Urteko 9. igandea B HIRUTASUNA
Abestiak (2015-05-31

SARRERA (Bened 423)

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Bakearen lokarriz Espiritu bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Espiritu batean gorputz bat garen guztiok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

Kristorengan itxaropen bakar bat bizi behar dugunok,
abestuz aitortzen dugu:

Bat denon Jauna,
bat sinesmena,
bataio bakar bat,
ta bat Jainko ta Aita.

AINTZA

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, bedeinkatua zu,
gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna,
zeruko Errege,
Jaungoiko Aita, guztiahalduna.
Jauna,
Seme bakar,
Jesu Kristo,
Jainko Jauna,
Jainkoaren Bildots, Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua;
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua; entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude zu;
erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik santua,
zu bakarrik Jauna.
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. AMEN.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

SALMOA Gora Jainkoa-2, 63. or.

Bedeinkatua Zu, Jauna,
gure arbasoen Jainkoa.

R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinkatua
zure izen santu eta aintzagarria.

R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinkatua Zu,
jauretxe santu eta aintzagarrian.

R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinkatua Zu,
zure erreinuko aulkian.

R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinkatua Zu,
kerubin gainean eseriz leizeak ikusten dituzuna.

R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinºtua Zu,
zeru-sabaian.

R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

ALELUIA Mintzo eta Kantu B urtea 2015 7/12

Aleluia, aleluia, aleluia.

Aintza Aitari eta Semeari
eta Espiritu Santuari,
baden eta bazen
eta badatorren Jaungoikoari.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.
Zeru-lurrak
beterik dauzka
zure distirak.
“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (2).
Bedeinkatua
Jaunaren izenean
datorrena.
“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (2).

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA AINTZA AITARI Litania-eran. (Gora Jainkoa-7,205)

● Goresten eta bedeinkatzen zaitugu, Jainko Aita,
zure Seme Jesu Kristoren bitartez,
Espiritu Santuaren batasunean.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zugandik hartu ditugun gauza on guztiengatik
eta gizakiari Espiritua dohain eman diozulako.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Lurra emankor egiten duten eguzki eta urarengatik,
eta gizakiaren lanak sortu dituen tresna eta aurrerapen guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Lurpean sartu eta ernetzen den haziarengatik
eta gizon-emakumeen lanaren emaitza guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Gure familietako maitasunarengatik
eta giza bizitzako lagunarte
eta solidaritate-ezaugarri guztiengatik

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zure Seme Jesu Kristoren irudiaren arabera,
gu zure antzeko nahi gaituzulako:
santu, on-on eta errukitsu,
eta hori lortzeko ematen dizkiguzun grazia guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zure Seme Jesu Kristo gurutziltzatu eta berpiztuarengan, gure atsekabe eta pozaldiek,
gure ezbehar eta garaipenek,
argi berria hartzen dute.
Salbamen-misterio horren ondorio pozgarri guztiengatik.

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

● Zure Seme Jesu Kristoren salbamenari esker,
izadi osoa erdiminetan dago zeru berriak eta lur berria itxaroten.
Zure dohain dugun biziaren itxaropenak
guregan eta munduan eragiten dituen
giza aurrerabide eta maitasun-egintza guztiengatik

V/.Eskerrak zuri, Aita ona.
R/.Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

AZKENA

ANDRE MARIA Guztiok bat eginda bihotza poz gainezka (doinua: gregorianoz) (Bened 552)

1.-Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada
Mariren ontasuna.
Andre Maria.

2.-Jesus piztu zenean
zer poza bihotzean,
lili zabal dirudi
Jesus delako bizi.
Andre Maria.

3.-Zeru-talde guztiak
kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera
ahal duten goienera.
Andre Maria.

4.-Santuen Erregina
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun
zerura jo dezagun.
Andre Maria.

5.-Hirutasun berdina,
batasun iraunkorra,
Mariren on eginak,
salba gaitzala denak.
Andre Maria.