Urteko 34. igandea B Kristo Errege ABESTIAK 2015-11-22

SARRERA

Kristo gure Errege
adora dezagun,
zeru-lurren jabe
aitortu dezagun.

Fede bizi baten denok ernai,
zureak gara gu, o Jesus, bai,
zureak gara gu, o Jesus, bai;
ez beste jaberik ez dugu nahi.

AINTZA

Aintza zeruetan
Jaungoikoari.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, erruki Jauna.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

SALMOA

Zu zara,
Jauna,
gure Errege.

Errege da Jauna;
jantzi da Jauna, indarra du gerriko.
Lurbira berak
jarri du sendo,
Ez da koloka jarriko.
Sendo dago
betidanik zure aulkia,
Zu betidanik zara.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena. Bedeinkatua
gure aita Dabidengandik datorren erreinua.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU (Gora Jainkoa 7,26. or.

SANTU, SANTU, SANTUA, JAINKO JAUNA.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
SANTU, SANTU, SANTUA, JAINKO JAUNA.
Bedeinkatua, Jaunarengandik datorrena.
SANTU, SANTU, SANTUA, JAINKO JAUNA.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Kristorekin guk fede bera,
Bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Gorputz batean
zati asko, bihotzez bat, Espiritua
bat eman digu Jainkoak.
Hargatik, gora diogu…

Kristorekin guk fede bera,
Bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Erakusten du
hau dela gure bidea.
Egin dezagun
batasun eta bakea
Hargatik, gora diogu…

Kristorekin guk fede bera,
Bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Erakusten du
hau dela gure bidea.
Egin dezagun
batasun eta bakea
Hargatik, gora diogu…

Kristorekin guk fede bera,
Bataio bera, bera Jainkoa
Jaunen Jauna, guztien Aita.

Deituak gaitu,
eta geroztik gabiltza
zabaldu nahiez, Jesus,
zure esperantza
Hargatik, gora diogu…

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik,
kanta-kantari daude
bihotzak suturik.

Agur, agur,
agur Maria,
agur, agur,
guztiz garbia.