Urteko 4. igandea B ABESTIAK (2015-02-01)

SARRERA

Bihotz batez elkarturik
“zugana gatoz, Jauna!” (2)
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna:
entzun arren Jauna!

KANDELAK ETA FRUITUAK BEDEINKATZEAN

Jauna gure Jainkoa, // bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, // bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!

Jesus, Jainko Semea, // bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, // bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!

Espiritu Santua, // bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, // bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari.
Eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2)

SALMOA (Mintzo eta Kantu Urtekoa B 2015 3/26)

Entzungo ahal duzue gaur
Jaunaren mintzoa:
“Ez gogortu zeuen bihotza”.

Zatozte, pozez oihu degiogun Jaunari,
txalo degiogun salbamen dugun harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera esker-kantuekin,
jai degiogun txalo eta eresiekin.- R/.

ALELUIA(Mintzo eta Kantu Urtekoa B 2015 3/27)

Aleluia, aleluia, aleluia.

Ilunpean zebilen herriak
argi handia ikusi zuen;
herio-itzalpeko lurraldean zeudenei
argia agertu zitzaien.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena.
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Kristorekin guk fede bera,
bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Gorputz batean zati asko,
bihotzez bat, Espiritua
bat eman digu Jainkoak.
Hargatik, gora diogu:

Kristorekin guk fede bera,
bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Erakusten du
hau dela gure bidea:
egin dezagun batasun eta bakea.
Hargatik, gora diogu:

Kristorekin guk fede bera,
bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Deituak gaitu eta geroztik gabiltza
zabaldu nahiez,
Jesus, zure esperantza:
Hargatik, gora diogu: (R/.)

AZKENA

Agur Jainkoaren
Ama maite ederra,
“zeruko atea,
itsasoko izarra” (2).