Urteko 32. igandea B ABESTIAK (2021-11-07)

SARRERA

Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakea, zer bakea!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.

Jaunari diot: / “Nire babesa zure baitan;
bihotz guztiaz nago / Jaunaren eskuetan”.

AINTZA (Gora Jainkoa-7, 14. or.)

Aintza zeruetan / Jainkoari,
bakea lurrean / gizonari.

1.-Hain handi eta eder zaitugulako / gora Zu,
bedeinkatua Zu, / eskerrak zuri.-R/

2.-Jainko Jauna, / zeruko Errege,
Jaungoiko Aita ahalguztiduna, / gorespen zuri.- R/

3.-Jesu Kristo, Jainko Jauna, / Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu / munduko bekatua, / erruki, Jauna.-R/.

4.- Zu bakarrik / Santua, / Jesu Kristo.
Espiritu Santuarekin, / Jainko Aitaren argitan.

SALMOA

Gora Jainkoa / egin kantu,
bihotz hautsiak, / pizten ditu.

Arrotzak Jaunak ditu zaintzen,
umezurtz eta alargunak laguntzen,
eta gaiztoen asmoak eragozten.
Errege izango da Jauna sekuletan,
zure Jainkoa, Sion, menderen mendetan. -R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Zorionekoak, / gogoz behartsu direnak;
berena dute-eta / zeruetako erreinua.- R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut.

SANTU (Bened 112)

Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan!

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu, / Bera da gaixoen janari,
Beragan dugu, bai, / guk aurkitzen, / osasun ta bake ugari.

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu, / Bera da gaixoen janari,
Beragan dugu, bai, / guk aurkitzen, / Osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu / ogi bat
mahai santu batean, ezin izan
gorroto-haserrerik gaurtik behin ere / gure artean.

Jauna begira / beti daukagu / eskuak zabaldurikan,
Beraren bidetik / joan behar dugu / ta eseri beraren mahaian.

AZKENA

Ama Maite Maria, / egiguzu lagun,
Zure bitartez Jesus / ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta / gure Ama ona,
entzun Elizarekin / eskatzen duguna:
eman zure fruitua, / gure Osasuna,
isur zure Semea, / Jaun errukiduna,
bera bakarrik data / salbatzaile Jauna.-R/.-