Urteko 7. igandea A ABESTIAK (2020-02-23)

SARRERA

Jaungoiko Santua,
Jaungoiko indartsua,
Jaungoiko hilezkorra:
“gaitz guztietatik
gorde gaitzazu, Jauna” (2).

AINTZA

Aintza zeruan (3) Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari,
eta bakea eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Ene arima, goretsazu Jauna,
nire barren osoak haren izen deuna.
Ene arima, goretsazu Jauna,
eta ez ahaztu hark zuri egina.

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Kristoren Hitza / betetzen duenagan,
Jainkoaren maitasuna / betea dago egi-egiaz

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut:
indartu zuk / nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

JAUNARTZEA

Izan zaitez beti, / Jesus maitea,
gure bihotzaren / Jaun (e)ta jabea.

Jesusen bihotza / dago suturik,
maitasuna agertzen / alde guztitik.-R/.

Non aurkituko da / bihotz gogorrik
bihotz honen suan / urtuko ez denik.-R/.

Ez du Jesus onak, / ez, atseginik,
gu oso bereak / egin gaberik.-R/

AZKENA

Agur Maria graziaz betea (+ Kantika Magnificat [zatia]) (Bened )(Loyola 594) (Bi ahapaldiak ik.: (5/5/4 ─ 5/4: ikus Meza Abestiak-3 Bened 10. or., 32. zk)

Agur, Maria, graziaz betea!
Jauna zurekin
bedeinkatu zu
emakumeen artean.

1.-Gora ta gora / daukat bihotza / nik kantari,
gora ta gora / Jaun onari.-R/.

2.-Pozaren pozez / gainezka daukat / nik gogoa,
Salbatzaile dut / Jaungoikoa.-R/.