Loiolako Ignazio Santua ABESTIAK 2018-07-31

SARRERA

Argiaren seme eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu / bihotzean.

AINTZA zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) (Bened 88)

(Apaizak) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

● Eta bakea lurrean Haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako, / gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen Zuri, ahozpez agur, eskerrak Zuri.
R/.- Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

● Jainko Jauna, zeruko Errege, / Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo, / Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.-
R/. Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

● Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / Erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua: / Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu: /Erruki, Jauna.-
R/. Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

● Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin / Jainko Aitaren argitan. Amen.-
R. Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

SALMOA

R/.- Bai dohatsu, / gau ta+egun Jaunaren legea
hausnartzen duena.

● Bai dohatsu, / gaiztoen asmoari / jarraitzen ez zaiona, /
hobendunen bidean / ez dabilena,
lotsagabeen batzarrean / esertzen ez dena.
Ostera, Jaunaren legean / atsegin duena, /
gau ta egun haren legea / hausnartzen duena.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.
● Poztu zaitezte eta alaitu / handia izango-eta zuen saria zeruetan.- R/.

SINESTEN DUT

● Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU (Gora Jainkoa 7,26)

● Santu, santu, santua, / Jainko Jauna.
Zeru-lurrak / beterik dauzka zure distirak.
Santu, santu, santua, / Jainko Jauna.
Bedeinkatua Jaunarengandik datorrena.
Santu, santu, santua, / Jainko Jauna.

JAUNARTZEA

R/.- Dohatsu bihotz garbiak, / ikusiko baitute Jainkoa.

● Dohatsu / bihotz barnez / pobreak:
haiena baita / zeruetako erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak:
agindutako / lurraz baitira / jabetuko.- R/.

● Dohatsu / negarretan direnak:
gozotasuna / izango dute Jaunagandik.
Dohatsu / zuzen gose direnak:
Ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.- R/.

● Dohatsu / zintzo bizi direnak:
haiek baitute / barne zoria gozatuko.
Dohatsu / lagun hurko direnak:
atsegin handiz / beti biziko direlako.-R/.

AZKENA (“Ignazio” bertsio berria)

IGNAZIO
fededunon argia
ta gure zaindaria
gaur pozik / nahi zaitugu goratu
ta jaso / Jaunari /gure+otoitz ta kantu,
zuregan / baitugu /babes ta eredu
mundu ta / eliza elkartean /
gure kristau-bizitzan.
Santuen bizitzak / lagun izan dituzu
ta bultza dizute / Jesusi jarraiki,
lilura denak / fedez garaiturik, /
aurrera.
Maitasun bideak / urratu dituzu
hezkuntza aukerak
zabaldu mundura.
Inazio hor zaude / leial eta erne
zerbitzu bidean / otoitz sakonean
gogo-jardunean / Jauna goratu nahian;
munduan / guk guztiok /bakea dezagun,
beti izan dezagun.