jainko Jauna.
Bedeinkatua Jaunagandik datorrena.
Santu, santu, santua, Jainko Jauna.

JAUNARTZEA AITA JAUNGOIKOAK DEITZEN GAITU
(Bened 632. or.)

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaiean.

AZKENA ARANTZAZUKO AMA BIRJINA (Loiola 596)

Arantzazuko Ama birjina,
zeruko+erregin handia.
Kendu bekatu denen arantzak,
eman Jaunaren grazia,
eman Jaunaren grazia.

Agur zeruen edertasuna
arrosa zuri gorria,
apaindurien lore bikainez
Jaungoiko berak jantzia.

Arantzartean arantza gabe,
arantzan gora jaikia.
Agur, amatxo bihotz biguna
grazi beraren jargoia [=tronua].