Urteko 3. igandea C ABESTIAK 2019-01-27

SARRERA

Zein gozo ta eder den / anaiok elkartu,
eta denok batera / Jainkoa goratu.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan / baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun / maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.- R/

SALMOA

Zure hitzak, Jauna, / espiritu eta bizi dira.

Jaunaren legea bikain, / barrena birbizteko,
Jaunak hots egina sendo, / Ezikasiak eskolatzeko.
Jaunaren arauak zuzen, / bihotzaren asegarri,
Jaunaren aginduak garbi, /begien argi.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Behartsuei berri ona ematera / bidali nau Jaunak,
gatibuei askatasuna / hots egitera.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTUA

Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.
Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua / Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.

JAUNARTZEA

“Hor zaude Jesus, aldarean;
gorde nahi zaitut bihotzean” (2).

Zeruetako Jaun handia,
eginik gure janaria.
“O maitetasun” (3) ugaria
gizonarentzat gehiegia (2).- R/-

Ondasun denen iturria
hiltzeko gure egarria.
“O misterio” (3) pozgarria,
Zeru ta lurren miraria.- R/.

Hondo gabeko itsasoa,
zerutik jaitsi zaren sua.
“O maitetasun” (3) hain osoa
arimarentzat txit gozoa (2).-R/.

AZKENA

Ama maite Maria,
egiguzu lagun
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.-R/.-